Testler

8.Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 7

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 7

 1. (I) Posta adresine gelen edebiyat dergileri masasına bırakılmıştı. (II) Ondan fazla dergi üst üste duruyordu. (III) Önce hepsini ambalajından çıkardı, sonra sırasıyla okumaya başladı. (IV) Eline aldığı ilk dergide birbirinden güzel şiirler ve öyküleri görünce neşesi yerine geldi.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi özneldir?

  A) I.         B) II.            C) III.           D) IV.
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Onun olaylara güzel yaklaşımı, yaşanan tüm olumsuzlukları unutturuyor.
  B) Birinci sınıf öğrencilerine kalın değil, ince kitapları okumak gerekir.
  C) Yarınki geziye gidip gitmeme konusunda kararsız olduğunu söyledi.
  D) Yaşamın zor ve engebeli yollarında eliniz cebinizde dolaşamazsınız.
 3. Kardeşime ismini listenin başında görünce gözlerime inanamadım.
  Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çok şaşırmak
  B) Çok üzülmek
  C) Yanlış anlamak
  D) Sürekli aynı yere bakmak
 4. Öyle bir şehir düşünün ki her baktığınız yerde, tarihî dokuyu görün, hissedin. Sokaklarında yürürken bir zaman makinesiyle Orta Çağ’a ışınlanmış gibi hissetmenizi engelleyen tek şey, dükkânların elektrikle aydınlatılan tabelaları ve günümüze uygun giyinmiş insanlar olsun. . . . Avrupa’da Venedik’ten sonra en zengin tarihsel mirasa ev sahipliği yapıyor. Büyüleyici olduğu kadar modern ve aydın bir şehir. İnsanda değişik duygular uyandırıyor. Gizemli, sıcak ve kucaklayıcı. Kocaman bir Orta Çağ tiyatrosu, her şeyiyle yeniden canlandırılmış gibi Bolonya’da.
  Konusu dikkate alındığında bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Avrupa’da birçok kent var böyle
  B) İşte Bolonya, tam böyle bir şehir
  C) Avrupa’da Venedik dışında böyle kent yok
  D) Venedik’ten söz ettiğimi tahmin etmişsinizdir
 5. Bizim toplumumuzda anne babaların çocuklarına karşı farklı davranış sergilemeleri çok sık karşılaşılan bir durum. Oysa anne babadan birisinin çocuğu koruyup diğerinin suçlu çıkarması gibi farklı yaklaşımlar, onu ruhsal yönden sağlıksız hâle getirir. Anne babalar bu konuda ortak ve istikrarlı bir yaklaşım sergilemelidirler. Yanlışa, her ikisi de yanlış; doğruya, her ikisi de doğru demelidir. Unutulmamalıdır ki çocuk, ne anneden ne de babadan vazgeçebilir. Dolayısıyla çocuğa güven verilmeli, ona anlayışlı, sıcak ve sevecen yaklaşılmalıdır.
  Bu parçaya göre anne babaların hangi yönü eleştirilmektedir?
  A) Çocuklarına karşı farklı yaklaşımlar sergilemeleri

  B) Çocuklarına yeteri kadar sahip çıkmamaları
  C) Çocuklarına aşırı sevecen davranmaları
  D) Çocuklarına yeterli destek vermemeleri
 6. Kız olsun erkek olsun çocukla oyun oynamak iyi bir eğitim için çok önemlidir. Oyun, çocukla arkadaş olmayı, onunla diyalog kurmayı, onun iç dünyasına girmeyi, kişiliğini tanımayı kolaylaştırır. Bu şekilde, çocuğa oyun esnasında bazı değerler kazandırılabilir. Ayrıca oyun oynarken anne baba, çocuğun oyundaki davranışlarından kendi anne ve babalık tutumları hakkında öz eleştiride bulunabilirler. Bu da çocuk eğitiminde önemli bir aşamadır.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

  A) Oyunun çocuk eğitiminde çok önemli bir yere sahip olduğu
  B) Anne babaların, çocuklarına daha fazla vakit ayırması gerektiği
  C) Günümüz çocuklarının oyuna yeterince vakit ayırmadıkları
  D) Çocukların kişilik gelişimlerinin oyun sayesinde mümkün olduğu
 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
  A) Buraya geleli kaç saat oldu
  B) Kentin meydanına gitmek için kaç numaralı otobüse bineceğiz
  C) Geceleyin ne şiddetli yağmur yağdı öyle
  D) Sınava hangi salonda gireceksiniz
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Babası dükkânını başkasına devir etti.
  B) Üniversite öğrencileri öğretmenlerine teşekkür etti.
  C) Kardeşini otogardan yolcu etti.
  D) Polis, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz etti.
 9. I. Bir kişinin yaşamı, başkaları tarafından anlatılır.
  II. Belge ve tanıklıklara dayanır.
  III. Sözü edilen kişinin yaşamı, yapıtları, başarıları hakkında bilgiler verilir.
  IV. Nesnel bir tutumla yazılır, abartıdan uzak durulur.
  Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anı
  B) Otobiyografi
  C) Biyografi
  D) Günlük
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerine yanlış ayrılmıştır?
  A) Seyirciler / biraz sonra / salona / alınacaklar.
  B) Kar yağışının sürmesi / bazı maçların ertelenmesine / neden oldu.
  C) Çocuklar / bu sene / okula / servisle / gitmeyecekler.
  D) Öğretmenimiz / son dersimizde / fiilimsiler konusunu / anlatacağını / söyledi.
 11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
  A) Dağda gez, belde gez; insafı elden bırakma.
  B) Akan su her zaman kütük getirmez.
  C) Göz görmeyince gönül katlanır.
  D) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.
 12. Zarf fiil görevinde kullanılan sözcük, cümleye durum anlamı da kazandırabilir.
  Bu kurala uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) İstanbul’a gittikçe teyzemlere de uğrarım.
  B) Böyle bir soruna ancak düşünerek çözüm bulabilirsiniz.
  C) Kardeşin terminalde inince bizi aramayı unutmasın.
  D) İhtiyarın karşıya geçmekte zorladığının görünce hemen yardıma koştum.
 13. Bir katar gelir geç vakit
  Işır farlar raylar altında
  Bir girişi vardır trenin istasyona
  Kara bir bulut gibi vakur
  Bir çıkışı vardır istasyondan
  Ağır ağır, soluya soluya
  Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
  A) Kişileştirme-abartma
  B) Konuşturma-benzetme
  C) Kişileştirme-benzetme
  D) Konuşturma-abartma
 14. Bugüne kadar tanıdığım, hayatını sanata adamış ender ressamlardandır Tugurov. Sanatının zorluktan, üzüntüden başka bir şey getirmediği zamanlarda bile fırçasına, tuvaline dört elle sarılıyordu.
  Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zamanının büyük bölümünde aynı işle uğraşmak

  B) Çok isteyerek veya özleyerek beklemek
  C) Bir işe büyük bir önem vererek girişmek
  D) Umudunu hiç kaybetmemek
 15. Suat Bey akşam yemeğinde hafif yemekler yerdi.
  Bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yorucu olmayan
  B Sindirimi kolay
  C) Özensiz hazırlanmış
  D) Gücü az olan
 16. Tecrübe, acılarla olgunlaşan bir meyvedir.
  Bu cümlenin kişisel görüş ifade etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
  A) Cümlede bir kavram hakkında bilgi verilmesi
  B) Cümledeki yargının bilimsel bir görüş olması
  C) Cümledeki sözcüklerin gerçek anlamlarıyla kullanılması
  D) Cümlenin herkesçe kabul edilecek bir yargı bildirmemesi
 17. Aşağıdakilerden hangisinin konusu ötekilerden farklıdır?
  A) İşleyen demir ışıldar.
  B) Uçan kuş aç kalmaz.
  C) Yaz diye yola çıkarsan kışı göze al.
  D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
 18. Dertlerimden sıyrılıp çevreye bakınca ışıklar altında coşarak akan nehri gördüm.
  II. Bu ılık ve aydınlık gecenin güzelliği karşısında, bütün dertlerimi unutuverdim.
  III. Gece yarısına doğru ay, buluttan sıyrılmıştı.
  IV. Ay çıkınca pırıl pırıl bir gecenin içinde buldum kendimi.
  V. O güzel nehrin sularını hayallere dalarak seyrettim uzun zaman.
  Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense uygun sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) III-IV-II-I-V
  B) I-II-III-IV-V
  C) II-I-V-III-IV
  D) III-I-V-IV-II
 19. şağıda anlamları verilen kelimeleri bulmacaya soldan sağa yerleştiriniz. Kelimeleri bulmacaya yerleştirdikten sonra yukarıdan aşağıya kaçıncı satırda anlamlı bir kelimenin oluştuğunu belirleyiniz.

  I. Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerjiII. Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organIII. Millî veya dinî bakımdan önemli olan gün veya günlerIV. Bir şehrin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri

  A) I.                  B) II.              C) III.                   D) IV
   
 20. Diş çürüklerinden korunma yolları:
  Dişlerinizi sabah kahvaltıdan sonra fırçalayın.
  2. Ara öğünlerde yapışkan gıdalardan kaçının.
  3. Akşam dişlerinizi fırçaladıktan sonra yemek yemeyin.
  4. Diş ipi kullanın.
  5. Alkolsüz ağız çalkalama suları kullanın.
  6. Diş fırçanızı 3-4 ayda bir değiştirin.
  7. Diş fırçalama eğitimi alın.
  8. Diş fırçası su ile ıslatılmadan kullanılmalıdır.
  9. Flor içeren diş macunları kullanılmalıdır.
  10. 6 ayda bir diş hekimi ziyaret edilmelidir.Ebru, Ceyda, Numan ve Salih’le ilgili olarak diş çürüklerinden korunmak için uyguladıkları yöntemlerle ilgili olarak bilinenler şunlardır:
  * Ebru, günde bir öğün yemekte, onu da akşam yemektedir; fakat yemek yedikten sonra dişlerini fırçalamamakta ve diş fırçasını yılda bir kez değiştirmektedir.
  * Ceyda flor içeren diş macunu aramış, bulamamıştır; alkolsüz ağız çalkalama suyu kullanmış ve dişlerinin düzenli olarak bakımını yaptırmıştır.
  * Numan’ın herhangi bir diş fırçalama eğitimi almamasına ve diş ipi kullanmamasına rağmen dişlerinde çürük yoktur; bunun sebebi ise genetiktir.
  * Salih dişlerini fırçalamadan önce diş fırçasını su ile ıslatmış, sonra dişlerini fırçalamıştır.
  * Erkeklerden birisinin dişinde çürük yoktur, kızların ikisinin de dişlerinde çürük yoktur.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Ebru’nun dişleri çürüklerden korumak için uygulanması gereken yöntemlerden bazılarını uygulamamasına rağmen dişlerinde çürük yoktur.

  B) Salih diş çürüklerinden korunmak için yanlış bir yönteme başvurmuştur.
  C) Ceyda dişlerini korumak için birden fazla yöntem denemiştir.
  D) Numan’ın diş çürüklerinin olmamasının sebebi kalıtımla ilgili değildir.

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.C, 8.A, 9.C, 10.D, 11.A, 12.B, 13.C, 14.C, 15.B, 16.D, 17.C, 18.A, 19.D, 20.D

8.sinifturkcedenemesinavi7

 

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap