Kitap Tanıtımları

Empatiyi Geliştirme Rehberi

Bu yazı Empatiyi Geliştirme Rehberi adlı eseri tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır.

empatiyi gelistirme rehberi

empatiyi gelistirme rehberi

 

Yazar: Edwin Rutsch

Yeni İnsan Yayınevi – 187 Eğitim Serisi – 41

I. Baskı: İstanbul, Ocak 2019

Çeviren: Ergün Hasgül, Ayşe Sezen Serpen, Veli Duyan

Empati ve Şefkat Kültürü Oluşturma Merkezi (CBCEC) kurucusu ve yöneticisi Edwin Rutsch’un Increasing Empathy – Manual: Empathy Training kitabı Empatiyi Geliştirme Rehberi başlığıyla Ergün Hasgül, Ayşe Sezen Serpen ve Veli Duyan’ın çevirisiyle Yeni İnsan Yayınevi Eğitim Serisi’nden çıktı.

Empati, eşduyum ya da duygudaşlık; kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyması, onun duygularını ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlaması ve karşısındaki kişiye aktarması olarak kabul edilir. Toplum içinde kişilerarası anlayışın, hoşgörünün ve prososyal davranışların artmasında empatinin etkisi yadsınamaz. Saldırganlık, önyargı, ayrımcılık, zorbalık gibi olumsuz davranışları azaltmada da etkisi bilimsel çalışmalarca kanıtlanmıştır. Etkili bir iletişim aracı olarak kullanılabilen empati, yardım mesleklerinde bir terapötik araç olarak da kullanılabilmektedir. Empati, sadece empatiyi kuran ve empati kurulan arasında güven ilişkisi oluşturmaz. İleri düzeyde doğru empati ile empati kurulan kişi, kendi iç dünyasında bir farkındalık yolculuğuna çıkar. Bu yolculukta kendiyle ilgili görmedikleri, görmezden geldikleri ya da ihmal ettikleri ile karşılaşabilir ve bunlarla yüzleşebilir. Empatinin bu özellikleri dikkate alınarak, insana hizmet veren bütün disiplinler için önemli bir araç olduğu kabul görmektedir.

Empatinin dünya literatüründeki öncülerinden Carl Rogers’a göre empati kurmak için, koşulsuz olumlu yaklaşım göstermek, dikkatli dinlemek ve diğerlerinin perspektifini alabilmek gereklidir. Ve bu becerilerin eğitimle geliştirilebilen beceriler olduğunu belirtmiştir. Rogers araştırmalarında ilk empati eğitim programını kullanan bilim insanıdır. Rogers’ın çalışmalarını empati eğitimi geliştirmeyi hedefleyen birçok çalışma izlemiştir.

Rogers’ın içgörülerine dayalı olarak hazırlanan bu empati eğitim kitabı, toplumda empati kültürü geliştirmeyi amaçlayan “empati eğitimi” çalışmalarının bir ürünüdür. Söz konusu eğitimler Empati ve Şefkat Kültürü Oluşturma Merkezi (CBCEC) kurucusu ve yöneticisi Edwin Rutsch’un bu konudaki çabaları sayesinde hazırlanmıştır. Empatiyi Geliştirme Rehberi’nde empatiyi didaktik bir modelle geliştirmeyi amaçlayan dört modül bulunmaktadır. Bu modüller, empatinin farklı boyutlarını geliştirmeye yönelik hazırlanan öğrenme hedefleri ile hedeflere ulaşmaya yardımcı olacağı düşünülen ve okuyanların da ilgisini çekecek egzersizleri içermektedir.

Bu kitap uyarlanarak her yaştaki bireye empati hakkında teorik ve pratik bilgiyi aktarmak, derin bir bakış, içgörü ve anlayış kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta verilen eğitimin birinci modülünde katılımcıların kendi fiziksel ve zihinsel olaylarını keşfetmesi, kendine odaklanması, içsel dünyası ile duygularını keşfetmesi sağlanır. İkinci modülde katılımcılara yargılamadan, içsel düşüncelerini, hislerini ya da yargılarını tanıyarak ve serbest bırakarak başkalarını gözlemleyebilir. Diğer bireyleri kendi kararlarını verebilen bireyler olarak kabul edebilir. Üçüncü modülde katılımcılar konuşmacıyı ekleme yapmadan dinleyebilir. Konuşmacının duygularını, düşüncelerini ve niyetini doğru bir şekilde yansıtabilir. Farklı ifadelerin farkındadır ve gösterilen duygulardan en az birkaçını anlatarak tanıyabilir. Son modülde katılımcılar herkesin kendi görüş açısının olduğunun farkındadır ve kendi bakış açısının evrensel olmadığını bilir. Kendi referanslarını geçici olarak bir kenara bırakıp diğerleriyle kendisi arasındaki farklılıklar üzerine dikkatle odaklanarak diğerinin bakış açısına girebilir.

Türkiye’de, literatürde bireylerin empatik becerilerini artırmaya yönelik benzer bir empati eğitimi kitabının bulunmayışı, kitabın Türkçeye kazandırılmak istenmesinin temel nedeni olmuştur. Kitapta verilen empati eğitimi insana hizmet veren tüm disiplinlerdeki meslek elemanları için gerekli ve önemlidir. Yardım profesyonellerinin çalışma gruplarındaki bireyleri daha etkili dinleyebilmelerini ve onların içsel dünyalarına daha fazla girebilmeleri için yardımcı olabilir. İnsanların günlük iletişimde birbirlerine daha hoşgörülü yaklaşabilmelerini ve birbirlerini daha iyi anlayabilmelerini sağlayabilir. Risk grubundaki bireylerle çalışanlar için tükenmişliği azaltmada ve en kısa sürede en etkili hizmeti verebilmeleri için gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla kitabın eğitimcilere ve yardım mesleklerinde çalışanlara yol gösterici bir kaynak olması beklenmektedir.

Edwin Rutsch kimdir?

Building a Culture of Empathy Merkezi’nin kurucu direktörüdür. Eğitimine Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Sacramento (1980) ile başlamış ve Kaliforniya Üniversitesi (Intensive Indonesian Program, SEASSI) (1980) ile tamamlamıştır. Daha sonra sırasıyla San Francisco Eyalet Üniversitesi(1980), Hamburg Üniversitesi, Almanya (1981-3), Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Stanislaus and IKIP Jakarta, Endonezya’da ortak alan araştırması (1981) (Bali, Java and Sumatra’da 6 aylık saha araştırması), Texas Üniversitesi, Austin (1983-5) ve Berlin Özgür Üniversitesi’nde altı ay boyunca Hint sanat tarihi üzerine çalışmıştır (1991). Detaylı bilgi için http://cultureofempathy.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap