Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 1

DİLBİLGİSİ TARAMA TESTİ 1

1. Kitabımızın başkahramanı Anna Karenina, Moskova’da yaşamakta olan kibar, kültürlü, zarif ve prensesler kadar güzel bir Rus hanımefendisidir. Bir devlet dairesinde çok yüksek makamlarda görev yapmakta olan Alexis Alexandrovitch isimli bir beyefendi ile evlidir. Bir de oğulları vardır. Ancak Anna, her ne kadar eşini sevse ve ona saygı duysa da; eşinin duygusuz, kadın ruhundan anlamayan bir robot olduğunu düşünmektedir.

1. Yukarıdaki cümlede altı çizili olan kelimelerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) kibar
B) duygusuz
C) zarif
D) güzel
E) evli

2. Anna ile Wronsky arasında çok ciddi bir etkileşim ve bağlılık oluşmaya başlamıştır. Artık Anna ve Wronsky birlikte vakit geçirmeye başlarlar. Birlikte davetlere ve çeşitli programlara giderler. Çevredeki insanların ne dediklerine aldırmaksızın birlikte zaman geçirmeye ve doyasıya eğlenmeye devam ederler. Tüm sosyete onları konuşmakta olduğu halde iki gencin yaşamış oldukları aşktan dolayı gözleri kör olmuştur.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane zamir vardır?
A) 1     B) 2    C) 3    D) 4     E) 5

3. Anna Karenina ve Wronsky İtalya’da bir müddet yaşarlar. Döndüklerinde hiç kimse onlar ile konuşmak istemez ve herkes onları dışlar. Anna’nın kocası da artık içine kapanmış; Anna ile iletişim kurmak istememektedir. Bu durum Anna’nın çok gücüne gider ve olanlara dayanamayarak intihar eder. Wronsky de tüm bu olanları unutmak için orduya yazılarak yaşadığı mekandan uzaklaşmak ister.
Yukarıdaki parçada kaç tane bağlaç kullanılmıştır?
A)1       B)2       C)3      D)4        E)5

4. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Akışta demetlenmiş, büyük, küçük kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşaret zamiri kullanılmıştır.
B) Zaman zarfı kullanılmamıştır.
C) İsim fiil kullanılmıştır.
D) Adlaşmış sıfat fiil vardır.
E) Emir kipiyle çekimlenmiş fiil vardır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tarafından nitelenmiş soyut isim kullanılmamıştır?
A) Eskimeyen bir ruha sahipsin sen.
B) Yıpranmış ruha sahip genç bir kadındı.
C) Solgun menekşelere şöyle bir seslendi.
D) Gerçek dostluklar böyle zamanlarda belli olur.
E) Nasıl bir insanlık beklentisi içindesiniz?

6. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?
Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük! .
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Ünlü daralmasına uğramış türemiş bir kelime vardır.
B) Kaynaştırma harfi alan dört kelime vardır.
C) Fiili durum bakımından niteleyen kelime grubu bulunmaktadır.
D) İyelik eki alan üçten fazla kelime vardır.
E) Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanılmamıştır.

7. I. Sabah sabah bu ne gürültü böyle?
II. Yırtık pırtık pantolonlar bu yıl modaymış!
III. İri iri portakallar dallarından koparılmayı bekliyor.
IV. Doğru dürüst konuşmayı ne zaman öğreneceksin sen?
V. Kara kara gözleri vardı o afetin.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde tekrar grupları zarf görevindedir?
A) I ve II           B) I ve IV            C) II ve III
D) III ve IV      E) IV ve V

8. (I)Yazın bu küçük mahalle kahvesinin bahçesine sık sık gittiğim için, karayelin, tipinin çılgınca savrulduğu akşam, içeriye girdiğim zaman yadırganmadım.(II) Kahve, sapa bir yerdeydi.(III)Yapraklarını dökmüş iki söğüt ağacı ile üzerinde hala üç dört kuru yaprak sallanan bir asmayı kar öyle işlemişti ki, bahar akşamları, yaz geceleri pek sevimli olan bahçenin mora kaçan beyaz bir ışıkla dibinden aydınlık haldeki güzelliğine, girerken şöyle bir göz attığım halde, camın kenarına yerleşip de buğuları silince uzun zaman daldım, hem sevdalandım.(IV)Bu mor ışık o kadar çabuk koyulaştı ki, kahve daha ışıkları bile yakmamıştı. (V)İnce belli çay bardaklarının en güzelini önüme bırakıp gitti kahveci.
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I.cümle girişik birleşik cümledir.
B) II. cümlede yüklem, bir kelime grubudur.
C) III numaralı cümle sıralı cümledir.
D) IV. cümlede bağlaç kullanılmamıştır.
E) V. cümlede adlaşmış sıfatı sınırlandıran bir zarf kullanılmıştır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Kanadı kırık kuş merhamet ister.
B) Gökyüzünün başka rengi de varmış.
C) Bir bakışın ölmem için yetecek.
D) Bir mumun ardında bekleyen rüzgar
E) En güzel şarkıyı bir kurşun söyler.

10. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona.
Saat on ikidir söndü lambalar
Uyu da turnalar girsin rüyana,
Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
Zaman ne de çabuk geçiyor Mona.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaç
B) Sıfat görevinde ikileme
C) Edat
D) Sayı grubu
E) Durum zarfı

11. Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi,
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi;
Güneşin batmasına yakın saatlerde
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.
Yaz, kış yeşil bir saksı ıtır pencerede;
Bahçende akasyalar açardı baharla.
Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kaynaştırma harfi olan sözcük vardır.
B) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcükler yoktur.
C) İyelik eki almış kelimeler vardır.
D) Ünsüz düşmesine uğramış kelime vardır.
E) Ünlü daralması yoktur.

12. (I)Ölüm bizi bütün zorunluluklardan kurtarır, derler. (II)Ama ben başka türlü inananları da gördüm. (III) Kendi olanaklarımız ve gücümüz dışındaki şeyler için yemin etmemeliyiz. (IV)Çünkü olaylar her zaman bize bağlı değildir ve gerçek anlamda elimizde olan tek şey, istemektir. (V) İnsanın görevleriyle ilgili bütün kurallar mutlaka istekle gerçekleşir.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) I. cümle sıralı cümledir.

B) II.cümle birleşik cümledir.
C) III. cümle basit cümledir.
D) IV. cümle bağlı cümledir.
E) V. cümle yükleminin yerine kurallı cümledir.

 13. Başkalarına ait malları elinde bulunduran ve bunun bilinciyle acı çektiği için vasiyetiyle ölümünden sonra bu mallardan kurtulmak isteyen birçok insan tanıdım. Bu kadar önemli bir şeyi sonraya bırakmalarının ve hatalarını bu kadar az bir pişmanlık ve zararla ödemek istemelerinin hiçbir değeri yoktur. Daha fazlasını vermeleri gerekir. Bu ne kadar can sıkıcı ve rahatsız edici olursa, o kadar adil davranmış olurlar ve övgüyü hak ederler.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki kelime gruplarından hangisi yoktur?
A) Bağlama grubu
B) Birleşik fiil
C) Sıfat fiil grubu
D) Edat grubu
E) Sayı grubu

14. Hayatları boyunca sakladıkları nefreti itiraf etmek için son nefesini vermeyi bekleyen insanlar, suçladıkları kişinin kendilerini öfkeyle anmasını sağlayarak artık onurlarını hiç düşünmediklerini gösterirler. Kötü yargılarını kendileriyle birlikte öldürmek yerine kinlerini kendilerinden sonraya bırakarak ölüme saygısızlık ederler. Eğer yapabilseydim, hayatımın açıkça söylemediği bir şeyi ölümümün de söylememesini isterdim.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki kelime gruplarından hangileri vardır?
A) isim fiil grubu-sıfat tamlaması
B) bağ fiil grubu-unvan grubu
C) tekrar grubu-isim tamlaması
D) birleşik fiil- bağlama grubu
E) bağlama grubu-edat grubu

15.  Amacı olmayan bir zihin dağılır ( ) çünkü derler ki ( ) ( ) Amaçsız olmak ( ) her yerde olmaktan çok hiçbir yerde olmamaktır ( ) ( )
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) (,)(,)(.)(.)(,)(.)

B) (;)(:)(“)(,)(.)(”)
C) (,)(“)(;)(,)(”)(.)
D) (;)(;)(“)(”)(.)(”)
E) (,)(,)(“)(”)(,)(.)

16.Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Anadolu’nun bir şehrinde bulunuyorduk.
B) Şehre bir yaz sonunda gelindi.
C) Nisan güneşi unutulur mu?
D) Bu yaşta bazı şeyler anlaşılmaz.
D) Bir gün sen de unutulursun.

17. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi. Karlar eridi. Karlar eridi ama karları eriten güneş değildi, yağmurdu. Bu Anadolu şehrinin ilkbaharı kırkikindi yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde, ısıtmayan, güneş vurmuş kar gibi soğuk bir kış güneşi görünürdü. Saat on biri bulmadan doğudan mı, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem, bir kara bulut peyda olur, on dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur bütün gün tıkır tıkır, şakır şakır durmadan yağardı. Odamın penceresinden “Karaçayır” dedikleri bir koyu yeşil ova görünürdü.

Yukarıdaki parçada aşağıda verilen fiillerden hangisi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) geliverdi
B) eridi
C) başlardı
D) görünürdü
E) yağardı

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla edat vardır?
A) Arkadaşını görmek için bu kadar sıkıntılara göğüs geren birini görmedim.
B) Göğün her rengini deniz gibi emen bu çayır renk oyunları da oynuyordu bize.
C) Evden bir deli çığlığı ile fırladı.
D) Açtığım zaman, duvarda bir parlak daire titreye tireye, sanki yerine yerleşmeğe çalışıyordu.
E) İlkbahar bana üzüntü ile dolu bir yumuşaklık, bir yerinde duramayış, bir yürek çarpıntısı verir.
edebiyatsultani.com

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Değirmen arkı evin önündeki ıhlamur ağacının altından geçiyordu.
B) Gardolabındaki gömleklerin sayısı elliyi geçiyordu.
C) Çekyatı açıp çarşafı serdi ve üzerine uzandı.
D) Eflatun rengi, çiçekli elbisesi çok hoşuma gitmişti.
E) Gölcüklerde, suyun incelip süzüldüğü yerlerde alabalıklar oynaşıyor.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alan altı çizili kelimenin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) Tepelere doğru indikçe yatağı genişliyor derenin.
B) Taşlar yumuşayıp yassılaşıyor.
C) Dönemecin birini kıvrılırken bir yarım set ile değirmen arkını buluyor su.
D) Kim bilir hangi zamanlardan hangi ustaların yonttuğu taşlardan geçiyor.
E) Boğazın içinde, yamacın dimdik inen böğrüne oyulmuş arkı uzun süre kovalıyor.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Gözlerinin feri kaçmıştı ihtiyarın.
B) Birden iki erkek, bir kız torun, bu su yatağında cıvıltılarla koşmaya başladılar.
C)Yosun tutmuş destek duvarlarından sızıyor, yabani güllerin, kuşburnu yapraklarının arasından süzülüyor.
D) Yokuş aşağı öyle bir gidiyordu ki ta dereye varıncaya kadar kendini durduramadı.
E) Kasabaya elektrik geleli beri böyle idi bu.

22. (I)Birkaç göğsü kınalı küçük kuş dallarda kalmış kiraz ve vişne kalıntılarını gagalıyor. (II)Yuvasını bal armudunun üst çatalına kurmuş bir saksağan çifti ikide bir ağaçlara doğru mızrak gibi dalan kerkenezi kolluyor. (III)Kerkenezin bir gözü patates tarlasında fink atan farelerde, öteki gözü saksağan yuvasında. (IV)Farelere dalacak, lakin mesafe epeyce uzak, saksağanlar ise yuvayı terk edecek gibi değil.(V) Armutların ve elmaların yanakları kızarıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf ve sıfata örnek olabilecek kelimeler vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D)IV.
E)V.

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümle belirtili nesnedir?
A) Zerdalilerin iyice olgunlaşıp artık kavuniçine çalan daneleri, aşağıdaki yeşil maydanoz maşarasına pıt pıt düşüyor.

B) Arada bir kulaklarını ve başını dikip iri kara gözlerini yaşlı adamdan yana döndürüyor.
C) Beyaz sekili ön ayaklarını vura vura yumuşak yonca tarlasında çukurlar oluşturuyor.
D) Bir çift hacı leylek yonca tarlasını bir uçtan ötekine arşınlayıp duruyor.
E) Çekirgeden tırtıla, kertenkeleden yavru yılana, ne bulursa nasibine düşeni mideye indiriyor.

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögelerine ayrılışı yanlış verilmiştir?

A) Çocuklar / üstleri başları ile / kendilerini / derenin duru serin sularına / atıyorlar.
B) Babaları / onlar çimsin diye / bir gölet / yaptı.
C) Büyük oğlan / kasıklarına kadar / ancak gelen suda / yüzmeye / çabalıyor.
D) Çocuğun bütün derdi, /beni sinirlendirmekti.
E) Sarı kız / kenarda, / çömelip kalkarak ve her kalkışta ellerini suya vurarak / bir kuş gibi / çırpınıyor.

CEVAPLAR:
1.E, 2.A, 3.E, 4.B, 5.C, 6.E, 7.D, 8.D, 9.B, 10.B, 11.B, 12.A, 13.E, 14.A, 15.B,16.A, 17.D, 18.A, 19.B, 20.B, 21.C, 22.B, 23.E, 24. C

dil-bilgisi-tarama-testi-1‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap