Testler

Ekler Test 10

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Kimseyi küçümsemeye ve kendimizi büyük görmeye hakkımız yoktur.

B) Çocukluğunuzun geçtiği mahalleyle ilgili şimdi neler hatırlıyorsunuz?
C) Kimseye açılmayan duygular, günlüklerde dile getirilir.
D) Bir ülkenin çocukları, içinde bulundukları milletin tarih içindeki macerasını bilmelidir.
E) O tek başına, içe dönük onurlu bir yaşantıyı sürdürüyor kendince.

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut durumdayken aldığı ekle soyut olmuştur?
A) Bu kasabada yaşayanların, insanlığına, konukseverliğine kimse söz söyleyemez.
B) Ormanlık bölgelerde yangınlar için ciddi tedbirler almak gerektiğini anlattı.
C) Bu genç için bazı iyilikler düşünüyorum.
D) Bazı insanlardan sadece kötülük beklenir.
E) Yüzde yüz pamuktan imal edilmiş elbiselik kumaş almaya gideceğim.

3.
Kabrime çiçek getirenlere gülerim

Ben o çiçeklerdeyim, o benim çiçeklerim
Bu dizelerdeki “-im” eki kaç değişik görevde kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3    D) 4     E) 5

4. “Türkçede sözcüklere önce yapım eki, sonra çekim eki gelir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?
A) Bir sınıftaki öğrencilerin birliktelikleri nitelikli olmalıdır.
B) Merdivenleri korkuluklara tutunarak çıktık.
C) Yetmişlik ihtiyar kitaplığını hangi kuruma bağışlamış?
D) Vitamin büfenin önünde buluşmak için sözleştik.
E) Yarışmada dereceye girenler ödüllerini müdürden aldı.

5. Aşağıdaki “-den” ekini alan sözcüklerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Sudan bahanelerle beni başından savmaya çalışıyor.
B) Bir hafta sonra ölü bulunmuştu evinde, basit bir dalgınlık, sıradan bir elektrik kaçağı.
C) Yıllardır görmediği arkadaşını görünce sevinçten ne yapacağını bilemedi.
D) Yarın Almanya’dan uzaktan akrabalarımız gelecek.
E) Yazarın içten bir anlatımı var.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış sözcük kullanılmamıştır?
A) Pencereyi açın da içeri biraz temiz hava girsin Hayri.
B) Bu çocuklar hastalıktan aylardır kurtulamadı.
C) Fabrikadaki kardeşimin işine son verdiler.
D) Sevdiğimiz filmin ikinci bölümünü çekmişler.
E) Bozulan işler acaba ne zaman düzelecek?

7.Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) Bu işten mesul kişi, bir adım öne çıksın.
B) Sorunun çözümünü teker teker deftere yazın.
C) Bakarsın bir anda seni bir anda mutlu eden bir olay olmuştur.
D) Sayfanın üzerinde karalama yapmak için izin var mı?
E) Korkusuz bir yürek lazım bu yola çıkmak için.

8.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerde bulunan “-le, -la” eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?A) Seni de kollayan bir dayın var mı?
B) Yolladığınız parayı iki saat sonra aldık.
C) Kapıyı araladıktan sonra içeriyi şöyle bir süzdü.
D) Bahçeyi temizlemek için üç saat çalıştık.
E) Onu arkadaşlarına heyecanla bir şeyler anlatırken gördüm.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık, -lik” ekini alan sözcük, ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bir atımlık kurşunu kaldı.
B) Beş yıllık maaşıyla bir yazlık almayı mı düşünüyor?
C) Yarın pikniğe gideceğiz, yolluklarınızı almayı unutmayın.
D) Onun verdiği cevaptan sonra ortalığı derin bir sessizlik kapladı.
E) Hasretliktir beni diyar diyar gezdiren.

10.Aşağıdaki dizelerin hangisinde yapım eki alan bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Güneş batınca ortalık soğudu
B) Ben güzel sinelerde kurumuş bir çiçeğim
C) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
D) Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi
E) Nemlenen gözlerimin sırrını kim anlar ki

11. Denemeleri (I) aylık bir dergide (II) yayımlanamaya başlanan (III) yazarın (IV) hayat öyküsünü bu dergide yayımlanan bir makaleden öğrendim (V).
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?
A) I. B) II.    C) III.     D) IV.    E) V.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) Bunca yıl çalıştım doktor olmak için.
B) Hiç yılmadan çalışırsan başarılı olursun.
C) Başarı yolunda birtakım engeller vardır.
D) Senin için üzülmeyi lügatimden çıkardım ben.
E) Birçok sanatçı yaz ayında Göcek’e gelir.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış bir sözcük yoktur?
A) Bütün parasını kripto paraya yatırmış.

B) Başka kimden bulacaksın o kadar parayı?
C) Uygar’ın parasına ihtiyacım yok benim.
D) Ortalık yangın yeri, adamın umurunda değil.
E) Seni gördüğüm ilk günden beni bu anı bekliyorum.

14.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?
A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
B) Haydi çocuklar ekran başına, sevdiğiniz yayın başlamak üzere.
C) Daha yapılacak bir yığın işimiz var.
D) Bu sene kuraklıktan ekinler büyümedi.
E) Sözün doğrusunu bir de ondan dinleyin.

15.Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi, iyelik eki değildir?
A) Onun sesini duyunca korkum biraz azalır gibi oldu.
B) Ah dilim seni dilim dilim dileyim.
C) Teyzesi anlatınca inanmış.
D) Zeliha’nın güvenini kazanamamış.
E) Bu taraftan gidersen yolun bayağı uzar.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Seninle paran için evlendiğinden bir ömür haberin olmayacaktı belki de.
B) Gerçeğe tek yüzünden bakmakta ısrar edersen yanılırsın.
C) Dünya hayatı bir sınavdan ibarettir ve yaşamak da bir sabır işidir.
D) Yine el kazanıyla aş mı kaynatıyorsun?
E) Kusura bakma, bu saatte seni rahatsız ettim.

 

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.D, 4.A, 5.C, 6.A, 7.B, 8.E, 9.A, 10.C, 11.C, 12.D, 13.B, 14.E, 15.B, 16.E

ekler test 10 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap