Testler

Fiil Kipleri Test 6

FİİL KİPLERİ TEST 6

 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şimdiki zaman çekimi yoktur?
  A) Ölüm indiriyor gökler ölü püskürmede yer
  B) Kımıldadıkça gömülüyor büsbütün batağa
  C) Görürsünüz hele bir parça yaklaşın yanına
  D) Önümde yükseliyor sayısız çıplak alın
  E) Yetişmiyor mu ki dünya evinde çektiğimiz 
 2. Çekimli fiiller soru şekline getirilirken “mi”, kip ekiyle şahıs eki arasına girer.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım görülmektedir?
  A) Gönderdiğim mektubu almadın mı?
  B) Sen gelmeyecek misin bizimle?
  C) Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
  D) Şu tabağı bana uzatır mısın?
  E) Giderken babama da uğrar mıyız? 
 3. Fiilin bildirdiği iş ya da oluşun kim tarafından yapıldığını fiil çekiminde kullanılan şahıs bildirir.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimlenmiş fiilde buna uygun bir kullanım yoktur?
  A) Bu konuyla ilgili önce de size bir şeyler anlatmış.
  B) Böyle bir günde evde kalınır mı?
  C) Gideceğimiz yere kardeşim de gelebilir mi?
  D) Bence sen bu olayı fazla abarttın.
  E) Her konuda bir şeyler söylemeli misin? 
 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiillere örnek gösterilebilir?
  A) Bir köy gördüm ta uzaktan
        Dağlar ardında kalmış, bilmezsiniz
  B) Bu acıdan sonra nasıl doğacaktım
        Nasıl dönecektim aynı köye
  C) Görmediniz, anlatamam, üreperiyorum
        Bir şey demek için açılmış dudakları
  D) Ya siz ne gördünüz, söyleyin, söyleyin
        Bir şey söyleyin, bir şey söyleyin uzaktan
  E) Görerek ah görerek, bilerek bir yığın
        Karanlık gündüzün üstünde yaşarım 
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, istek kipiyle çekimlenmiştir?
  A) Biraz da diğer arkadaşını dinleyelim.
  B) Sen de biraz onlar gibi çalışsan.
  C) Bu yıl okulunu mutlaka bilmelisin.
  D) Gel de anlat şimdi ona bunu.
  E) Bunu daha önce neden hatırlatmadın? 
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
  A) Babasının yarım bıraktığı her şeyi tamamlamaya karar verdi.
  B) İnşaat yolsuzluğunu meydana çıkarmak için çalışacak.
  C) Farkında olmadan kendini bir fikir adamı yapmış.
  D) Birkaç kitap yazıyor, fakat hiçbirini yayımlamıyor.
  E) Karşısına çıkan engelleri aşmak için mücadele etmelisin. 
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil kullanılmamıştır?
  A) Dıranas, şekle ve öze aynı derecede kıymet veren bir sanatçıdır.
  B) Hiçbir zaman biçimi öze tercih ettiği görülmemiştir.
  C) Şiirlerinde genellikle bireysel duyguları işler.
  D) Onun şiirleri bugün de zevkle okunuyor.
  E) Şiirlerinin nasıl değerlendirileceği edebiyat tarihçileri için sorun olacaktır. 
 8. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
  Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak
  Gözlerine yavaşça, yavaşça doldu akşam
  Gözleri, ateşini kalbime boşaltarak
  Benim içimde yaktı sanki gurubu akşam
  Bu dizelerin hangisinde çekimli bir fiil kullanılmamıştır?
  A) I.           B) II.          C) III.        D) IV.        E) V. 
 9. Nasıl söylerim öldüğünü nasıl
  Bir ışık vurmuş gözlerine
  O bize bakıyor, dikkat edin
  Çekidüzen verelim üstümüze
  Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez?
  A) Şimdiki zaman
  B) Geçmiş zaman
  C) Geniş zaman
  D) İstek kipi
  E) Gereklilik kipi 
 10. Öğrenci arkadaşlarımdan birisi bir gazetede düzeltmendi. Bir başka arkadaş işten ayrılmış; arkadaşım bana önerdi ben de kabul ettim. Gazeteciliğin mutfağını ilkin böyle tanıdım. Diyebilirim ki bu düzeltmenliğim sırasında yaşımı başımı aşan çok şeyler öğrendim.
  Bu parçada kaç çekimlenmiş fiil vardır?
  A) 4       B) 5       C) 6        D) 7         E) 8 
 11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, farklı kipte çekimlenmiştir?
  A) Ey aşkın merkezinde soluklanan tutuklu
        Sarsıntılarla yürü özgürlük eksenime
  B) Çoğalt aydınlığımı yeniden, avut beni
        Gül yürekli kararsız bulutum, son kederim
  C) Dökülmeyen minesi yürek duvarlarımın
        Fosforlu bir uçurum üstüne düştü gölgem
  D) Çelik parmaklarınla bir uzan da tut beni
        Çiçekli bir mekânda beklesin umut beni
  E) Bugün yarın hanesine mihmanım
        Ellerine kına yaksın aman ha 
 12. Bir dikili ağacım olsa dünyada
   Ne mutlu olurum Allah’ım ne mutlu
  Bu dizelerde geniş zaman kipi gelecek zaman anlamında kullanılmıştır.
  Aşağıdakilerin hangisinde buna özdeş bir anlam kayması vardır?
  A) Sana her bakışımda
        Bir tuhaf oluyorum
  B) Sevgilim güvenme güzelliğine
       Senin de saçların tarumar olur
  C) Trenler seninle gider
        Vapurlar seninle gelir
  D) Ne doğan güne hükmüm geçer
        Ne hâlden anlayan bulunur
  E) Hâlâ nabızları atıyor
        Şu çamlı, meşeli dağların 
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman eki kendi anlamında kullanılmamıştır?
  A) Seni her akşam burada mı karşılar?
  B) Bir davet düzenlesek kimse mi gelmez?
  C) O, bu sorunu hiç mi tartışmaz?
  D) Kitabı akşamları mı okursun?
  E) Sabahları erken mi kalkarsın? 
 14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem ek fiile hem çekimli bir fiile örnek gösterilebilir?
  A) Ben ben değilim artık ben
        İnan bu son gülüşüm
  B) Bana çarptıkça anlar
        Yağmur yağmur olduğunu
  C) Ben yaşamak istiyorum
        Ağaç gibi sessiz sessiz ve rahat
  D) Seviyorum söğüt dalı atımı
        Tekme atmaz, ısırmaz
  E) Bu güzel sabah vakti
        Bir müjde çın çın ötse 
 15. Ek fiilin geniş zaman çekiminde, üçüncü şahısta kullanılan “-dır” eki çoğu zaman düşer.
  Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
  A) Tekrar gün ışığına uzanır yapraklarımız
  B) Bilirim çiçeğe duracak ağaçta yapraklar
  C) Soluk soluğa geçen günlerden haber yok
  D) Düşünmem artık geceyi, yüzün ışıdı çünkü
  E) Birden kulübeme girdi kızgın gök mavisi 
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ek fiil alarak yüklem olmuştur?
  A) Sana söyleyebileceğim tek şey bu değil.
  B) Her olaydan kötü bir sonuç çıkarırsın sen.
  C) Bana bu olayı anlatan o küçüktü.
  D) Şimdiye kadar sor bakalım, aklı neredeymiş?
  E) Yol, tahmin ettiğimizden de uzundu.

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.B, 4.D, 5.A, 6.E, 7.A, 8.D, 9.E, 10.C, 11.C, 12.B, 13.B, 14.A, 15.C, 16.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap