Testler

Anlatım Bozuklukları Test 14

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yalnız ders çalışmayı değil roman okumayı da sevmiyordu.
B) Evlerinde ne yatacakları bir yatak ne de oturacakları bir kilim vardı.
C) Çocukları çok severdi, fakat büyüklerden hiç hoşlanmazdı.
D) İstanbul’u çok sever, bu yüzden eserlerinde sık sık söz eder.
E) Yalnızlıktan hoşlanmaz, fakat hiç kimseye de yanaşmazdı.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?
A) Bu sabah yolları yine temizlemediler.
B) Bu sabah yolları yine kazdılar.
C) Yolları yine bu sabah da süpürmediler.
D) Bu sabah yolları yine kapatmışlar.
E) Bu sabah yine yolları süpürmemişler.

3.”İlk kez” sözü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz kullanılmıştır?
A) Bu şiiri ilk kez okuyorum.
B) Oğlumuz okula bu yıl ilk kez başlıyor.
C) Sizi burada uçağa ilk kez biniyorsunuz.
D) Sanıyorum uçağa ilk kez biniyorsunuz.
E) İlk kez ailemden bu kadar ayrı kalıyorum.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onun” sözcüğünün çıkarılması, anlatım bozukluğuna yol açmaz?
A) Siz de onun gibi, lirik şiirleri çok mu seviyorsunuz?
B) Bu sorular onun için pek zor sayılmaz.
C) Bu çocuğun sözlerine inanmayın, onun her üç lafından ikisi yalandır.
D) Ben, onun değil, sizin konuşmanızı istemiştim.
E) Ülkemizde, bu konuyu onun kadar inceleyen insan azdır.

5. Kanımca sınıfını geçemememin bir nedeni de oyuna fazla zaman ayırmış olmandan kaynaklanıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) “kanımca” yerine “kanaatimce” getirilmeli.
B) “olmandan kaynaklanıyor” sözü yerine “olmandır” sözcüğü getirilmeli.
C) “de” bağlacı cümleden atılmalı.
D) “kaynaklanıyor” yerine “doğuyor” sözcüğü getirilmeli.
E) “ayırmış” sözcüğü yerine “ayırmamış” getirilmeli.

6. Aşağıdakilerin hangisinden altı çizili sözcük atıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmaz?
A) Bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar.
B) Soluk soluğa bir an durup tekrar baktılar birbirlerinden yüzüne.
C) “Bu sefer seni yakaladım!” diye bağırdı.
D) Sonra hırsla atıldı kedi, köşedeki farenin üstüne.
E) Farkında olmadan dişlerini ve yumruğunu sıkmıştı delikanlı.

7. Göçmen kuşlar buraya her yıl nisan ayında gelirler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
E) Tamlayan eki eksikliği

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?
A) Bu adamlar saygı ve hürmet nedir bilmiyor.
B) Soğuk, sıfırın altında eksi otuz derece dolaylarındaydı.
C) Gençler, gelecek ve istikballeri için çok çalışmalıdır.
D) Bu olay ve hadiseler çok kötü sonuçlar doğurabilir.
E) İş arayanlar, ilandaki adrese hemen başvurmalıdır.

9. Kadıncağız (I) üzüntüsünden (II) bir haftadan (III) beri (IV) yemek yemedi ve uyku (V) uyumadı.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma ya da bozulma olmaz?
A) I.    B) II.      C) III.      D) IV.         E) V.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?
A) Çocuklar, buraya kendi istek ve arzularıyla mı geldiler?
B) Ağırbaşlı, titiz ve saygıdeğer biri olarak tanınırdı çevresinde.
C) İşlerini büyük bir itina ve özenle yapardı.
D) Konuşurken son derece samimi ve içten davranırdı.
E) Ne zaman yanına varsanız mutlaka misafirleri ya da konukları olurdu.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Muhtaç kimselere elinden geldiğince yardım ederdi.
B) Hiçbiri söylenenleri duymamıştı, bu yüzden anonsun tekrar edilmesini istemişti.
C) Ben ve babam daha önce o filmi seyretmiştik.
D) İnsan, yaşamın değerini ileride anlar.
E) İyilik, karşılık beklenmeden yapılmalıdır.

12. Ne kadar işe yaramaz, serseri ve parasız insanlar varsa buraya yerleşmiş, burada yaşamaya başlamıştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) “işe yaramaz” ifadesi cümleden atılarak
B) “insanlar” sözcüğü tekil yapılarak
C) “başlamıştı” yerine “başlamışlardı” sözcüğü getirilerek
D) “parasız” yerine “fakir” sözcüğü getirilerek
E) “varsa” dan sonra “hep” sözcüğü getirilerek

13. Mahallesindekilerin sıkıntı çektiğini biliyor, elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “sezdirmeden” sözcüğü atılarak
B) “sıkıntı çektiğini” yerine “sıkıntılı olduğunu” getirilerek
C) İkinci cümleye dolaylı tümleç getirilerek
D) Birinci cümleye özne getirilerek
E) “sıkıntı” sözcüğünden önce “çok” getirilerek

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sabahları yanımıza gelip bizi durmadan rahatsız ediyordu.
B) Dayısından aldığı eski ve yırtık çuvalı hemen geri götürdü.
C) Bir hafta boyunca gece gündüz demeden çalıştılar.
D) Yağmur sabaha kadar ara vermeden yağdı.
E) Bizi hazırlanmaya bile fırsat vermeden alelacele apar topar arabaya bindirdiler.

15. Çocuğun sorunlarını dinledi ve yardım edeceğini söyledi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Dolaylı tümleç eksikliği
D) Tamlayan eksikliği
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önce” sözcüğünün atılması bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz?
A) Bu sözleri ilk önce ben duydum.
B) Önce benim işlerimi yapmalısın.
C) Dedenden önce ölebileceğini düşündün mü?
D) Benden önce kimse konuşmamalıydı.
E) Onu yıllar önce ben de görmüştüm.

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.B, 4.C, 5.B, 6.A, 7.C, 8.E, 9.E, 10.B, 11.B, 12.B, 13.C, 14.E, 15.C, 16.A

Bilgisayar, telefon veya tablete indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

anlatimbozukluklaritest14 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap