Testler

Paragraf Test 16-8.Sınıf Türkçe

PARAGRAF TEST 16 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1.  (I) Sporun yararlarının yanında tehlikelerinin de olduğu unutulmamalıdır. (II) Örneğin yılda bir milyona yakın ölümün spordan kaynaklandığı tahmin ediliyor. (III) Ölümler yalnızca, otomobil yarışçıları ya da dağcılar gibi üst düzey sporcuların şaşırtıcı kazalarından da kaynaklanmıyor. (IV) Spora başlarken mutlaka çok dikkatli olunmalı ve hekimin öğütleri göz önüne alınmalıdır. (V) Ölümlerin çoğu, hazırlanma yanlışlıkları, güneş altında tenis oynanması, yüzerek gereğinden fazla uzaklara açılma sonrası kramp girmesi gibi nedenlerle gerçekleşiyor.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
  A) II.       B) III.       C) IV.        D) V.

 2. I. Bunlardan biri kepçe, diğeri ise büyük bir kamyondu.
  II. Perdeyi hızla bir kenara çekip pencereyi açtım.
  III. Gözlerimi ovuşturarak pencereye doğru koştum.
  IV. Komşu evin yanında iki iş makinesi duruyordu.
  V. Sabahleyin büyük bir gürültüyle yataktan fırladım.
  Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) II, IV, I, V, III
  B) V, II, III, I, IV
  C) V, III, II, IV, I
  D) V, IV, I, II, III

 3.  Her mesleğin bir öğrenme süreci istediğini kabul ederiz. Fakat iş okuma sanatına gelince onu doğuştan bildiğimize inanırız. Oysa okuma, …
  Bu parça aşağıdaki sözlerden hangisi ile tamamlanabilir?
  A) çok kolay öğrenilen bir sanattır
  B) belli bir eğitimle elde edilen bir sanattır
  C) küçük yaşlarda öğrenilen bir sanattır
  D) herkesin öğrenebileceği bir sanat değildir

 4. (I) Komşu tabiri, birbirine bitişik veya yakın yerlerde yaşayanlar için kullanılır. (II) Komşu olmanın doğurduğu birtakım hak ve görevlerin yanı sıra bunların sağladığı bir ilişkiler düzeni bulunmaktadır. (III) Bunlara genel olarak komşuluk veya komşuluk ilişkileri denir. (IV) Günümüzde hızlı şehirleşmenin ve değişen iş hayatının komşuluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. (V) Aynı apartmanda yaşadıkları hâlde tanışmayan, konuşmayan insanlar bulunmaktadır.
  Bu parça iki paragraf bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümle ile başlar?
  A) II.      B) III.     C) IV.      D) V.

 5. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olabilir?
  A) Sanatçı, eserinde toplumu anlatırsa ölümsüzleşir.
  B) Bu şairlerin ikisi de şiirlerinde ölüm temasına çok yer vermiştir.
  C) Fakat bu eser dört bölüm hâlinde sinemaya uyarlanmış.
  D) Kısaca ressam bu eserinde diğerlerine göre daha canlı renkler kullanmış.

 6. 1.Ebe bir mendilin ucunu düğümleyerek eline alır ve arkasında saklayarak halkanın çevresinde dolaşmaya başlar.
  2. Ebe ayakta kalır, diğer oyuncular ise yüzleri birbirine dönük halka oluşturacak biçimde yere otururlar.
  3. Yağ satarım oyununda önce bir ebe belirlenir.
  4. Arkasına mendil bırakılan oyuncu, bunun farkına vardığı anda mendili alarak ebeyi kovalamaya başlar.
  5. Ebe, yakalanmadan onun yerine oturursa mendili alan çocuk ebe olur; yakalanırsa oyun aynı ebeyle devam eder.
  6. Dolaşırken mendili belli etmeden oyunculardan birinin arkasına yere bırakır.
  Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?
  A) 6-3-4-2-1-5
  B) 4-2-3-1-5-6
  C) 3-2-1-4-6-5
  D) 3-2-1-6-4-5

 7. Sabah saatlerinde Göreme’ye doğru ilerliyoruz. Göreme’nin yollarında duman gibi salınıyor sis. Göreme Açık Hava Müzesinde kar kiliselerin kapılarına birikmiş, tıpkı Avanos yolu üzerindeki Zelve’de olduğu gibi… Çukurda kalan vadi iyiden iyiye kara bulanmış. Bazı yerlerde yürürken dizlerine kadar karın içine düşüyorum. Ayakkabılarımın içine kaçan kar, sıcacık ayaklarıma buz gibi değiyor.
  Bu parçada aşağıdaki duyularla ilgili ayrıntılardan hangisine yer verilmemiştir?
  A) Görme-dokunma
  B) Tatma-Görme
  C) Koklama-Görme
  D) Görme-işitme

 8. I. Mizaç; huy, yaradılış, tabiat, karakter gibi anlamlara gelir. Mizaç, kişinin doğuştan getirdiği özelliklerdir.
  II. Kişilik bütün bu süreçlerin sonucunda oluşan kişiye dair davranış, düşünüş ve hissediş motifleridir.
  III. Ancak kişinin mizacı dış dünyadaki sosyal ilişkilerine göre aralığını belirler. Bu arada kişinin etkileşime girmediği fakat kişiyi etkileyen farklı faktörler de vardır.
  Yukarıda numaralanmış bölümlerden bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) I. -II.-III.
  B) I.-III.-II.
  C) III.-I.-II.
  D) III.-II.-I.

 9. Yer seramikleri duvar seramiklerine göre daha dayanıklıdır. Yer seramikleri çok yüksek sıcaklıkta fırınlanmıştır. Darbelere karşı dayanıklıdır. Soğuktan etkilenmez. Duvar seramiklerine göre daha ağırdır. Yük taşıma kapasiteleri çok yüksektir. Duvar seramikleri ise yer seramiklerine göre daha hafiftir. Kesinlikle yer döşemesi olarak kullanılmaz. Daha düşük ısılarda fırınlanmıştır. Daha fazla su emebilir. İç mekânlarda kullanılır.
  Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?
  A) Örneklendirme
  B) Öyküleme
  C) Tanık gösterme
  D) Karşılaştırma

 10. Bu konuda bir sınır çizilemez. Köy insanının dünyasını algılayan herkes yazabilir. Özellikle köy kökenli yazarların bu konuda çok sayıda eser verdiğini biliyorum. Kuşkusuz köy romanı yazmak sadece köy kökenli yazarlar özgü bir durum değildir. Köy romanı yazmaya gönül veren, bu konuda emek harcayan, çaba gösteren, çaba gösteren, köy yaşamını önemseyen her yazar, çok güzel köy romanları yazabilir.
  Bu parçada anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kimler köy romanı yazabilir?
  B) Köy romanı yazmak zor mudur?
  C) Köy romanları daha mı çok okunuyor?
  D) Köyden kente göç, köy romanına ilgiyi azalttı mı?

 11. Göz tembelliği, çocukluğun erken döneminde görülen bir rahatsızlıktır. Bu, bir gözün iyi görürken diğerinin aynı seviyede görmemesi durumudur. Tembellik, genellikle tek gözde görülür. Bu olay, %2-3 oranında görülen bir durumdur. Erken tanı konması ve tedavi edilmesi amacıyla ailelerin bu rahatsızlık hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
  Bu parçada göz tembelliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Erken yaşlarda ortaya çıktığına
  B) Toplumda az karşılaşılan bir rahatsızlık olduğuna
  C) Erken tanının tedavisinde önemli olduğuna
  D) Görme ortamının sağlıklı hâle getirilmesiyle ortadan kalktığına

 12. Hayatımıza girmiş birçok cihaz vardır, fakat bunlardan hiçbiri televizyon kadar popüler olamamıştır. Peki her gün karşısına geçtiğimiz televizyonu kim bulmuştur? Televizyonla ilgili ilk çalışmalar John Logie Baird tarafından başlamış ve 1924’te görüntüyü oluşturabilen ilk makine örneği, somut olarak ortaya konmuştur. Ama bu televizyon, tümüyle mekanik bir sistemle çalışır. Televizyonların günümüzdeki hâline gelmesi Philo Taylor Farnsworth’un temelini attığı çalışmalarla sağlanmıştır. Bu sebeple televizyonu icat eden kişi olarak her iki isim de anılmaktadır.
  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
  A) Televizyonu kimin bulduğundan ve geliştirdiğinden
  B) Televizyonun ne gibi yararlarının olduğundan
  C) Televizyonun vakit geçirme aracı olarak kabul edildiğinden
  D) Televizyonun, insanları nasıl etkilediğinden

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.B, 4.C, 5.A, 6.D, 7.A, 8.B, 9.D, 10.A, 11.D, 12.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap