Eğitimle İlgili Yazılar

Eğitimin Amacı Nedir?

Eğitim hayat boyu süren kişisel bir yolculuktur!

Eğitim, doğumdan itibaren tüm insanların yaşamlarını etkileyen en önemli süreçlerden birisidir. Bilinçli ya da bilinçsiz, farkında ya da değil, insan her an bir öğrenme eylemiyle karşı karşıyadır. Tıpkı havanın etrafımızdaki her boşluğu kaplaması fakat görünmemesi gibi öğrenmek de her anımızı kapsamaktadır;  fakat çoğu zaman farkına varılamaz. İşte bu öğrenme sürecinin farkına varıldığı ve hedeflere yönlendirilebildiği zaman insan müthiş bir kazanımla fırsatı yakalamaktadır.

Peki, bu nasıl olacak?

Öncelikle eğitim için bir amaç belirlenmelidir ki öğrenme etkinlikleri o amaca yönlendirilebilsin. O zaman akla “Eğitimin amacı nedir?” ya da “Ne olmalıdır?” sorusu gelmektedir.

Bazen büyük mağazaların ya da alışveriş merkezlerinin açılışları ile ilgili haberleri görmekteyiz. İndirim kapmak düşüncesiyle insanlar büyük bir hırsla, başkalarını ezme ve kendileri ezilme pahasına koşturup durmaktadırlar. Herkes alabildiği kadar eşya almak derdindedir. Hırs insanların gözünü kör etmiş ve daha çok almaktan başka bir şey düşünmemektedirler.

Aslında eğitim konusu da bu örnekten çok farklı değildir. Anne babalar çocuklarını “daha iyi bir lise”, “daha iyi bir üniversite”, “daha iyi bir iş” düşüncesiyle oradan oraya koştururken kendileri de “daha çok para”, “daha yüksek bir makam/mevki” hayalleri peşinde zaman ve emek harcamaktadırlar. Bu kızgın süreç içerisinde çoğu kimsenin aklına “Ben nereye gidiyorum?” sorusu gelmemektedir. Ve sonuçta eğitim obezi nesiller meydana gelmektedir.

Beslenme nasıl gerekli ama dengesiz beslenme ve obezite sağlık için sorunlu ise eğitimde gerekli; ama amaçsız ve dengesiz eğitim o derece sağlıksız ve sorunludur.

Eğitimle ilgili hemen her konuşma sistem sorunlarına bağlanır, suç sisteme atılır ve sorunlar dondurulur. Ancak şu bilinmelidir ki sistemdeki sorunların varlığı bizim karşı karşıya olduğumuz sağlıksız durumu değiştirmemektedir. Sağlık sistemindeki sorunları saymak hastalıklarımızı iyi etmediği gibi eğitimdeki sorunları saymak da çözüm değildir.

Bu nedenle, nasıl ki sağlıklı bir yaşam herkes için gerekliyse sağlıklı ve dengeli bir eğitim de her birey için gereklidir. İşte tam bu noktada, herkes kendine bir amaç belirlemelidir.

Bu amaç onu daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir insan yapan bir amaç olmalıdır. Çünkü bunların olmadığı yerde para, makam, iş, prestij hiçbir işe yaramamaktadır.

Bu nedenle eğitim için en kısa ve anlamlı tanım şudur:

Eğitim bireyleri insan yapma sürecidir.

Eğitim bireyin sahip olduğu potansiyeli keşfedip, onu açığa çıkararak gerçeğe dönüştürme sürecidir.

Yunus Emre diliyle eğitim “kendini bilme” demektir. Başka bir deyişle eğitim, kişinin yaşam boyu kendini bilme sürecidir.

Herkes için kendi eğitiminin sorumlusu, kişinin kendisidir. Önce kendini tanımayla başlamalı, sonra kendi sorumluluğunu almalı ve bu uğurda çaba harcamalıdır.

Yazdır

Yazar hakkında

Dr. Mehmet Nuri Öztürk

Eğitim üzerine düşünceler, Yenilikler, Eğitim Uygulamaları, Eğitimde İyi Örnekler, Öğretmen Eğitimi, Öğrenme, Etkili Öğrenme, Hızlı Okuma, LGS sınavı, Verimli Ders Çalışma, Eğitimde Mobil Araçların ve Sosyal Medyanın Kullanılması konularında yazar.

5 yorumlar

  • Bu nedenle… diyerek başlayan paragrafta yazım yanlışları var. Herkesin yerine herkesim, eğitimde kelimesinin de si ayrı olacak.

  • Eğitime ve öğretime âşık bir nesil nasıl yetiştirilir? Bu konuda da bir yazı yazar mısınız? Eğitimle ilgili yazıların da birbirinin kopyası olan bir ortamda orijinal fikirlere ihtiyacımız var.

    • İlginize ve önerinize teşekkürler.
      Gelecek yazıları takip ediniz…

Yorum yap