Testler

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 13

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 13

1.“Yüksek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Eski evimizin tavanı buna göre alçaktı.” cümlesindeki “alçak” kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Şehrin yüksek kesimlerine kar yağmış.

B) Ahmet, yüksek karakterli bir çocuktur.
C) Yüksek öğrenimini İngiltere’de tamamlamış.
D) Ülkemiz yüksek basınç altındadır.

I.Ovayı çevreleyen dağlar yemyeşildi.
II. Bölgeyi besleyen ırmağın suyu azalmış.
III. Tarihi şehri kuşatan surlar depremde yıkılmış.
IV. Bir kenti gösteren, sokakları ve caddeleridir.
2.Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangileri yakın anlamlıdır?
A) I ve II    B) I ve III    C) II ve IV     D) III ve IV

3. Arabalar ailemizin bir ferdi gibidir. Hele uzun süre kullandıklarımızla aramızda bir yakınlık doğar. Onlar hurdaya çıktığında içimizi derin bir üzüntü kaplar.
Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ucuza satılmak

B) Bakıma alınmak
C) Sık sık arızalanmak
D) Kullanılamaz hale gelmek

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) Hastaneler kapalı olduğu için muayene olamadık.

B) Sen gelmediğinden biz de dışarı çıkamadık.
C) Eski bir dostunu görmek için uğramış bizim mahalleye.
D) Havalar birden ısındığı için özellikle bebekler hasta oldu.

5.Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşul anlamı vardır?
A) Keşke, duvarında resmin olan

     İki kapılı bir han olsam
B) Sessiz alevde sönen, külden
     Sen vücuda gelsen
C) Şu dağlarda kar olsaydım
     Bir asi rüzgar olsaydım
D)Ne zaman güneş çıksa
     İçim ısınır birden

6. (I) Çocukken yaz tatilinde denize girmeyi çok severdim. (II) Okullar kapanınca istediğim kitapları okuyacak ve denize girecek olmak beni çok mutlu ederdi. (III) Odamda yatağa uzanır, roman okurdum. (IV) Sabahları roman okumak, öğleleri denize girmek öyle hoştu ki…
Böyle konuşan biri hangi cümlede söyleyişe duygularını katmamıştır?
A) I B) II C) III      D) IV

7.  Bu grafik, bir sınavda öğrencilere yöneltilen soru oranlarının derslere göre dağılımını göstermektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sınavdaki soruların yarısı matematik ve Türkçe derslerinden sorulmuştur.

B) Türkçe ve tarih sorularının toplamı matematik ve kimya sorularının toplamına eşittir.
C) İngilizce sorularının toplamı kimya ve biyoloji sorularının toplamından fazladır.
D) Kimya ve biyoloji sorularının toplamı kadar tarih sorusu sorulmuştur.

8. Dal dal ötüşen kuşların sesi güzeldir; ama gönül yaylasını saran insan sesi daha güzeldir. Burcu burcu kokakn güller güzeldir, ama hiçbiri gül yanaklar gibi domur domur açılmaz. Şu uçsuz bucaksız mavi su güzeldir, ama hiçbir ayın on dördü sultan gibi, ay ile bahsedip gün ile doğmaz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Karşılaştırma
B) Örneklendirme

C) Tanımlama
D) Öyküleme

9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

        Yaşlı usta, çırağının her şeyden sürekli şikayet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderdi. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak, yaşlı adamın söylediğinin yaptı, ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. “Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama öfkeyle “Acı!” diye cevap verdi.
        Usta, gülümseyerek çırağını kolundan tutup dışarı çıkardı. Sessizce az ilerdeki gölün kıyısına götürdü. Bu kez de çırağına bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu ustası: “Tadı nasıl?” Genç çırak cevap verdi: “Ferahlatıcı…” Yaşlı adam “Tuzun tadını aldın mı?” diye sorunca çırak “Hayır.” diye cevapladı.
        Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi: “Yaşamdaki sıkıntılar tuz gibidir, ne azdır ne de çok. Sıkıntının miktarı hep aynıdır. Ancak bu sıkıntının yoğunluğu, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Sıkıntın olduğunda yapman gereken tek şey, sıkıntı veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.
9.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, bir durumu anlatmak için kullanılan benzetme unsurlarından biri değildir?
A) Tuz    B) Göl     C) Bardak      D) Hayat

10. Bu parçaya göre yaşlı ustayı bıktıran durum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çırağının yeterince çalışkan olmaması

B) Yaşamdaki sıkıntıların çokluğu
C) Çırağının hemen her şeyden yakınması
D) Çırağının, yaşadıklarından ders çıkarmaması

11. Parçanın sonundaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük şeyleri dert etmeyi bırakıp geniş olmak gerektiği

B) Her sıkıntıda güzel bir yönün olduğunu düşünmek gerektiği
C) Yaşamdaki sıkıntılarla mücadele etmek gerektiği
D) Başarıya giden yolun zorluklardan geçtiğini bilmek gerektiği

12. Şimdilerde hayatımıza, bir samimiyet egemen oldu. Ansızın kapımızı çalan bir davetsiz misafir gibi… Örneğin televizyon programlarına telefonla katılanlar, ilk defa konuştukları kişilerle öyle senli benli oluyorlar ki… Konuşma nezaketi ve adabı insanımıza Çince sözcükler kadar yabancı artık. İyi de bu kadar samimiyet nereden geliyor? Bu senli benli olma hâli, bu ağzına geldiği gibi konuşma özgürlüğü nereden çıktı?
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?
A) Televizyonlarda düzeysiz programların yayınlanmasından

B) Günümüzde insanların konuşmalarında nezaket kurallarına dikkat etmemelerinden
C) Televizyonlardaki yabancı yayınların seyircileri olumsuz etkilemesinden
D) İnsanların iyi bir konuşma eğitiminden geçirilmemesinden

13. “Ben yazma hakkında hiçbir eğitim almadım. Sürekli yazarak belli bir düzeye geldim. Bazılarının dediği gibi, iyi yazıyor olabilirim; ama çok daha iyi yazmak istiyorum. Yazmak hayatımın vazgeçilmezi ise ve ben bundan bu kadar keyif alıyorsam gelişmek ve öğrenmek için de gayret etmeliyim.” diyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yaptıklarıyla yetinmeyip daha iyisini yapmak için çaba harcadığı

B) Yazarlığı seçmekle çok iyi bir iş yaptığını düşündüğü
C) Yaşamının büyük bölümünü zorluklar içinde geçirdiği
D) Yazarlığını geliştirmesinde yeteneğinin büyük katkısının olduğu

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?
A) İnsanların çevre konusunda neden duyarsız olduklarını anlayabiliyor musunuz siz

B) Dağın tepesine ne zaman çıkacaklarıyla ilgili planlarını mı anlattılar size
C) Hayatta nasıl başarılı olacağımıza dair bir sunum yaptılar bize
D) Bu bahçesinde hangi tür ağaçların bulunduğundan mı bahsettiler size

15. Hava sıcaklığının hafta başından itibaren

ülke genelinde hissedilir derecede;
1

artacağı tahmin ediliyor. Yetkililerin verdiği

 bilgiye İç Ege, İç Anadolu,
2

Karadeniz’in iç kesimlerinde
                               
 aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı

hafifleyerek akşam saatlerine kadar iç

bölgelerde devam edecek. Uzmanlara göre,
yarın Doğu Karadeniz ile
3

Anadolu’nun Kuzey ve  Doğu’sunda
                                     4
yağış bekleniyor.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) 1.              B)2.               C) 3.              D)4.

16. Aşağıdakilerden hangisinde ara söz vardır?
A) Yazar, şairler yapıtlarıyla toplumun sözcüsü olurlar.

B) İki yıl görev yaptığım şehri, İstanbul’u, çok özledim.
C) Çocuklar okulun bahçesinde toplandılar, oyun oynamaya başladılar.
D) Bu kitabı çok beğenmiş olacak ki herkese tavsiye ediyor.

17.Az evvel bir kenara sinip korkudan tir tir titreyen delikanlı, şimdi büyük bir cesaretle kaplanın üstüne yürüyordu.” cümlesinde altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?
A) Yer tamlayıcısı

B) Özne
C) Zarf tamlayıcısı
D) Nesne

18. İnsanın eğitimi doğduğu andan itibaren başlar ve ölünceye
                                            1
kadar devam eder. Okul öncesi ve okul sürecinde devam eden
                                                                                                2
eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da sürer. İş hayatında başarılı
                                     3
olmak eğitimi sürdürmeye bağlıdır zaten.
                                     4
Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangisi sıfat fiil değildir?
A) 1.     B) 2.      C) 3.        D)4.

19.Aşağıdaki cümlelerde verilen fiillerden hangisi eylemin karşılıklı yapıldığını bildirir?
A) Köpekleri görünce hepimiz kaçıştık.

B) Bütün kazaklarımı annem örmüştü.
C) Tolga iki yol o işte çalıştı.
D) Seninle yine anlaşamadık.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi birden çok yargı taşır?
A) Yeni elbiselerini giydi, dışarıya çıktı.
B) Bayram günlerini çok severim.
C) Çocuklar okulun bahçesinde fidan dikti.
D) Cep telefonun çalıyor.

Edebiyatsultani.com

Cevaplar:

1.A, 2.B, 3.D, 4.C, 5.D, 6.C, 7.B, 8.A, 9.D, 10.C, 11.A, 12.B, 13.A, 14.C, 15.D, 16.B, 17.B, 18.D, 19.C, 20.A

Yukarıdaki deneme sınavını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

8.sinifturkcedenemesinavi13

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

  • Belki sitenizden soru çözen tek kişi ben olabilirim ama lütfen bu eleştirilerini dikkate alın diyorjm sonra da grafiğe bakarak denmesine rağmen grafik yok bu gibi hatalarınız devam etmekte özellikle bazı sorularda altı çizili sözcük demesine rağmen kavramın değil yani kendinizi anlamak zorunda kalıyoruz ki ben zeki olduğum için anlıyorum Neyse bunları geçelim bu gibi hatalarınızı artık düzeltin..

Yorum yap