Testler

Yazı Türleri Test 6 (8.Sınıf Türkçe)

YAZI TÜRLERİ TEST 6 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1. Saraybosna sanki bizden bir şehir. İnsanlar, yüzler, yemekler ne kadar da tanıdık Saraybosna sokaklarında. Herkes Türkçe biliyor sanırsınız, oysa bambaşka bir dil konuşuyorlar. Başçarşı’da gezerken bizim İnegöl köftesine benzeyen mis gibi “cevabi” kokuları geliyor burnumuza. Bu kokulara hayır demeden karnımızı bir güzel doyuruyoruz. Yemek sonrası Moraçi Han’da kulpsuz fincanlarda kahve içiyoruz. Saraybosna’da dolaşırken Osmanlı’dan günümüze bir tarihte yürüyoruz sanki.
  Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Gözlemlerden yararlanılmıştır.

  B) Beğeni duygusu yansıtılmıştır.
  C) Bir düşünceyi örneklerle kanıtlama yoluna gidilmiştir.
  D) Gezi yazısına özgü nitelikler taşımaktadır. 
 2. Bir kişinin kendi başından geçenleri, tanık olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan bir dille anlattığı yazılara … denir. Çok farklı sahalardan kişilerin bu türde eser vermesi, ona belirli bir sınır çizme imkânını zorlaştırır. Bu yazıların önde gelen özelliği, yazarının hayatının belirli bir kesitini alması ve çok sonra yazıya dökülmesidir.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Anı

  B) Gezi yazısı
  C) Biyografi
  D) Günce 
 3. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Nevşehir’e ulaşıyoruz. Tek dileğimiz beyaz örtüye bürünmüş vadide balonla dolaşabilmek. Otobüsten inip balona biniyoruz. Balon yükselince şapkaları beyaza bürünmüş peribacalarının muhteşem manzarasını seyrediyoruz. Vadideki üzüm bağları bir başka görünüyor. Kırk odalı saraylara benzeyen Uçhisar Kalesi, ne kadar etkileyici! Bir yandan karın üzerinde parlayan güneş, bir yandan kayaların oluşturduğu gölgeler, göz göz güvercin yuvaları ve bir de ara sıra duyulan bir güvercinin kanat çırpması. Tüm güzelliğiyle karşımızda Kapadokya.
  Aşağıdakilerden hangisinde bu metnin anlatımıyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
  A) Görsel ögelerden yararlanılmıştır.

  B) Betimleme ve öykülemeye başvurulmuştur.
  C) Gezilen yerle ilgili izlenimler aktarılmıştır.
  D) Şart bildiren cümleler kullanılmıştır. 
 4. İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana özgü nitelikler vererek ve onları konuşturarak başlarından geçen olayları bir ibret dersi verecek biçimde anlatan kısa hikâyelere … denir.
  Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Şiir

  B) Fabl
  C) Masal
  D) Destan 
 5. Vaktiyle tamahkâr bir köpek vardır
  Ağzında av, eğilip kendini görür suda
  Başka av sanır, atar ağzındakini hemen
  Sudaki ava saldırır, su karışır birden
  Güç tutar zavallı karşı kıyıyı
  Ne av kalır ne gölgesi tabii
  Bu metin aşağıdakilerden hangisinin örneği olabilir?
  A) Fıkra

  B) Öykü
  C) Fabl
  D) Deneme 
 6. Aşağıdakilerin hangisinde verilen tür ile sıkça işlediği tema eşleşmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Destan – kahramanlık, savaş
  B) Masal – iyilik, kötülük, haksızlık, adalet
  C) Hikâye – eleştiri, toplumdaki bozulmalar
  D) Halk hikâyeleri – aşk ve kahramanlık 
 7. Aşağıdakilerden hangisi roman ve öykü için ortak değildir?
  A) Gerçeğe uygun olayların anlatılması

  B) Olayların ayrıntılı şekilde verilmesi
  C) Düzyazı şeklinde yazılmaları
  D) Kişi ve mekânın gerçeğe uygun olması 
 8. Aşağıda verilen sorulardan hangisi hikâyenin dil ve anlatım yönünden incelenmesiyle ilgili bir soru değildir?
  A) Eserin dili anlaşılır mıdır?

  B) Yazar dili nasıl kullanmıştır?
  C) Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?
  D) Öyküde ele alınan konu nedir? 
 9. Benim çocukluğumun ramazanları kara kışa rastlamıştı. Onun içindir ki kulağımda kalan ilk davul sesi oldukça kof ve neşesizdir. Zira davulun derisi rutubetten pörsümüş bulunurdu. Ayrıca kapalı camlar ve kafesler ardından ses içeriye boğuklaşarak girerdi. Fakat annemin kış ramazanını yaz ramazanına tercih ettiğini iyice hatırlıyorum. Kışın günler kısadır, insan bir de bakar top vakti yaklaşıvermiştir. Hâlbuki yazın, sıcaktan bunalmanızı, dudaklarınızın susuzluktan böcek kabuğu gibi kaskatı kesilmesini bir tarafa bırakınız, bir türlü akşam olmak bilmezdi.
  Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
  A) Fıkra

  B) Anı
  C) Günlük
  D) Makale 
 10. Güneşin girmediği daracık sokaklarında dolaştığım labirent sokaklarında kaybolduğum ve eski romantizminden uzak kazıkçı gondollarında gezindiğim Venedik, dünyanın en ilginç, en görülmesi gerekli kentlerinden biri. Şehrin yarısını su kanalları oluşturuyor. Taksi yerine deniz ulaşım araçları geçerli burada. Bu kayıklar hem ulaşım hem turizm amaçlı kullanılıyor.
  Bu parça içerik özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
  A) Gezi yazısı
  B) Biyografi
  C) Fıkra
  D) Haber yazısı 
 11. Olaylar yaşandığı gün kaleme alınır.
  II. Sadece olayları yaşayan tarafından yazılabilir.
  III. Öznellik ağır basar.
  IV. Uzman tarafından yazılır.
  Yukarıda verilen numaralanmış bilgilerden hangisi günlük için söylenemez?
  A) I. B) II.     C) III.      D) IV.     E) V.
   
 12. Yılanı deliğinden çıkarır, derler. Yılan pek insan dilinden anlamaz ama tatlı dilin neler yapabileceğini anlatmak için her halde böyle demişler. Ne kadar öfkeli olursanız olun, tatlı dil sizi yatıştırır. En yapmayacağınız işleri size tatlı dille, güler yüzle yaptırıverirler, ‘Haydi şekerim şunu yapıver!’ demek başka, ‘Kalk şunu yap!’ demek başkadır. ‘Kalk şunu yap!’ dedikleri zaman ‘Ne etsem de yapmasam?’ diye düşünürsünüz. ‘Ne diye yapacak mışım? Mecbur muyum? Başkası yapsın! Hep bize mi yükleniyorlar? Yapmayacağım işte!’ dersiniz. Ortada hiç bir sebep olmasa bile dayatmanın yollarını ararsınız. Eninde sonunda yapmaya mecbur olsanız bile iyi yapmaz, baştan savarsınız. Çünkü bu emir size dilin tatlı tarafından gelmemiştir.
  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
  A) Sohbet

  B) Fıkra
  C) Eleştiri
  D) Günlük 
 13. ABD merkezli telekonferans hizmeti şirketi Zoom, salgınla birlikte değerini katlayan şirketler arasında yer aldı. İnsanlar virüsten korunmak için evlere kapanınca, görüşmeler de telekonferansla yapılmaya başlandı. Bu süreçte pazar payını en çok artıran şirket Zoom olurken, Zoom’un patronu servetini yıl başından bu yana 4,2 milyar dolar artırarak 7,8 milyar dolara yükseltti. E-ticaret devi Amazon’un patronu Jeff Bezos’un serveti ise bu dönemde 28 milyar dolar artışla 143 milyar dolara yükseldi.
  Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
  A) Eleştiri

  B) Fıkra
  C) Haber yazısı
  D) Fıkra 
 14. Gazete ve dergi yazılarıdır.
  II. Anlatım yalındır, nesnel bir nitelik taşır.
  III. Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
  IV. Bilimsel bir nitelik taşır ve öğreticilik ön plandadır.
  Yukarıda özellikleri verilen öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkra

  B) Deneme
  C) Sohbet
  D) Makale

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.B, 5.C, 6.C, 7.B, 8.D, 9.B, 10.A, 11.D, 12.A, 13.C, 14.D

yaziturleritest6-8.sinifturkce
Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap