Genel Testler

Cümlenin Ögeleri Test 6

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 6

 1. I. Hafif yağmurlu geceleri severim.
  II. Küçük bir bulut geçiyor düşe kalka.
  III. Açılırsın, bana bütün korkularını anlat.
  IV. Avuçları hafif terli, yanakları al al.
  Yukarıdaki dizelerin hangilerinde birden fazla yargı vardır?
  A) I. ve II.
  B) II. ve III.
  C) III. ve IV.
  D) I. ve IV.
  E) II. ve IV.

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi buldurmaya yönelik değildir?
  A) Kim aldı buradaki kitabı şimdi?
  B) Ne var bu kutunun içinde?
  C) Seni baban mı getirdi buraya?
  D) Hanginiz sormuştu bu soruyu?
  E) Kimdi bana onun gelmeyeceğini söyleyen?

 3. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap özne görevindedir?
  A) -Ayağın nasıl oldu?
        -İyileşti.
  B) -Sen de onlarla gidecek misin?
        -Sanmıyorum.
  C) -Kâğıttaki, kimin imzasıydı?
       -Okul müdürünün.
  D) -Niçin dün bizim mekâna uğramadın?
       – Hastaydım.
  E) -Başarılı olanlara ne hediye edildi?
       -Yol bisikleti.

 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir isim tamlamasıdır?
  A) Bu kasaba çeşit çeşit insanlarla doludur.
  B) Köylülere göre burası dünyanın merkezidir.
  C) Burası yolsuz yolaksız geri kalmış bir yerdir.
  D) Hayatında bu köyden hiç çıkmamış birçok insan var aralarında.
  E) Köylülerin tek eğlencesi köy meydanında horozları dövüştürmekti.

 5. Cümlede bulunmayan, ancak yüklemin bildirdiği şahıstan anlaşılan öznelere gizli özne denir.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun bir örneği vardır?
  A) Sağlık ocağı buraya altı saat uzaktaydı.
  B) Köyün ihtiyarları kahvenin önündeki çınarın altında toplandı.
  C) Bu yolu iki yıl önce güç bela yapmışlardı.
  D) Köyden, bu yoldan başka bir taraftan çıkılamazdı.
  E) Çocuğun, ihtiyar bir annesinden başka kimsesi yoktu.

 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevindedir?
  A) Kapıyı açar açmaz yüzüme serin bir rüzgâr vurdu.
  B) Ay ışığı, gölün üzerindeki sazlara gümüş rengi vermişti.
  C) Kapıyı ona açan, evin küçük oğluydu.
  D) Odada oturanların yüzünü lambanın ışığı aydınlatıyordu.
  E) Kalınca bir kütük sürdüler ocağa ısınmak için.

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne kullanılmıştır?
  A) Tanımadığı adamların yanında büsbütün susardı.
  B) Duvar diplerinde uyuyan köylüleri hayranlıkla izlerdi.
  C) Elinde her zaman deri bir çanta taşırdı.
  D) Nereye giderse gitsin kıyafeti hep düzgündü.
  E) Bir üst göreve atanınca bütün arkadaşları memnun olmuştu.

 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne görevindedir?
  A) Yere dökülen kâğıtları çabucak topladı.
  B) Odaya giren hiç kimseyi tanımıyordu.
  C) O her zaman yoksulları gözetirdi.
  D) Yeniler bizim eski müziğimizi fazla yavaş buluyor.
  E) Yenilikleri en kolay kabullenen kişiler elbette gençlerdir.

 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisine verilen cevap özne de nesne de değildir?
  A) -Yeni çıkan kitabın adı neydi?
       -Menekşeli Mektup
  B) -Şiiri mi tercih ederdi, romanı mı?
       -Her ikisini de.
  C) -Hangi konular işlenir onun şiirlerinde?
       -Tabiat ve aşk konuları.
  D) -Şimdilerde hangi tür eserler daha revaçta?
       -Şiir.
  E) -Şiirde daha çok neyi ön planda tutarsınız?
       -Biçimi.

 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok nesne vardır?
  A) Elbisesi, ayakkabısı ve şapkası uyum sağlamış.
  B) Güller, karanfilller, laleler getirmişti sepetinde.
  C) Evler, bahçeler hanımeli kokularıyla dolmuştu.
  D) Gelenler daha çok kadın ve çocuklardı.
  E) Çorba ve salata da ısmarlanmıştı aslında.

 11. “Ateş rengi yapraklar” sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır?
  A) Her tarafı ateş rengi yapraklar sarmıştı.
  B) Ağaçlarda görülebilen tek şey ateş rengi yapraklardı.
  C) Ateş rengi yapraklar kaplamıştı ağaçların altlarını.
  D) Ormanın kenarından geçerken ateş rengi yapraklar görürdük dallarda.
  E) Keşke yol kenarlarından ateş rengi yaprakları hiç toplamasalar.

 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?
  A) Sıcak bir rüzgârın etrafı yakıp kavurduğu bir gündü.
  B) Herkesin tatmayı arzu ettiği bir duygudur bu.
  C) Çocukluk günlerinin hiç unutulmayan bir tadı vardır.
  D) Anılar, yaşanan günlerin sıkıcı havasından kurtarır bizi.
  E) Sizin bilmediğiniz başka şeylerin olduğunu sanıyorum.

 13. Evin çevresini akasya ağaçları sarmıştı.
  Bu cümlede özne görevinde bulunan tamlamanın özdeşi aşağıdakilerin hangisinde nesne görevindedir?
  A) Edebiyatımızda töre romanı aramayın boşuna, bulamazsınız.
  B) Serüven romanlarının her devirde okuyucusu vardır.
  C) Aşk romanları daha çok lise çağlarında okunuyormuş.
  D) Toplumcu romanlar bir ara oldukça yaygınlaşmıştı.
  E) Polisiye romanlar nedense pek tutulmuyor günümüzde.

 14. Kurumuş ağaç yapraklarının bir halı gibi ayaklarımızın altına serildiği, iki tarafı çitlerle çevrili bu yol, kasabayı deniz kıyısına ulaştırıyordu.
  Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) bu yol
  B) kasabayı
  C) iki taraflı çitlerle çevrili bu yol
  D) ayaklarımızın altına serildiği, iki tarafı çitlerle çevrili bu yol
  E) Kurumuş ağaç yapraklarının bir halı gibi ayaklarımızın altına serildiği, iki tarafı çitlerle çevrili bu yol

 15. Kısa öyküyü okurun dünyasına bu denli yakın tutan, onun biçimsel yetkinliği değildir.
  Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Nesne, yüklem
  B) Özne, nesne, yüklem
  C) Yüklem
  D) Nesne, özne, yüklem
  E) Özne, yüklem

 16. İnsanoğlu düşünen bir varlıktır, yaradılışı gereği düşünme ihtiyacı duyar. Ama pek sevmez düşünceyi, korkar düşünmekten. Nasıl korkmasın? Düşünmek yorucu olmakla kalmaz, şaşırtıverir kişiyi, türlü şüphelere düşürür.
  Bu parçada kaç yüklem vardır?
  A) 8       B) 9          C) 10        D) 11         E) 12

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.E, 4.B, 5.C, 6.A, 7.B, 8.C, 9.A, 10.B, 11.D, 12.A, 13.A, 14.E, 15.E, 16.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap