Testler

Cümlede Anlam Test 5 (6.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 5

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Sulama sayesinde bu tarlalardan yılda iki defa verim alınıyor.
B) Ayçiçeği, en çok tüketilen bitkisel yağlar arasında ilk sırayı almaktadır.
C) Ayçiçeğinin üretim alanları hemen hemen en yüksek sınıra dayanmıştır.
D) Yıllık yağışı 500 mm olan yerlerde sulamaya gerek duyulmadan ayçiçeği üretilmektedir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik yoktur?
A) Yağmur başlayınca seyirciler, stadı terk etmeye başladı.
B) Güne nasıl başlanırsa bütün günün öyle geçeceğine inanırım.
C) Üstünde, babasının ona üç yıl önce doğum gününde aldığı komik bahçıvan tulumu vardır.
D) Kısacık kesilmiş kumral saçları uykudan yeni kalkmış gibi diken dikendi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
A) İlçe merkezinin girişindeki tabelalar, ziyaretçilere kolaylık sağlıyor.
B) Safranbolu’nun tarihî evlerinin, hiçbir özelliği olmayan binalarla iç içe geçmiş olması hemen dikkat çekiyor.
C) Yaklaşık üç bin nüfuslu ilçenin tüm güzelliği biraz dolaşmakla ortaya çıkıveriyor.
D) Belediyenin yeni restore ettiği bu tarihî yapıdan şehir daha görkemli görünüyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni vardır?
A) Bu köyde kışın ayrı bir güzelliği vardır.
B) Köyün ortasında geniş bir havuz var.
C) Kuzeyde taş evlerden oluşan mahalle var.
D) Köyde birçok kişi arıcılıkla uğraşıyor.

5. Canım Arkadaşım,
(I) Hani diyorum da insanın gerçekten mükemmel bir dostu olsa ona, şöyle kocaman bir sarılsa… (II) Özlediğinde, hayal kurduğunda yanında olsa… (III) Bizi hiç yalnız bırakmasa… (IV) Ben her şeyimi paylaşabileceğim böyle içten bir arkadaşa sahip değilim şimdilik.
Bu mektupta numaralanmış cümlelerin hangisinde “dilek, istek” söz konusu değildir?
A) I.         B) II.              C) III.            D) IV.

6. (I) Benim sözlüğümde karamsarlığa yer yok. (II) Hayatımda karamsarlığa hiç düşmedim ben. (III) Belki de olaylar hep benim istediğim gibi gelişti de onun için. (IV) Karamsarlığa düşmemek için hayattan beklentilerimi iyice azalttım. (V) En küçük başarıdan bir mutluluk çıkarmayı, başarısızlıklarımdan ise ders almayı bildim.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) IV. ve V.

7. Sevgi ölüyü bile diriltir.
Bu cümlede sevgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) Krgınlıkları giderdiği
B) İmkânsız gibi görünen işleri gerçeğe dönüştürdüğü
C) İnsanlara doğayı sevdirdiği
D) Çirkinliklerin üstünü örttüğü

8. *Beni bir kere dinlesen ne olurdu sanki.
* Demek en yüksek notu Ahmet almış ha!
* “Sen mutlu ol.” diye bu hediyeyi aldım.
* Romanda, kimsesiz bir çocuğun hayat hikâyesi anlatılmış.
Bu cümle kutusunda aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek bir cümle yoktur?
A) Beğeni
B) Sitem
C) Amaç-sonuç ilişkisi
D) Şaşırma

9. Şaşırma anlamının bulunduğu cümlenin yazılı olduğu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu tipide yollar kesinlikle kapanmıştır.
B) Bir anda üşümem önemini yitirmişti.
C) Hayret, sen bizim evini yolunu bilir miydin! 
D) Yolunu gözledim her sabah.

10. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesi değildir?
A) Saz, Türk halk müziğinde bağlama vb. mızraplı çalgıların genel adıdır.
B) Ses, kulağın duyabildiği titreşimdir.
C) Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her birine perde adı verilir.
D) Öykü; zaman, kişi, yer ve olay gibi ögelerle oluşur.

11. Aşağıdakilerin hangisinde “İşin içinde olmayanlar o işi kolay veya kârlı sanırlar.” anlamı vardır?
A) Su testisi su yolunda kırılır.
B) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Testi kırılsa da kulpu elde kalır.

12. (I) İnsan, dertlerini başkalarıyla paylaşıp rahatlama isteği duyduğundan roman, öykü ya da şiir yazar. (II) Bu, insanların yazmak dışındaki birçok eyleminde de gözlenebilecek, insana özgü bir arzudur.(III) Sonuçta yazarın aktardığı kendi derdi, kendi dünyasıdır en başta. (IV) Yapıtta anlatılanlara, gerçeğin yazarın süzgecinden geçerek yansımış biçimi olarak bakılabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) Masanın üstündeki kitaplara dikkatle baktı.
B) Bu eski yel değirmeni hepimizi şaşırttı.
C) Trafiğe takıldığı için sinemaya yetişemedi.
D) Biraz daha hızlı yürürsek vapura yetişiriz.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünce bulunmaktadır?
A) Çocuklar çiftlikte yaşamaktan memnundurlar.
B) Koyunlar arasında kuzular vardır.
C) Çocuklar kuzuyu beslemektedir.
D) Tarla traktörle sürülmektedir.

15. I. İnsanın kişiliğine alışkanlıkları şekil verir.
II. Alışkanlıkları terk etmek çok zordur.
III. Bazı alışkanlıklarımızda çevremizin etkisi vardır.
IV. Alışkanlıklarımız kişiliğimizi oluşturur.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri birbirine en yakındır?
A) I.-III.
B) II.-IV.
C) I.-IV.
D) II.-III.

16. Bu fabrikada çalışan işçi sayısı …
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle ötekilerden farklı bir anlam kazanır?
A) yaklaşık bindir
B) bin dolayındadır
C) binden azdır
D) aşağı yukarı bindir

17. (I) Geleceğin tarihçileri kentlerin geçmişini incelediklerinde, sanırım 20.yüzyıla iyi gözle bakmayacaklar. (II) Çünkü insanlık ve uygarlık için hemen her açıdan talihsizlikler bu yüzyılda yaşanmış. (III) Savaşlar, göçler, depremler ve daha birçok olumsuzluğa bu yüzyılda tanıklık edilmiş. (IV) Bunlar da birçok ülkedeki kentsel mirası yok etmiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, tahmin söz konusudur?
A) I.    B) II.      C) III.      D) IV.

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.D, 4.A, 5.D, 6.A, 7.B, 8.A, 9.C, 10.D, 11.B, 12.A, 13.D, 14.A, 15.C, 16.D, 17.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap