Yazılı Soruları

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları G Grubu

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Engellilerin toplumla bütünleşmesi gerekir.
B) Hastalar haklarını bilmiyor, razı oluyor.
C) Kanunlar önünde herkes eşittir.
D) Hayvanlara eziyet etmemeliyiz.

2. “Hak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Haktan ayrılmamalı.
B) Hak terazisi doğru tartmalı.
C) Avukatlar hakkı savunmalılar.
D) İşçilere hakları olan para verilmeli.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sorunlar çok dikkatli dinleyerek çözülsün.
B) Yaşlı adamın içeri girmesiyle çıkması bir oldu.
C) Köşeyi hızlı dönen arabanın lastiği patladı ve kaza yaptı.
D) Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim.

4. Her davranış toplumdan çıkar ve yine döner.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zarf tamlayıcısı eksikliği

B) Yer tamlayıcısı eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Nesne eksikliği

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) “Saygılı olursan değer görürsün.” cümlesi sebep-sonuç bildirir.

B)  “Başarıya ulaşmak için çalışmak gerekir.” amaç-sonuç cümlesidir.
C) “Annesini çok sevdiği için üzmek istemiyordu.” sebep-sonuç cümlesidir.
D) “Hoşgörülü tavırlarından dolayı çevresinde sevilen biriydi.” sebep-sonuç cümlesidir.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlacı olan cümledir?
A) Geçmişi düşünür çünkü geçmişte iyi günleri vardır.
B) Bir türlü geçmişin özleminden kendini kurtaramaz.
C) Daha iyi daha güzel günlere kavuşacaktır.
D) Gelecekte her şey iyi olacaktır.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek yüklemli, içerisinde fiilimsi olmayan cümledir?
A) Her an yeniden güç kazanmak olanağına sahiptir.
B) İnsanlar elde edemediklerine ulaşacaktır.
C) İçinde bulunduğum anı yaşarım.
D) Uluslar da kişiler gibidir.

8. Akdeniz’in esatir yuvası nihayetsiz ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri, sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârlarıyla sarhoş olan martılar, çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı.                    
                                                Ömer SEYFETTIN
Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?          
A) Açıklama          B) Öyküleme     C) Betimleme     D) Tartışma

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) Yemeklerimiz, giysilerimiz, oyunlarımız kültür ögesidir.
B) Kültürün oluşmasında en önemli unsur tarihtir.
C) Kültürün korunması iyi bir eğitime bağlıdır.
D) Millî his o milletin dili ile oluşturulabilir.

10. “Ebru sanatı, bir dağ gibi yıkılmadan geleceğe koşuyor.” cümlesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ad aktarması

B) Benzetme
C) İntak
D) Abartma

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem “edilgen” çatılı bir eylem değildir?
A) Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi.
B) Malzemeler işlenecek duyguya göre seçilir.
C) Okulumuzun tüm duvarlarına resimler çizildi.
D) Tüm raporlar genel müdüre sunuldu.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Uzakta beliren derin vadide, yeşil ağaçların içinde kalan köyüme ulaştım.
B) Sabahın ilk ışıklarıyla kendini kentin tarih kokan sokaklarına attı. C) Düzenlenen sempozyumla kafamızdaki tüm sorular giderildi.
D) Tüm gece, titreyen mum ışığının altında bunları yazdık.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?
A) Grafiti, grafik sözcüğü kökünden türetilmiştir.
B) Duvarlarında asılı olan fotoğraflara birer birer baktım.
C) Uzun süre masanın üzerindeki eski resme baktık.
D) Pandomim sanatçısı gösteride herhangi bir sözlü konuşmada bulunmaz.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi yanlış verilmiştir?
A) Dün Esra konsere seni çağırdı.
(Zarf tamlayıcısı / özne / yer tamlayıcısı / belirtili nesne / yüklem)

B) Sanatçı eserlerini fuar zamanı sergiledi.
(Özne / belirtili nesne /zarf tümleci / yüklem)

C) Kadın oğlunun gösterisini çok merak ediyordu.          
(Özne / zarf tamlayıcısı / belirtili nesne / yüklem)

D) Resim sergisini galeride merakla gezdik.                 
(Belirtili nesne / yer tamlayıcısı / zarf tamlayıcısı / yüklem)

15. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerden hangisi etken fiil değildir?
A) Uzun bir kışı yeni geride bıraktık.
B) Çal da şu eksik olan aklın tamamlansın.
C) Benim önceden hiç duymadığım güzellikte bir hava çalmaya başladı.
D) Kentin dört yanından gelmiş genç ve yaşlı birçok insan, orada durup kavalcıya baktık.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çatısı bakımından dönüşlüdür?
A) Kısa sürede adamın çevresinde birçok insan toplandı.

B) Yeni biçilmiş buğday saplarının kokusu hissedildi.
C) Saçlarını sanat yolunda ağartmadığını her hâliyle belli eden bu alafranga bay, yanlış kapı çalmıştı.
D) Bir ara sanat sevgisinin köksüz olduğu kadar evladına karşı duyduğu sevginin de pek derinlere gitmediğini düşündüm.

17. “Güneydoğu ve güneybatı köşelerindeki minarelerin şerefelerine tek merdivenle ulaşılır.”
cümlesindeki eylemin çatı bakımından özelliği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Etken-dönüşlü

B) edilgen-geçişli
C) edilgen-geçişsiz
D) etken-geçişli

18. Aşağıdaki cümlelerde verilmeyen ögelerden hangisi belirtili nesnedir?
A) Resmedilenin ne olduğunu / hakkıyla / anlayamıyorsunuz.
           N.                                                                      Y.
B) Normal minyatür fırçalarıyla mikro düzeyde çalışmak / bir hayli / zor olmalı.                                                                                     ZT.
       Y.
C) Küçücük çizim yaparken / o değeri küçültmeye / çalışmıyoruz.                          
           ZT.                                                   Y.
D) Tezhip sanatçıları / kurşun kalemle / çizimin taslağını / oluşturur.
Ö.                 ZT.                                                                
   Y.

19. İnsan bir toplumda doğar. Aidiyet duygusuyla bağlandığı toplum, onun karakterini ve hayatını aile denilen küçük birlikle şekillendirmeye başlar. 18 yaşına gelen birey, kozası olan aileden yavaş yavaş çıkmaya ve kendi hakkında kararlar almaya başlar. Yaşadığı toplumun geleceğine katkı sunabilecek birey, kendisiyle ilgili doğru kararları verebilen ve ayağı yere sağlam basan bireydir. Böyle bireyler aile birliklerinin devamı için de önemlidir. İçinden çıktıkları kozanın aynısını çocukları için örmeye başlarlar.
Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her birey kendi kararını verebilir.
B) Aile en küçük toplumsal birliktir.
C) İçinde yaşadığı toplum, bireyi şekillendirir.
D) Her birey ailesine bağlı olarak yaşamını sürdürür.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç cümlesidir?
A) Karnı ağrıdığından süt içti.
B) Mutlu olmak istiyorsan gülümse.
C) Kapıyı kapatmak üzere ayağa kalktı.
D) Yaşlandığı için ayağa kalkmakta zorlanıyordu.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Mektuplarında / hasret / saf ve güzel duygularla / anlatılmıştır. B) Nursel Hanım / zamanını / spor yaparak / değerlendirirdi.
C) Tiyatro eğitimini /nerede / tamamladın?
D) Güneş / akşam karanlığında / son bir defa / göz / kırptı.

22. “İnsanların çoğu, yaptıkları şeyden vazgeçme noktasına geldiklerinde hedeflerine oldukça yaklaşmışlardır.”
cümlesinin ögelerine ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) özne / zarf tamlayıcısı / yer tamlayıcısı / zarf tamlayıcısı / yüklem
B) belirtili nesne / zarf tamlayıcısı / özne / yer tamlayıcısı / yüklem C) belirtili nesne / yer tamlayıcısı / özne / zarf tamlayıcısı / yüklem D) özne / belirtili nesne / yer tamlayıcısı / zarf tamlayıcısı / yüklem

23.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi vardır?
A) Yiğit başından devlet ırak değildir.
B) Yiğit yarasına yiğit katlanır.
C) Koç yiğit bunalıp ölmez.
D) Yiğit yiğide at bağışlar.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesinde deyim vardır?
A) Eli ayağı tutan herkes savaşa katılmıştı.
B) Bu olay ulusun ölüm kalım meselesi oldu.
C) Ülkesi için her şartta mücadeleye hazırdı.
D) Düşmana karşı mücadeleye başlamak için bayrak açtılar.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?
A) Düşmanlarımız bizim yüreğimize sahip değildi.

B) Millî Mücadele’nin başkomutanıydı.
C) Millî Mücadele henüz başlamıştı.
D) Ülkemiz geleceğimizdir.

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.D, 4.B, 5.A, 6.A, 7.D, 8.C, 9.D, 10.B, 11.A, 12.C, 13.B, 14.C, 15.B, 16.A, 17.C, 18.D, 19.C, 20.C, 21.D, 22.A, 23.C, 24.B, 25.B

8.sinif-turkce-2.donem-2.yazili-sorulari-g-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap