Testler

Cümlenin Ögeleri Test 5

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 5

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir eylemden oluşmamaktadır?
A) Bir memleketin birinde Sülün kız derler bir kız varmış.

B) Ne kimsenin bir tüyüne dokunur, ne de yerdeki karıncayı incitirmiş:
C) A Sülün kızım demiş; ne diye kara kara düşünüp durursun?
D) Ben çulha dokurum; sen gergef işlersin; gül gibi geçinip gideriz.
E) Yoksa böyle ağrımayan başa yağlık bağlarsan, başını dertten kurtaramazsın sonra!

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir söz öbeğinden oluşmamıştır?
A) Oh deyince de ak saçlı biri peydah olmuş.
B) Yıllardır anasının dizinin dibindeydi zavallı kız.
C) O günden geri güler yüz, tatlı dil ile günlerini gün etmişler.
D) Ben de sonunda muradıma erdim.
E) Ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür. 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?
A) Soğuğa alışmış, mukavemete hazırlanmış gibiydim. 
B) İçinde yatabildiğim için mesut değildim. 
C) Yürüyorlardı büyük adımlarla gayet ciddi yüzlerle.
D) İçinde yatabildiğim için mesut değildim. 
E) Sabahçı kahvelerini kapamadan evvel birkaç tane gece barınma evine şiddetle ihtiyacı olan İstanbul şehrinin kışı bazen ne kadar uzun, ne kadar uzun ve bitmez tükenmez bir afettir.

4. (I) İki eski arkadaş Nikolayev istasyonunda karşılaştılar; bunlardan biri şişman, öbürü zayıftı. (II) Şişman olanı az önce gar lokantasında karnını doyurmuştu, o yüzden yağlı dudakları olgun iki vişne gibi parlıyordu.(III) Portakal çiçeği kokusu yayılıyordu çevresine. (IV) Zayıf olan ise henüz yeni trenden inmişti; valizlerle, bohçalarla, karton kutularla yüklüydü elleri, kolları. (V) Onun ağzından da jambon ve kahve telvesi kokusu yayılıyordu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I.cümlenin öge dizilişi özne, dolaylı tümleç, yüklem, özne, yüklem, özne, yüklem şeklindedir.

B) II. cümlede belirtisiz isim tamlaması dolaylı tümleç olarak kullanılmıştır.
C) III. cümlede özne zincirleme isim tamlamasından oluşmaktadır.
D) IV. cümlede iki yüklem vardır; biri isim soylu, diğeri fiil soylu bir sözcüktür.
E) V.cümlede belirtisiz isim tamlaması dolaylı tümleçtir.

5.“Doğrusu, karşılaşacağımızı hiç tahmin etmezdim!”
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi yukarıdaki cümleyle aynıdır?
A) Sonra biraz toparlanarak yüzüne çarpık bir gülümseme yayıldı.

B) Yüce kişiliğinize saygı göstermek bizim görevimizdir.
C) Bizimle konuşmanız bile biz aciz kulunuz için büyük bir lütuftur.
D) Bir şeyler söyleyerek onları nasıl susturdu?
E) Zayıfın ezik tavırlarına daha fazla dayanamayacağı için başını çevirdi.

 edebiyatsultani.com

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili söz öbeklerinden hangisi nesne değildir?
A) Her şey ahır, süt ve gübre, kuru ot ve ter kokuyor, kır insanlarına özgü o ekşi, o ağır insan ve hayvan kokusunu çevreye yayıyordu.
B) Kolalanmış, cilalı gibi parlamış, yakalarına ve kollarına beyaz iplikten birer küçük resim işlenmiş, kemikli bedenleri üzerinde kabarmış mavi gömlekleri, içinden bir baş, iki kol ve iki ayak çıkan uçmaya hazır birer balona benziyordu.
C) Alana doğrulacağı sırada yerde küçük bir sicim parçası gördü.
D) Gerçek bir Normandiyalı tutumunda olan Baba Hauchecorne, işe yarar her şeyin toplamaya değdiğini düşündü.
E) Romatizması olduğu için zorlukla eğilip ince ip parçasını yerden aldı.

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı en fazladır?
A) Tam onu dikkatle sarmaya hazırlanırken saraç Malandin ustanın kapısının eşiğinde kendisine baktığını fark etti.

B) Sonra alan yavaş yavaş boşaldı
C) Çan öğle duasını çalınca çok uzaktan gelenler hanlara dağıldı. 
D) Bütün saban kalantorları orada, hatırı sayılır bir altın babası olan hancı ve cambaz Jourdain ustanın dükkânında yemek yiyordu.
E) Tellal trampet çalışını bitirdikten sonra kâh yükselen kâh alçalan bir sesle haykırdı.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem şeklindedir?
A) Trampetin boğuk gürültüsü ve tellalın zayıflayan sesi uzakta bir kez daha duyuldu.

B) Adam cebinin dibini karıştırarak küçük ip parçasını çıkardı.
C) Kolay kolay inanmayan başkan başını yavaşça sallıyordu.
D)  Adamcağız herkes tarafından durdurularak, bütün tanıdıklarını kendisi durdurarak, öyküsüne ve savunmasına hep yeniden başlayarak, bir çöp almadığını kanıtlamak için tersine çevrilmiş ceplerini göstererek yürüyordu.
E) O da kızıyor, öfkeleniyor, öyküsünü etrafındakilere inanılmamaktan bitkin, hatta ne yapacağını bilemeyerek durmadan anlatıyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögelerine ayrılışında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Birlikte yola çıktığı üç komşuya /ip parçasını bulduğu yeri /gösterdi.

B)Yolda / hep / başına gelenden /söz etti.
C) Bunu herkese söylemek için / gece /Breaute köyünü / dolaştı.
D) Gerçekten,/ bu adam / cüzdanı yolda bulduğunu / ileri / sürüyordu.
E) Okuma bilmediği için / onu / eve / götürmüş,/ efendisine / vermişti.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmamaktadır?
A) Kapısının önünde duran Malandain, onun geçtiğini görünce gülmeye başladı.

B) Adamın temelinden sarsılan beyni, uyuşmuştu.
C) Ona bu haberi veren kişi, üstü kapalı bir şekilde yarım yamalak sözlerle anlatan kız kardeşi Josephine’di.
D) Brentley Mallard’ın isminin ölenler listesinin başında yer aldığı tren faciasının haberi geldiğinde gazetenin ofisinde yer alan kişi o idi.
E) Açık pencereye bakan, geniş ve rahat bir koltuk duruyordu.

11. “Evinin önündeki açık alanda bahar tazeliğiyle parlayan ağaçların tepelerini görebiliyordu.”
Yukarıdaki cümleyle ögelerinin sıralanışı bakımından özdeş cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havada yağmurun o hoş kokusu vardı.

B) Sokağın aşağısında bir seyyar satıcı mallarını satmak için bağırıyordu.
C) Uzaktan şarkı söyleyen birisinin belli belirsiz sesi geliyordu.
D) Vücudunu yiyip bitiren ve artık ruhuna ulaşmış gibi görünen fiziksel bir yorgunlukla çökmüş bir halde bu koltuğa gömüldü.
E) Batıya bakan penceresinden, bir araya gelip üst üste yığılmış bulutların arasını işaret etti.

12. “Şimdi şuradaki mavi gökyüzü parçalarından birine takılıp kalmış bakışlarında durgun bir ifade vardı.”
Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) özne-belirtisiz nesne-dolaylı tümleç-yüklem
B) zarf tümleci-dolaylı tümleç-özne-yüklem
C) zarf tümleci-belirtisiz nesne-yüklem
D) dolaylı tümleç-belirtisiz nesne-yüklem
E) dolaylı tümleç-belirtisiz nesne-zarf tümleci-özne-yüklem

13. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Bu, hayale dalmış bir bakıştan ziyade akıllıca bir fikrin askıya alınmışlığına işaret miydi?
B) Ona doğru gelen bir şey vardı ve onun korkuyla gelmesini beklediği şey neydi?
C) Bulutlardan süzülüp tüm seslerden, kokulardan, gökyüzünü dolduran tüm renklerden geçip kime ulaşıyordu?
D) Göğsü ne zamandır gürültüyle kalkıp iniyordu?
E) Kocasının birbiri üzerine kavuşturulmuş ince, nazik ellerini; kendisine hiçbir zaman sevgiyle bakmayan donuk, gri ve ölü yüzünü gördüğünde ağlayacağını nasıl bilebilir?

14. Aşağıdaki cümlelerde dolaylı tümleç olarak altı çizilmiş sözcük veya söz öbeklerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ama bunun da ötesinde yalnızca kendisine ait olan uzun yılların gelmekte olduğuna da kanaat getirmişti.

B) Gelecek yıllarda onun için yaşayacak hiç kimse yoktu; artık kendisi için yaşayacaktı.
C) Erkeklerin ve kadınların kendi özel isteklerini hemcinsleri üzerinde dayatma hakkına sahip olduklarına inandıkları bu kör zihniyette, onunkini büken hiçbir güçlü irade olmayacaktı.
D) Hayır; o açık pencereden içeriye dolan yaşam iksiri bütün bedenine dolmuştu.
E) Kız kardeşinin belinden kavradı ve beraber merdivenlerden indiler.

edebiyatsultani.com

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan ögenin sözcük türü diğerlerinden farklıdır?
A) Aşağıda Richards durmuş onları bekliyordu.
B) Elindeki anahtarla ön kapıyı biri açtı.
C) Kaza yerinden oldukça uzakta olduğunu ona kim söyledi?
D) Evdekilerden bazıları bu haberi Mallard’dan neden saklamıştı?
E) Doktorlar geldiğinde kadının kalp krizinden öldüğünü kimseye söylemediler.

16. Artık, dünyanın dört bucağından gelen delikanlılar, padişahın eşiğini aşındırmışlar.
Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

B) zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem
C) zarf tümleci, özne, belirtili nesne, yüklem
D) belirtisiz nesne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) belirtisiz nesne, zarf tümleci, özne, yüklem

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
A) “Her kim narı bir eliyle, tek tanesini bile yere düşürmeden yer bitirirse ben ona varırım.” demiş.

B) Padişah da bu teklifi münasip bulmuş.
C) Hiçbiri bu güç işi sonuna getirememiş.
D) “Delikanlının biri sonuna kadar yedi, bir tane yere düşürdü.” demişler.
E) Kır gün sonra sultan hanımla delikanlı evlenmişler. 

18.  (I) Batılı dil bilginleri, filologlar yazılı veya sözlü kültür eserlerini incelerken, bir arkeolog gibi hareket ederler. (II) İlkin inceledikleri metnin tarihini sap­tamaya çalışırlar. (III) Çünkü her metin dil tarihinin bir kesitini verir. (IV) O kesitte, yerli, yabancı ayırmaksızın yazılışı, söylenişi, anlamı dikkatle saptanır. (V) Çünkü en küçük bir işaret, bir ses değiş­mesi, o sözcük hatta bütün metnin anlamını değiştirebilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I.cümlenin zarf tümleçleri söz öbeklerinden oluşmuştur.

B) II. cümlede zarf tümleci tek sözcükten oluşmaktadır.
C) III. cümlenin öznesi sıfat tamlamasından oluşmuştur.
D) IV.cümlede dolaylı tümleç sıfat tamlamasından oluşmaktadır.
E) V.cümlenin yüklemi birleşik zamanlı birleşik bir sözcüktür.

19. Caddede, kalabalık arasında kulağıma çarpan söz, bu.
Yukarıdaki cümleyle öge dizilişi bakımından özdeş cümle aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kamyon kasası üstündeki bu yolları döne döne çıkan kamyon süslüydü.

B) Kasa yapımında çalışan arkadaşı ise tepesinden hiç eksik olmuyor.
C) Dudağının kıyısında aldırışsız bir gülümseme takılı oluyordu.
D) O, önceleri bir gülümsemenin, süsleme işini küçümseme demeye geldiğini bilmiyordu.
E)  Her bir yanı renklere, ışınlara, biçimlere batmış, bulanmıştır.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz öbeğinden oluşmamış nesne vardır?
A) O ise derenin üstüne küçük bir köprü atıyor, köprüyü ıslıklarla geçiyor.

B) Dolunayın sulardaki şavkını karanfillerle taçlandıracak.
C) Köşelere birer de yıldız konduracak.
D) Hoşgörmez bakışlarına karşın, babası gibi dedesinin de kendisiyle övündüğünü bilirdi.
E) Dağ başlarına döne döne çıkan yolları, maviliklerde süzülen bir tepkili uçağı ikisi de akıl etmemişti.      

21.(I) Her denemede bir dertleşme havası bekliyoruz. (II) İngiliz yazarlarından biri, Robert Louis Stevenson, her yazının bir mektup olduğunu söyler. (III)Deneme mektuptan da yakındır. (IV) Yalnız kaldığımız bir saatte yanımıza sokulan, elini omzumuza koyup “Kardeşim, yaşamak denen macerayı deneyen kardeşim! Senin gibi ben de yaşadım, ben de güldüm, ben de ağladım. Dinle benim geçirdiklerimi!” diyen bir kimsenin sesidir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede tamlananı belirtisiz isim tamlaması olan bir sıfat tamlaması, belirtisiz nesne görevindedir.

B) II. cümlede öznenin açıklayıcısı olan bir ara söz kullanılmıştır.
C) III. cümlede vurgulu öge dolaylı tümleç görevindedir.
D) IV. cümlede söz öbeğinden oluşmuş bir öge vardır.
E) IV. cümle zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.

CEVAPLAR
: 1.A, 2.E, 3.E, 4.E, 5.D, 6.B, 7.D, 8.E, 9.D, 10.A, 11.E, 12.B, 13.E, 14.B, 15.D, 16.C, 17.E, 18.E, 19.A, 20.A, 21.E

cumlenin ogeleri test 5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap