Editörün Seçtikleri Rehberlik

Başarılı Öğrenci Yetiştirme Yöntemleri

 

basarili ogrenci yetistirme

Sevgili okuyucular, veliler için başarılı öğrenci yetiştirme çok önemli bir konudur. Bundan dolayı da her anne baba başarılı öğrenci yetiştirme yöntemleri üzerinde kafa yormalıdır.

Sizlere daha önce de başarı, başarısızlık gibi konularda fikirlerimizi beyan etmeye çalışmıştık. Önceki yazılarımızda daha ziyade bilimsel ve akademik bulgular ve araştırma sonuçlarından derlemiş olduğumuz bilgileri sunmaya gayret etmiştik. Ders başarısını artırma yöntemleri başlıklı yazımızda ders başarısının sınıf ortamına bakan yönüne değinmiştik.

Bu tip yazılar her ne kadar bilgilendirici yazılar olsa da bir yönüyle okuyucuyu sıkma özelliği olan yazılardır. Bundan dolayı bu yazımızda başarılı öğrenci yetiştirme yöntemlerini daha değişik bir formatta adeta sizlerle sohbet eder gibi anlatmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken de fazla detaya dalarak sizleri sıkmaktan uzak durmaya gayret edeceğiz.

Başarılı öğrenci yetiştirme yöntemlerini anlatırken aynı zamanda öğrencilerdeki başarısızlık nedenlerini de anlamaya çalışacağız çünkü başarı ve başarısızlık iç içe geçmiş kavramlardır. Birisini anlamadan diğerini anlamak mümkün değildir.

Öğrencileri dikkatle gözlemlediğimizde aslında başarılı öğrenci ile başarısız öğrenci arasında görünürde çok fazla bir farkın olmadığını görebiliyoruz. Aralarında sosyoekonomik şartlar açısından fazlaca fark olmayan öğrencilerin neden bazıları çok başarılı olabiliyorken diğer bazıları başarısız oluyor?

Ülkemizin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda belki de hiçbir dönemde şimdiki kadar fırsat eşitliğinin sağlanamadığını söyleyebiliriz. Devletimiz neredeyse bütün öğrencilerin kırtasiye malzemelerini hatta kıyafetlerini bile karşılamaktadır. Ancak yine de öğrenci başarısında farklılıklar oluşmaktadır.

Şahsi kanaatimizce öğrenci başarısındaki en önemli faktör; öğrencilerin içinde yaşadıkları aile ortamının mutlu veya mutsuz  olmasıdır. Öğrencilerin içinde bulunduğu psikolojik ortam onların başarı durumlarını ciddi oranda belirlemektedir.

Öğrencilerin yaşadığı aile ortamı mutlu bir aile ortamı ise öğrenci için başarı, bir yaşam biçimi olacaktır. Yani öğrenciler kendilerini anlayan  ve onları her şartta destekleyen bir anne babaya sahipseler hayattan ve yaşamaktan zevk alırlar.

Yaşantısı mutlu olan çocuklar için başarı kaçınılmazdır. Aslında bir yönüyle Başarılı öğrenci yetiştirmenin ön şartı mutlu bir yuvadır, diyebiliriz. Çocuklarına mutlu bir yuva sağlama becerisine sahip ailelerin başarılı öğrenci yetiştirme yöntemlerini araştırmalarına çok fazla da gerek kalmayacaktır.

Aile ortamı huzursuz olan öğrenciler için teknik imkanlar ne kadar iyi olursa olsun bu öğrencilerden çok fazla bir başarı beklenemez. Çünkü bozuk bir psikoloji ile yaşayan öğrenci derslerine gerektiği gibi odaklanamaz.

Çocuklarına huzurlu bir aile ortamı sağlayan aileler en önemli ön şartı gerçekleştirmiş olurlar. Bundan sonra öğrencilerin başarılarını daha da artırmak için anne babaların çocuklarına eğitsel rehberlik yapmaları gerekir. Öğrencilerin başarılı olmaları için mantıklı gerekçeler bulunması çok önemli bir gerekliliktir.

Yaşları gereği geleceği çok fazla göremeyen öğrencileri yönlendirmek her anne babanın görevidir. Anne babalar çocuklarına ileriye dönük hedefler belirlemelidir.

Öğrencilerimize hedef belirlerken önce yakın hedeflerden başlamakta fayda vardır. Çocuklar için uzak hedeflerin bir anlamı olmayabilir, ancak daha küçük hedefler onlar için daha motive edici olabilir. Büyük hedeflere giderken küçük hedefleri atlama tahtası olarak kullanmak çok faydalı olacaktır.

Aslına bakılırsa başarılı öğrenci yetiştirme yöntemleri çok çeşitlidir, ancak biz burada en başat faktöre vurgu yapmak istedik. Öğrenci başarısında en önemli şart mutlu bir aile ortamıdır. Mutlu bir aile ortamında yetişen çocuk başarı yöntem ve tekniklerini zaten kendisi keşfedecektir.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap