Yazılı Soruları

7.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI B GRUBU

7.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI B GRUBU

1
. Çocuklarını hür düşünceli bireyler olarak yetiştirmek isteyen anne babaların yapmaları gereken ilk şey, onlara okuma alışkanlığı kazandırmaktır. En büyük hazine, en değerli hediye budur. Kitapların gölgesinde doğan ve onlara tutuna tutuna büyüyen çocuklar, alışılagelmiş ezberleri bozacak, kendi yollarını kendileri bulacaktır.

Yukarıdaki parçaya göre özgür düşünceli fertler yetiştirmenin temel şartı nedir? Yazınız.

2. Kişisel maceranızı aşmak, başka hikayelere karışmak istiyorsanız uzun tren yolculuklarına çıkmalısınız. Rastgele bir trenin rastgele bir vagonunda, hiçbir kurala bağlı olmaksızın yan yana oturduğunuz yolcularla sohbet etmeli, yol boyunca gördüğünüz insanlara el sallamalısınız. Bilseniz bu yolculuklarda keşfedilecek ne sırlar, ne anlamlar saklıdır!
Bu parçada anlatılmak istenen nedir? Yazınız.

3. Vapurdan çıkarken onu fark etmiştim. Omzundaki dikkatimi çekmişti. Her zaman yanılırım: O omzundaki şeyi bir musiki aletine, bir eski zaman okuna benzetirdim de… Hallacın kirişiydi. Yine öyle oldu. Görmediğim, bilmediğim bir musiki âleti ile hallaç kirişini birbirine karıştırıp eski romanlarda resimlerini gördüğüm seyyar mızıkacılardan hallaca, hallaçtan seyyar mızıkacılara bir saniyede gidip geldim… Yaz yeni başlamıştı. O gün ilk sıcaktı. Vapur bekliyorduk.
Yukarıdaki paragrafta birleşik zamanlı fiilleri bularak hangi çekime girdiklerini belirtiniz.

4. Gün öyle bir günümdü.. Hiçbir yüzde düşünemiyorken, hallacın kirişinden bir Orta Çağ ok atıcısına, oradan harp çalan mızıkacılara, oradan da bir ok hızı ile nur yüzlü kirişin sahibine kafam takıldı. Kısaca boyluydu. Ayağında lâcivert Karamürsel kumaşı bir potur vardı. Ceketini sırtına atmıştı. Sarı zeminli, küçük küçük kırmızı çiçekli gömleğinin yalnız boğazına tesadüf eden düğmesi ilikli, ötekiler açıktı. Aradan beyaz kıllı kırmızı göğsü gözüküyordu. Yanımdan geçerken öyle iki açık mavi göz gördüm ki, içim sevinç içinde kaldı.
Yukarıdaki paragrafta isim soylu kelimelere getirilen ek fiilleri aşağıya yazarak hangi kipte çekimlendiğini belirtiniz.

5.Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarfların ne tür zarflar olduğunu belirtiniz.
Hâla orada duruyordu.

Bu çocuk bugün çok konuşuyor.

Niçin dertlerini bana anlatmıyorsun?

Hasan hızlı hızlı yürüdü ve kapıyı çaldı.

6. Aşağıda cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmışsa ayraç içine Y, yapılmamışsa D yazınız.
( ) Bundan sonra sizinle daha sık görüşebilirmiyiz?
( ) Kitaptaki resimleri beğendiniz mi?
( ) Gidip te dönmemek var.
( ) Onunla saatlerce baş başa sohbet ettik.
( ) Beni yanlız sen anlarsın.

7. Aşağıda noktalama işaretleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden yanlış olanlara ayraç içine Y, doğru olanlara D yazınız.

( ) Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur.
( ) Doğruluğuna inanılmayan ifadelerden sonra ünlem işareti kullanılır.
( ) Soru işaretinden sonra küçük harfle başlanır.
( ) Bilinmeyen tarihlerin yerine soru işareti kullanılır.
( ) Konuşmalardan önce kısa çizgi kullanılır.
( ) Üç noktadan sonra yeni bir cümleye başlanmışsa büyük harfle başlanır.
( ) Bir cümleden sonra örnek verilecekse noktalı virgül kullanılır.
8. “Hatalar ekseriya en iyi öğretmendir.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
Not: 8.soru 30 puan, diğer sorular 10’ar puandır.

CEVAPLAR:
1.Çocuklara, küçük yaştan itibaren okuma sevgisi aşılamak.

2. Trenle yolculuğuna çıkmak, kişinin dünyasını zenginleştirir.


3. fark etmiştim: -miş’li geçmiş zamanın hikayesi

dikkatimi çekmişti: -miş’li geçmiş zamanın hikayesi
benzetirdim: Geniş zamanın hikayesi
başlamıştı: -miş’li geçmiş zamanın hikayesi
bekliyorduk: Şimdiki zamanın hikayesi

4. günümdü: Ek fiilin –di’li geçmiş zamanı
boyluydu: Ek fiilin –di’li geçmiş zamanı
vardı: Ek fiilin –di’li geçmiş zamanı
açıktı: Ek fiilin –di’li geçmiş zamanı

5.Hâla orada duruyordu.
zaman zarfı
Bu çocuk bugün çok konuşuyor.
zaman zarfı miktar zarfı
Niçin dertlerini bana anlatmıyorsun?
soru zarfı
Hasan hızlı hızlı yürüdü ve kapıyı çaldı.
durum zarfı

6. ( Y ) Bundan sonra sizinle daha sık görüşebilirmiyiz?
( D ) Kitaptaki resimleri beğendiniz mi?
( Y ) Gidip te dönmemek var.
( D ) Onunla saatlerce baş başa sohbet ettik.
( Y ) Beni yanlız sen anlarsın.

7.( D ) Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur.
( Y ) Doğruluğuna inanılmayan ifadelerden sonra ünlem işareti kullanılır.
( Y ) Soru işaretinden sonra küçük harfle başlanır.
( D ) Bilinmeyen tarihlerin yerine soru işareti kullanılır.
( Y ) Konuşmalardan önce kısa çizgi kullanılır.
( D ) Üç noktadan sonra yeni bir cümleye başlanmışsa büyük harfle başlanır.
( Y ) Bir cümleden sonra örnek verilecekse noktalı virgül kullanılır.

7.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI B GRUBU‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap