Testler

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 9

EKPSS LİSANS TÜRKÇE DENEME SINAVI 9

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir yolla oluşturulmuştur?
A) Yollardan irili ufaklı birçok taş topladık.

B) Hayat şartları zor, ama iyi kötü geçinip gidiyoruz.
C) Çamurlu arazide bata çıka ilerliyorduk.
D) Bu işe er geç bir çare bulunacaktır.
E) Böyle ufak tefek işlerle uğraştırma beni.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük yoktur?
A) Sokaktaki gürültü bütün mahalleyi uyandırdı.

B) Çınarın ağacının gölgesinde uyurken derenin şırıltısını dinliyordum.
C) Trafik bugün vızır vızırdı, iğne atsan yere düşmez.
D) Işıl ışıl gözleri beni görünce donuklaştı.
E) Mutfaktan gelen şangırtıyla irkildiler.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Sesiniz neredeyse sokaktan duyulacak.” cümlesindeki altı çizili sözcüğe yakın anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Ne ilgisi var senin söylediklerinle?
B) Bunca zamandır beni bir kere bile aramadı.
C) Böyle düşündüğünü kimseler duymasın.
D) Hemen hemen her gün bu parka gelir, seni beklerim.
E) Sen önden git, birazdan ben de gelirim.

4. (I) Toroslar, Çukurova’nın bereketli topraklarını İç Anadolu’nun bozkırından ayırır. (II) Çukurova’yı at nalı biçiminde kuşatmış bir duvardır sanki. (III) Ovadan bakınca çelikten dev bir testere ağzını andıran tepeler, yaz kış ışıl ışıldır. (IV) Toroslar öylesine sarp ve yüksektir ki kolay kolay geçilmez. (V) Tren bile Torosları geçerken tünelin birinden çıkıp ötekine girer.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme yapılmıştır?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
E) IV. ve V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin kendisine yönelik eleştirisi daha ağır basmaktadır?
A) O yıllarda İstanbul’a göçenlerin sayısı arttıkça kenti sıkıcı bulur, oradan kaçıp kurtulmanın yollarını arardım.

B) O yaşlarda, kadınla erkeği karşı karşıya getiren filmleri daha çok severdim.
C) Sinema salonunun loşluğunda koltuğa gömüldüm mu günlük sıkıntılarımdan sıyrılır, hayallere dalardım.
D) Bugün artık hoşlanmadığım kaçma kovalama eylemleri üzerine kurulu romanları, o günlerde severek okurdum.
E) O zamanlar, içinde bulunduğum koşulları değerlendirmediğim için çok yakınımda olan mutluluğu göremez, onu çok uzaklarda arardım.

6. (I) Martı’nın gayesi geçici kalem heveslerini tatmin etmek değildir. (II) Ötelere bir ışık halesine tutunmak düşüncesiyle yola çıktı Martı. (III) Ülkenin dört bir yanından çok sayıda yazı, şiir geliyor Martı’ya. (IV) Bunlar dikkatlice değerlendirilmeye çalışılıyor. (V) Bugünkü boz bulanık edebiyat ortamında gerçek cevherlerin açığa çıkarılmasına bir katkıda bulunmaktır dileğimiz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) I.    B) II.       C) III.           D) IV.       E) V.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazarın olumsuz yönü, sebebiyle birlikte verilmiştir?
A) Ahmet’in yazısı, bir su gibi okuyanın içine akıyor ve okuru mutlu ediyor.

B) Zaman zaman kendisi de şikayet eder metin üzerinde duramamaktan.
C) Yazarın romanlarındaki gereksiz tasvirler okumayı zorlaştırdığından romancılığı başarılı değil.
D) Salah Bey, denemelerinde söz dizimini eğip bükmeyi pek sever.
E) Yazdıkları konudan hoşlanmayan denemeciler vardır.

8. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başlamış, 1918 yılında sona ermiştir. Bu savaş o zamana kadar dünyamızın gördüğü en büyük ve yıkımlı savaştır. Bu savaş sadece devam ettiği yıllarda değil bittikten sonra da birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu savaş sonunda bazı imparatorluklar yıkılmış, yeni yeni devletler kurulmuştur.
Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
A) Açıklama

B) Betimleme
C) Öyküleme
D) Tartışma
E) Benzetme

9. Geçmiş zamanlarda yapılan film müziklerinde romantizmin o büyülü havası hemen hissedilirdi. Çünkü filmde yoğun olan duygusallık müzikle desteklenirdi. “Rüzgâr Gibi Geçti” filminin müziği uzun yıllar hafızalardan silinmedi. Aşk dendi mi akla ilk gelen melodilerden biri oldu.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Benzetme

B) Tanımlama
C) Karşılaştırma
D) Örnekleme
E) Alıntı yapma

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çokluk eki almış bir topluluk ismi kullanılmıştır?
A) Egolarınızı bir kenara bırakın da öyle gelin.
B) Aileler gelirken yanlarında piknik tüpü getirsin.
C) Gökten meteorlar düştü bazı illere.
D) O gün yüzbinlerce mermi havada çarpıştı.
E) Çabuk kaldır o defterleri oradan.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan birden fazla sözcük yoktur?
A) Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme.
B) Sana anlattıklarım neleri susuyor bir bilsen ve anlatmadıklarım neleri söylüyor.
C) Soluk alabiliyor, yiyebiliyor, içebiliyor, uyuyabiliyordum; bunları yapmamak zaten elimde değildi, ama yaşamıyordum.
D) Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim?
E) Bir başkası için yapabileceğiniz en büyük iyilik, sadece sahip olduğumuz zenginlikleri paylaşmak değil, onların sahip olduğu zenginlikleri onlara göstermektir.

 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
A) Kötülerle konup göçücü olma.
B) Bir güzel geliyor, ellerinde bir çiçek.
C) Kırmızıda karşıya geçenleri uyardı.
D) İhtiyar, bir bir anlattı gençliğinde yaşadıklarını.
E) Getir, paranı ben işleteyim.

13. Aşağıdakilerin hangisinde “çoğu” kelimesi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Artık çoğumuz dışarıya çıkmıyoruz.

B) Dayanın, çoğu gitti, azı kaldı.
C) Çoğu alanda başarısını ispatlamış bir bilim adamıydı.
D) Pazardan aldığım domateslerin çoğu çürüktü.
E) Çoğunuz beni yanlış anladınız.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A) Sabah kahvaltısının faydasını bilseydiniz kahvaltı yapmadan evden çıkmazdınız.
B) Bana da şu pastanın tarifini verebilir misiniz?
C) Babam vişne reçeli yapmayı çok iyi bilirdi.
D) İyi gün dostu, derler onun için.
E) Araştırmalarımın sonunda çok önemli bulgulara ulaştım.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi vardır?
A) Eğer birlikte yürüyecek iyi bir yoldaş bulamıyorsan, ormanda gezinen bir fil misali yalnız yürü.
B) İlerlemene engel olacak biriyle olmaktansa, yalnız olmak yeğdir.
C) Fikir değiştirmenin en kolay yolu sağlam bir umuda bel bağlamaktır.
D) Ben yanındayken bir daha asla öyle hissetmeyeceksin, dedi.
E) Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.D, 4.C, 5.E, 6.B, 7.C, 8.A, 9.D, 10.B, 11.C, 12.E, 13.C, 14.A, 15.D

ekpsslisansturkcedenemesinavi9 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap