Testler

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 2

2020  EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 2

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?
  A) Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı.

  B) Müdür bu sefer çok ağır konuştu.
  C) Bana soğuk davranmasının sebebini anlayamadım.
  D) Boş konuşan insanların yanında hemen sıkılırım.
  E) Havaların ısınmasıyla birlikte işlerimiz de arttı.
 2. Aşağıdakilerin hangisinde “dökmek” sözcüğü mecaz anlamlıdır?
  A) Benim saçlarım bu mevsimde dökülür.
  B) İçini dökecek birini arıyorum.
  C) Boyanın birazını kovaya dök bakalım.
  D) Ağaçlar yapraklarını dökmek için sonbaharı bekliyor.
  E) Banyodaki bebeğin kafasına yanlışlıkla sıcak su döktüler.
 3. I. Onun fikirlerini tuttum.
  II. Tut şunun ucunu, taşıyalım abi.
  III. Espriyi anlayınca onu bir gülmedir tuttu.
  IV. Yıkılmak üzereyken başından tuttular.
  V. Patron gece ona kadar bizi iş yerinde tuttu.
  Numaralanmış cümlelerde geçen “tutmak” sözcüğü hangisi ya da hangilerinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
  A) Yalnız I.
  B) III. ve IV.
  C) Yalnız II.    

  D) II. ve IV.
  E) I., II. ve III.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?
  A) Diyelim ki, üniversite bursuyla yurt dışı fırsatı doğdu, ne yaparsın?

  B) Sanatçılar çoğu zaman üslup kaygısıyla yazarlar.
  C) Türler içinde en beğendiğim şiirdir.
  D) Bence bu film hiç tutmayacak.
  E) Deneme ustalarından kim kaldı hayatta?
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin hangi amaçla yapıldığı belirtilmiştir?
  A) Bahçecilik terapisi dışında, bugün kabul gören diğer bir sağlık koruma yaklaşımı da ev hayvanı terapisidir
  B) Çocukların kapalı mekanlarda hareketsiz bir yaşam sürmesinin zihinsel sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyebiliriz.
  C) Bu kadar yolu bisiklete binmek için geldim.
  D) Doğa yoksunluğu sendromu, doğaya yabancılaşmanın insana getirdiği maliyeti anlatır.
  E) Bunun içinde, duyuların daha az kullanılması, dikkat sorunları ve hem fiziksel hem duygusal hastalıkların oranındaki artış vardır.
 6. (I) Araştırmalar, deneklerin yalnızca bir akvaryumdaki balıkları seyretmelerinin, kan basınçlarını önemli ölçüde düşürdüğünü göstermiştir. (II) Ev hayvanı sahibi olmakla kan basıncının azalması ve kalp krizleri sonrası hayatta kalma olasılığının artması arasında ilişki kuran başka araştırma sonuçları da var. (III)Ev hayvanı sahibi olan kalp hastalarında ölüm oranının, olmayanların üçte biri oranında olduğu bulunmuş.
  (IV) Gerilimli bir deneyimin ardından doğa manzarası resimleri izleyen insanların sadece beş dakika içinde önemli ölçüde rahatladığını; kas gerilimlerinin, nabızların ve deri iletkenlik değerlerin hızla düştüğünü göstermiştir. (V) Demek ki çocuklar doğada ne kadar vakit geçirirse o kadar sağlıklı ve mutlu oluyor.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi koşula bağlılık bildirmektedir?
  A) I. B) II.     C) III.      D) IV.      E) V
 7. Şairlerin, yazarların birbirlerine gönderdikleri mektuplar dünya yazında da bizimkinde de önemlidir. Batı edebiyatında bu konuda çok eser vardır. Belli başlı yazarların, şairlerin hemen pek çoğunun birbirlerine yazdıkları mektuplar kitaplarda toplanmıştır. Gide’den, Valery’den, Claudel’den, Henri Miller’den daha nicelerine dek… Bizde de son yıllarda bu tür yayınlar gündeme geldi. Varlık Yayınları’nda Yaşar Nabi’ye gönderilen mektupları ilgiyle okumuştuk. Cahit Sıtkı ile Ziya Osman’ın her biri belge değerindeki mektuplaşmaları kitaplığımda o gün bugün durur.
  Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Edebiyatçıların mektuplarının her ülke yazınında önemli bir yerinin olduğu

  B) Sanatçının gerçek kimliğinin mektuplarından öğrenilebileceği
  C) Türk edebiyatının mektup türünde başarılı örneklerle dolu olduğu
  D) Mektup türünün edebiyatımıza Batı’dan girdiği
  E) Mektupların sanatçıların tanınmasında önemli bir yerinin olduğu
 8. Gelişmiş ülkelerde sanat ve sanat eğitimi konusunu bilimsel olarak araştıran uzmanların vardıkları sonuç böyle.
  II. Sanata önem verirse sanat sana kazandırır, maddi ya da manevi…
  III. Futbola önem veriyor insanımız, herkes sanat görüşlü olmak yerine maç görüşlü olmaya zorluyor kendisini.
  IV. Oysa bizde tersi oluyor.
  V. Bu da ülkemizde sanata ne kadar önem verildiğinin, ilgi duyulduğunun acı bir göstergesi.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olmalıdır?
  A) III-IV-V-II-I
  B) II-I-IV-III-V
  C) I-II-V-IV-III
  D) IV-III-II-I-V
  E) II-IV-I-V-III
 9. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense ilk cümle hangisi olur?
  A) Sinema aktörlerinin diğer sanatçılardan çok ayrı bir yeri var toplum nazarında.

  B) Çünkü diğer sanat dallarındaki yaratıcı insanlar hep kendilerini ifade etmeye çabalıyorlar.
  C) Bir romancı, paragrafları arasına sakladığı karakterlerle kendisini anlatıyor, bir ressam öznel dünyasını yansıtıyor, bir müzisyen bestelerinde iç derinliklerini ele veriyor.
  D) Ama bir aktör, ne kadar başkası olursa o kadar başarılı sayılıyor.
  E) Aktörün zaferi, kendisini silip bambaşka bir karaktere bürünebildiği an doruğa ulaşıyor.
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir?
  A) Kınalı’nın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm.
  B) Küçük, kaplamaları simsiyah kesilmiş bir ahşap evde oturduğunu sanıyorum.
  C) Küçük bahçede acı badem, ayva, nar, hünnap ağaçlarını görürüm.
  D) Ben görmeden severim bahçeleri, insanları, evleri.
  E) Acaba başucunda bir kitap var mıdır?
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut isimdir?
  A) Sonradan deli olduğuna karar verilen bir adam plâjın aynasını kırdı.
  B) Güzel insanları çirkin gösteriyormuş; ne münasebet efendim.
  C) Sevincini gizlemiyor, herkesle paylaşıyordu.
  D) İşte o zaman tepemden kan sızdığını sanarak denize koşmuştum.
  E) Telefon arızalı çıkınca garantiye gönderdim.
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması yoktur?
  A) Ahmet amca el arabasıyla acaba nereye gidiyordu?
  B) Topallayan adamın koluna girerek onu hastaneye götürdüm.
  C) Servis tabağını uzatırsanız yemeğinizi koyabilirim.
  D) Yarın servisten yeni bir araba lastiği alacağım.
  E) Nihat, gece vakti iş yerinden geliyordu.
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?
  A) Gene bir gün parkın kapısından girdiği sırada, burnunun ucuna kadar inen gözlüğünü düzeltmek isterken, kolunda asılı duran bastonu nasılsa yere düştü. 

  B) İri bir köpek, ondan evvel davranarak bastonu ağzına almış, Hüseyin Efendi’nin karşısında duruyordu.
  C) Hüseyin Efendi, korkusunu yenerek, bu şımarık köpeğin münasebetsizliğine kızmaya, sahibini bulup çıkışmaya vakit bulamadan köpek ona biraz daha yaklaştı. 
  D) Köpeğin hareketine takdir mahiyetinde hafifçe gülümsedi.
  E) Köpek, uzatılan parayı dişleri arasına yerleştirerek yıldırım hızıyla kapıya doğru koştu ve gözden kayboldu.
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi (sert sessizlerin uyumu) yoktur?
  A) Hüseyin Efendi, merakla hadisenin sonunu beklerken, birdenbire yanı başında kılık kıyafeti düzgün bir adam belirdi.
  B) “Şu bastonu al da biz de oturalım babalık!” diye sertçe söylendi.
  C) Fakat köpek onu kendine o kadar bağlamıştı ki, kalkıp bir başka kanepeye oturmak aklına gelmiyordu.
  D) Genç kadın paketi açtı, içindeki bisküvileri alarak boş kağıdı tekrar köpeğe uzattı.
  E) Böyle olmasa da bu duruma fazla tahammül edemeyecekti.
 15. İhtiyar, bu hadiseyi seyrederken, “Ne akıllı köpek, ben ömrümde böylesini görmedim…” diye söyleniyor, yanındaki adamı unutmuş görünüyordu.
  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
  A) Ünsüz türemesi-Hece düşmesi

  B) Ünlü türemesi-Yumuşama
  C) Benzeşme-Ünlü türemesi
  D) Hece düşmesi-Yumuşama
  E) Ünlü düşmesi-Benzeşme

  CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.D, 4.A, 5.C, 6.E, 7.A, 8.B, 9.A, 10.D, 11.C, 12.B, 13.E, 14.A, 15.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap