Testler

Sözcükte Anlam Test 4 (7.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 4 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.”Aralık” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “vakit” anlamında kullanılmıştır?
A) Pencere biraz aralık kalmış içeri yağmur girmiş.
B) Size bir aralık olanları anlatırım.
C) İki duvar arasında üç metre aralık var.
D) Kapıyı biraz aralık bırakın da içeri temiz hava girsin.

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Rüzgar eken fırtına biçer.
B) Bugünkü işini yarına bırakma.
C) Gülme komşuna, gelir başına.
D) Az veren candan, çok veren maldan.

3. *Bazı insanlar zekidir, bazılarınınsa sadece adı Zeki’dir.
    *Kendine faydası olmayanın topluma ne yararı olur?
    *Doğrulara giden yol yanlışlardan geçer.
Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkileri hangisinde doğru verilmiştir?
A) somutlama-eş anlamlılık-zıt anlamlılık
B) eş seslilik-eş anlamlılık-zıt anlamlılık
C) somutlama-eş seslilik-eş anlamlılık
D) eş seslilik-eş seslilik-eş anlamlılık

4. “Artmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisindeki iki sözcükle karşıt anlamlı olarak kullanılabilir?
A) çoğalmak-fazlalaşmak
B) azalmak-eksilmek
C) azalmak-alçalmak
D) düşmek-bitmek

5. Doğrusu, sen beni hiç dinlemedin! 
Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Sana güvenmiyorum, çünkü çok yalan söylüyorsun.
B) Ona mektup yazdım, hatta telefon bile ettim.
C) Aslında bu söylediklerim onun sözleriydi.
D) Sonunda herkse gerçeği öğrenecek.

6. “Sıkıştırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kitapların hepsini kolilere sıkıştırdılar.
B) Koltuğunun altına bir gazete sıkıştırmış, koşarak geliyor.
C) Kanepeye senin oturman bizi sıkıştırdı.
D) Hırsız, biraz sıkıştırınca her şeyi itiraf etti.

7. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) mutfak-tencere
B) sınıf-tebeşir
C) bahçe-tırmık
D) ev-oda

8.“Beyaz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Hayatımda beyaz bir sayfa açmanın zamanı gelmişti.
B) Gökyüzündeki beyaz bulutlar ona özgürlüğü anlatıyordu.
C) Bahçıvan beyaz güllerden birini koparıp bana uzattı.
D) Saçındaki beyazlar yaşadığı çileli hayatın bir işaretiydi.

9. Şiir konusunda onun üstüne kimseyi tanımam.
Bu cümledeki altı çizili sözcük aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Leylek damın üstüne yuva yapmış.
B) Roman üstüne söylenecek sözler asla tükenmez.
C) Edebiyatta denemenin üstüne tür yoktur.
D) Masanın üstüne bıraktığım kağıtlar yere düştü.

10. 1.Lisede okurken öğrenci yurdunda bir dönem kalmış.
       2.Yurdumuzun doğusu batıya göre daha dağlıktır.
       3.Karamürsel bir pehlivanlar yurdudur.
       4.Dedelerimiz bu bu yurdu canları pahasına korumuşlar.
“Yurt” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1    B) 2      C)3       D)4

11. “Gazete, gerçekleri tarafsız vermelidir.” cümlesinde “gazete” sözcüğüyle “bütün gazeteler” anlatılmak istenmiştir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A) Ordumuz yeni bir tatbikatın hazırlığına başladı.
B) Ülkemizin yeni iş alanlarına ihtiyacı var.
C) İnsan her zaman doğruyu söylemeli.
D) Türkiye’nin gelişimine hepimiz katkıda bulunmalıyız.

12. Şaşırtıcı bir hafızası vardı ve gördüğü hiçbir şeyi unutmuyordu. Bu hafıza parlak bir anlatım gücüyle birleştiğinde anlattığı dünyanın bütün ayrıntılarını yazılarında görebiliyorduk.
Altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır?
A) 1    B) 2     C) 3     D)4

13. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın
      Bir vatan kalbinin attığı yerdir
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gerçek anlamlı sözcük
B) Mecaz anlamlı sözcük
C) Terim anlamlı sözcük
D) Sesteşi olan sözcük

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız “sözcüğü “Bugün de dün olduğu gibi yalnız geldi.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Parkta yalnız oynamayı seviyor.
B) Sevdikleri onu terk etmiş, artık yalnızdı.
C) Evden yalnız onun sesi geliyordu.
D) Tatile yalnız başıma gitmeme izin verilmedi.

15. Çok yazmak şiire düşmandır oysa şairimiz düşmanını dost görmeye devam ediyor.
Altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok yazan şairlerin başarısız olması
B) Fazlaca şiir yazmanın iyi sanılması
C) Şiirin sadece ara sıra yazılması gerektiği
D) Sürekli şiir yazmanın şairi olumsuz etkilediği

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Boş tesellilerle beni avutmaya çalışma.
B) Gece geç saatlerde eve gelebildik.
C) Bayram sabahı pencerelerde bayraklar asılıydı.
D) Elindeki bilyeler aşağı düştü.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “küçümseme” anlamı katmıştır?
A) Fırtınada zangır zangır titriyordu camlar.
B) Bu iş için bula bula bu adamı mı buldun?
C) Söylene söylene kapıyı çarpıp çıktı.
D) Taşı yerinden zar zor oynatabilmişti.

18. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
Atatürk’ün bu sözlerinde altı çizili bölümün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) her türlü zorluğun sonucunda
B) bütün istek ve çabayla
C) sürekli egemen olmak için
D) hiçbir koşula bağlı olmaksızın

19.”Ayna” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “gösterge” anlamında kullanılmıştır?
A) Arabanın dikiz aynasından kazayı gördüm.
B) Yazarlar eserleriyle topluma ayna tutar.
C) Bir milletin sanat ve kültür hayatı o ülkenin uygarlık aynasıdır.
D) Antenle oynayınca televizyon ayna gibi göstermeye başladı.

20. “Bahçe-çit” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri arasında vardır?
A) bulut-yağmur
B) yelkovan-saat
C) perde-pencere
D) tablo-çerçeve

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.A, 4.B, 5.C, 6.D, 7.D, 8.A, 9.C, 10.C, 11.C, 12.D, 13.C, 14.C, 15.B, 16.A, 17.B, 18.D, 19.C, 20.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap