Testler

Anlatım Bozuklukları Test 13

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Senin ve benim tanıdığım bir aileye ziyarete gidelim.
B) Dış ülkelere narenciye ürünleri ithal edildi.
C) Nenem, ölüme biraz daha yaklaştığını hissediyordu.
D) O her zaman kültürel ve sanat etkinliklerini takip eder.
E) Yağmurun dinmesi sonucunda hasattaki zarar tespit edildi.

2. (I) Günümüz şairlerinin daha çok hece ölçüsü ile yazmaları aruzun zorluğundan kaynaklanıyor. (II) Birçok şair, aruzun kurallarını, nasıl uygulanacağını bilmiyor. (III) Aruz, geçmiş yıllarda da öyle iyice öğretilmezdi. (IV) Üniversitelerde öğretim görevlileri bile bugün ancak kendi branşları olduğu için aruzu anlatıyorlar. (V) Bununla birlikte şairlerimiz, işin kolayına kaçtıkları da bir gerçektir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I.    B) II.      C) III.     D) IV.      E) V.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu söz konusu değildir?
A) 20 Nisan 2018 yılında göreve başlamıştım.
B) Mahallemizin sokaklarını kapsayan pislik temizlenmiş.
C) Milli şairimizin ölüm yıl dönümü törenlerle kutlandı.
D) Piyasada başlayan kahve darlığını eldeki mevcut stok ile giderdik.
E) Sınav yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı da artıyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) İki kardeşten en büyüğü tamirci olmuş.
B) Çocuklar, korku içinde büyür bu kentte.
C) Yalnız mutluluklar değil, üzüntüler de paylaşılmalı.
D) Zavallı kadına kimse yardım etmedi.
E) Buraya aylardır yağmur yağmıyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu, bir insanın başına gelebilecek en büyük mutluluktur.
B) Hepsi bir araya gelmiş, bu konuyu tartışıyordu.
C) Böyle güzel bir geziye katılamadığı için üzgündü.
D) Öğrenciler her gün kütüphanede ders çalışıyordu.
E) Her sabah odanın pencerelerini açar, odayı havalandırırdı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sağlıktan daha büyük servet mi olur?
B) Aşı kampanyası, çocuk ölümlerinin azalmasına neden oldu.
C) Son zamanlarda hastanelerde muayene olmak zorlaştı.
D) Doktorlukla kasaplığın hiçbir benzer yanı yoktur.
E) İlaçlar insanları iyileştirmeye yetmiyor.

7. Bu sanatçı, insana yaşama sevinci veren, umutlandıran eserler ortaya koydu.
Bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Annesini görmeyeli neredeyse beş ay oldu.
B) Kitaplarını eve dönerken trende unutmuş.
C) Bana bakıp da görmezlikten gelmesine çok üzüldüm.
D) Ders çalışmam gerektiği hâlde bir türlü başlayamıyorum.
E) Kararımı verdim, artık kitap okumaya başlayacağım.

8. Yıllarca, acımasızca eleştirdiler bu şairi, şimdi ödül vermeyi düşünüyorlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Yer tamlayıcısı eksikliği
C) Gereksiz sözcük kullanılması
D) Özne-yüklem uyuşmazlığı
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Üzerinden haftalar geçmesine rağmen olayın şokunu atlatamadı.
B) Dostlarından aldığı hediyelerin hepsini başkalarına verdi.
C) Bu sorunu bir mesele hâline getirmenin kimseye bir şey kazandırmayacağını bilmelisiniz.
D) Bu evde kimse oturmaya cesaret edemiyordu.
E) Ailesi onu da iyi bir işe yerleştirmenin çarelerini arıyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Gömleklerden hangisini alacağına bir türlü karar veremedi.
B) Kapının yanında duran esmer adamı bir yerden tanıyor gibiydi.
C) Olayın böyle sonuçlanacağını az çok biz de biliyorduk.
D) Sanatçı mutlaka bu alanda da başarılı eserler vermiş olmalı.
E) Komşudan aldığı eski çuvalı hemen geri götürdü.

11. Bana öyle geliyor ki ülkemizde yeterince kitap okunmaması, ekonomik şartlardan çok, eğitimsizlikten olsa gerek.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “olsa gerek” yerine “kaynaklanmaktadır” sözcüğü getirilmeli.
B) “gerek” yerine “gerekmektedir” sözcüğü getirilmeli.
C) “ki” bağlacı cümleden atılmalı.
D) “bana öyle geliyor ki” yerine “zannedersem” sözcüğü getirilmeli.
E) “yeterince” yerine “fazlasıyla” sözcüğü getirilmeli.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “savunmak” sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) Ordumuz bu güzel yurdu kahramanca savundu.
B) Eleştirmenler, bazı eserlerin ömrünün uzun olamayacağını savunmuşlardı.
C) Mahkemede kendini savunması için bir avukat tuttu.
D) Yaptığın bu haksızlıklar karşısında kendini savunman hiç de hoş değil.
E) Yıllarca savunduğu fikirlerinden şimdi vazgeçmiş.

13. Ne seviyede bir adam olduğunu son davranışıyla değerini gösterdi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır?
A) “seviyede” sözcüğü “seviyedeki” şeklinde değiştirilmeli.
B) “davranışıyla” sözcüğü “davranışına” şeklinde değiştirilmeli.
C) “değerini” sözcüğü cümleden çıkarılmalı.
D) “gösterdi” sözcüğü “gösterir” şeklinde değiştirilmeli.
E) “değeri” sözcüğü “ölçüsünü” şeklinde değiştirilmeli.

14. Aşağıdakilerin hangisinde “önce” kelimesinin çıkarılması anlatım bozukluğuna yol açar?
A) Ay sonu gelmeden önce bunları teslim edemeyeceğiz galiba.
B) Kendisiyle, derse girmeden önce biraz atışmıştık.
C) Bu ilaçları, yatmadan önce kullanacaksınız.
D) Kararı vermeden önce beni de dinlemelisiniz.
E) Onunla, salondaki son çalışmadan önce tanışmıştık.

15. “Sonuç” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Sonuçta insanlar da hata yapabilir.
B) Muş’un girişinde ölümle sonuçlanan bir trafik kazası olmuştu.
C) Bu kaza sonucunda bir kişi daha hayatını kaybetti.
D) Sizce alınan bu sonuçlar başarıyı gösterir mi?
E) Sınav sonuçları temmuzun ikinci haftası belli olacakmış.

16. Gemi fırtınaya rağmen iskeleye bir türlü yanaşamıyor, oradan yolcularını alamıyordu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyuşmazlığı
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Yanlış edat kullanılması
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Anlamca çelişen kelimelerin kullanılması

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.E, 4.A, 5.A, 6.B, 7.C, 8.B, 9.C, 10.D, 11.A, 12.B, 13.C, 14.E, 15.C, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap