Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 9

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 9

1.Şiire hece ile başlayan …, ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya’da ölçülü, uyaklı, âşık tarzı şiirler vardı. İkinci kitabı Çocuk ve Allah ile dikkatler üzerine çekmiş ve Cumhuriyet devrinin en kuvvetli şairlerinden biri olmuştur. Şiirinde insanlığın iç ve dış dünyasını, yurt ve dünya insanını kendine özgü hayaller, benzetmeler işlemiştir. Çakırın Destanı, Toprak Ana, Asu ön planda yer alan eserlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Ece Ayhan
C) Kemalettin Kamu
D) Edip Cansever
E) Orhan Şaik Gökyay

2. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerindendir. Roman, hikaye, tiyatro ve deneme türlerinde yazdığı eserleriyle edebiyatımızda kendine özgü bir yer edinmiştir. Sanatçı, ele aldığı konuları kendi bakış açısı içerisinde değerlendirerek özgün yaklaşımlar ortaya koymuştur. Olayları psikolojik açıdan ele alıp işlemiş, toplumsal sorunlara bireysel ahlak yönünden yaklaşmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlattığı Osmancık, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa adlı romanları vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Cumalı
B) Behçet Necatigil
C) Tarık Buğra
D) Aziz Nesin
E) Haldun Taner

3. Şiire aruzla başlayan sanatçı, Ziya Gökalp’in etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi ve bu türün başarılı örneklerini verdi. Beş Hececiler’den biri olarak ünlendi. Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Akbaba dergisinde akıcı bir dille, rahat okunur bir tarzda yazdığı fıkralarında siyasal mizahın özgün örneklerini verdi. Şiir ve gülmece yazılarının yanı sıra roman, öykü ve oyunlar da yazdı. Yanardağ, Üç Katlı Ev, Nikahta Keramet sanatçının bazı eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Yaşar Nabi Nayır

4. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Canavar-Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Sulara Dalan Gözler-Halit Fahri Ozansoy
C) Sevi Çıkmazı-Yaşar Nabi Nayır
D) Cenk Ufukları-Mehmet Emin Yurdakul
E) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi-Ziya Osman Saba

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi, edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) O Beyaz Bir Kuştu
B) Yayla Kartalı
C) Bulutlara Yakın
D) Güneşin Ölümü
E) Gönülden Sesler

6. Yedi Meşale topluluğunun kurucuları arasında yer alan …, sanat yaşamının ilk döneminde şiirler yazdı. Sonraları öykü, roman, oyun ve deneme türünde eserler verdi. Çok sayıda çeviri yaptı. Ancak asıl önemli yönü, 48 yıl aksatmadan Varlık Dergisi’ni yayımlamasıdır. Hâlâ yayımlanan bu dergi, Türk edebiyatına birçok yeni yazar kazandırarak büyük katkı sağlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaşar Nabi Nayır
B) Ziya Osman Saba
C) Kenan Hulusi Koray
D) Muammer Lütfi Bahşi
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

7. Bir grup genç sanatçı, ortak bir şiir dergisi çıkararak Türk şiirine yeni bir ufuk açmayı amaçlamışlardır. Bunlar, ilkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıklamışlardır. Beş Hececileri gerçekten uzak, duygusal memleketçi anlayışlarından dolayı eleştirmişlerdir. Batı edebiyatını, özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp izleyeceklerini söylemelerine rağmen Beş Hececilerin yolundan gitmişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler
B) Garip
C) Fecr-i Ati
D) İkinci Yeni
E) Milli Edebiyatçılar

8. Çoğunu hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Batılı nazım biçimlerini kullanmıştır. Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi, yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukların sevinci, Tanrı’ya ve yazgıya boyun eğiş, ölüm ve ötesi gibi konuları işlemiştir. Hecenin yanı sıra özellikle son dönemlerinde serbest biçimde ve duru bir dille, hüzünlü şiirler yazmıştır. Sebil ve Güvercinler en tanınmış şiir kitaplarındandır. Şiirin yanında öykü türünde de kalem oynatan sanatçı, öykülerinde çoğunlukla anılarını anlatmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Nabi Nayır
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Ziya Osman Saba
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Kenan Hulusi Koray

9. Cumhuriyet döneminin ünlü şairlerindendir. Şiirlerinde biçim kaygısını ön planda tutmuştur. Aşk, sevgi, doğa özelliklerini işlemiştir. Ölüm teması şiirlerinde ayrı bir yer tutar. Türkçeyi tüm yalınlık ve doğallığıyla kullanmıştır. Otuz Beş Yaş, onun unutulmaz şiirlerindendir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Oktay Rıfat Horozcu
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşalecilerden biri değildir?
A) Ziya Osman Saba
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Vasfi Mahir Kocatürk
D) Kenan Hulusi Koray
E) Sabir Esat Siyavuşgil

11. Aşağıdakilerden hangisi edebi tür olarak diğerlerinden farklıdır?
A) Frankfurt Seyahatnamesi
B) Bize Göre
C) Anadolu Notları
D) Düşsem Yollara Yollara
E) Tuna’dan Batıya

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünde bir eser değildir?
A) Yaprak Dökümü
B) Kiralık Konak
C) Ateşten Gömlek
D) Eğil Dağlar
E) Handan

13. Yazarın olgunluk dönemi diye tanımlanabilecek edebiyat süreci Kurtlar Sofrası ile başlar. Onun romanlarındaki karakterler, Türkiye’nin tarihinde köşebaşlarını oluşturmuş dönemlere ayna tutan aydınlardır. Tarihi olaylar, politik ve sosyal dengelerle ele alınır. Birbirleriyle bağlantısı olan karakterlerden her biri bir romanda ön plana çıkar ve olaylar onun gözlemleriyle aktarılır. Bu serinin bütünü irdelendiğinde yine, yazarın Türk aydınına yakın tarihimize bir bakma şansı tanıdığını ve kendi toplumcu-gerçekçi bakış açısıyla önergeler sunduğu görülür.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Rıfat Ilgaz
C) Recep Bilginer
D) Cahit Külebi
E) Turan Oflazoğlu

14. Aşağıdakilerden hangisi Hisarcıların özellikleri arasında sayılamaz?
A) Sanatçı sorunlarına çözüm önermelidir.
B) Sanatçı bağımsız olmalıdır.
C) Sanat milli olmalıdır.
D) Sanatta yenilik asıldır.
E) Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi sanatçılarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Konuşma dilini eserlerinde kullanmışlardır.
B) Eserlerinin konularını alabildiğine genişletmişlerdir.
C) Çevirileriyle ve eserleriyle edebiyatımızı zenginleştirmişlerdir.
D) Sanat anlayışlarında ve işledikleri konularda ortak özelliklere sahiptirler.
E) Romanlarında Kurtuluş Savaşı’nın sık sık konu etmişlerdir.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.C, 4.D, 5.B, 6.A, 7.A, 8.C, 9.B, 10.B, 11.B, 12.D, 13.A, 14.A, 15.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap