Genel

İsim Tamlamaları Test 4

İSİM TAMLAMALARI TEST 4

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
A) Bu sefer, yılbaşı gecesini takip eden günler gibi de değildim.

B) Ona yakın olmak şuuru, gidip kendisiyle konuşmak, onu ikna etmek düşüncesi beni hiçbir zaman terk etmemişti.
C) Aradaki bu muazzam mesafe elimi kolumu bağlıyordu.
D) Eve kapanıyor, odadan odaya dolaşıyor, onun mektuplarını ve benim geri gelen mektuplarımı tekrar tekrar okuyor.
E) Zeytinlerini silkmek, toplamak, fabrikaya götürüp yağ çıkartmak işlerini şunun bunun elinde bıraktım.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tarafından nitelenmiş veya belirtilmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Bir gece yarısı eve gelip mindere uzandım.
B) Hayatın bundan ibaret olduğunu zannettiren bilgisizliğimin yerini şimdi, dünyada başka türlü de yaşanabileceğini bir kere öğrenmiş olmanın azabı tutuyordu.
C) Etrafımın artık hiç farkında değildim.
D) Artık onların yanında oturmadığını nereden öğrendin?
E) Gezmediğim müze, resim galerisi, botanik ve hayvanat bahçesi, orman ve göl bırakmamıştım.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlananın arasına girmiş sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır?
A) Karımın uzak akrabası beni Ankara’ya, şimdi çalıştığım bankaya aldırdı.
B) İşlerimizin tatlı telaşları olur bazen.
C) Evin yeni eşyalarını beğendiniz mi?
D) Kardeşimin not defterini nereye koymuşlar?
E) Arda’nın eski hayatından eser yok şimdi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Bir ayrılık anında, basit bir heyecanın şevkiyle verilmiş bir sözü tutmamak için en kolay çare, münasebeti hiç münakaşasız kesivermekti.
B) Borçlarım, borçlarımın faizi ve evlenme masrafları elimde avcumda kalan birkaç parça malı aldı, götürdü.
C) Eniştelerim, sırf beni müşkül vaziyetimden kurtarmak ve ailenin servetinin dağılmasına meydan vermemek için borçlarımı ödediler ve zeytinliklerimi aldılar.
D) Dünyada bir tek insana inanmıştım; o kadar çok inanmıştım ki bunda aldanmış olmak, bende artık inanmak kudreti bırakmamıştı.
E) Akşamüzerleri evde çocukların gürültüsünü, mutfakta bulaşık yıkayan karımın terlik seslerini, tabak şıkırtılarını ve baldızımla kayınlarımın ağız kavgalarını dinlerken gözlerimi kaparım.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?
A) Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı; çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi.
B) Usta fırçaların eserlerini hayranlıkla izliyorduk.
C) Bir akşam eve dönerken mahallenin bakkalına uğramış, öteberi almıştım.
D) Karşı evin bir odasında saatlerdir spor yapıyordu.
E) Beş on kuruş ekmek parası için bana tahammül edilebilir miydi?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur?
A) Bitki bahçesinin kızıl yapraklarını seyrediyorduk.
B) Kafa dengi bir insan bulamamıştı yaşadığı şehirde.
C) Bu saatlerde güneş ışığının altında beklemelisin ki vücudunda demir eksikliği olmasın.
D) Kaybedilen en kıymetli eşyanın, servetin, her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor.
E) Yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı birden fazla isimden oluşan bir isim tamlaması vardır?
A) İnsanlar birbirinin maddi yardımlarına ve paralarına değil, sevgilerine ve alakalarına muhtaçtılar.

B) Yavaş yavaş bütün hayatım, henüz pek uzak olan bu günü hasretle beklemek şeklini aldı.
C) Bir yerde otursak ne iyi olurdu, fakat bizim tren vakti geliyor, bir saatten az kalmış.
D) Üzüntülerimin, acılarımın sonu ne zaman gelecek?
E) İsmail Bey’in ayakkabısı ve ceketi bir eskiciye kurban gitti.

 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı bir sıfat tarafından nitelenmiş zincirleme isim tamlaması vardır?
A) Usta şairin not defterini eski evinin bodrumunda bulundu.
B) Sanatçı dostlarının arasında hatırı sayılır bir yeri var.
C) Bu kümes hayvanlarının arasında nasıl vakit geçiriyorsun?
D) Çınar ağacının altı uyumak için güzel bir yer benim için.
E) Bazı bilgisayar ekranları gözü çabuk bozuyor.

9. I. Kocamın sıcak memleket mahsulleri üzerinde ihtisası var.
II. Herhalde benim çehremin hatlarını bile unutmuş olacaktı.
III. Pek çabuk buluşacağımızı tahmin etmiş ve hafızalarımızın kuvvetine güvenmiştik, fakat bunu ancak şimdi fark etmeme ne demeliydi?
IV. Kadın, eşyasını vagona yerleştirmiş olan otel garsonunu savdıktan sonra, bana döndü.
V. Etrafımızdakiler dönüp baktılar ve kompartımandaki çocuk, başını pencereden uzatarak hayretle beni süzdü.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?
A) II-IIII

B) I-IV
C) IV-V
D) II-V
E) I-V

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına kelime ya da kelimeler girmiş belirtili isim tamlaması yoktur?
A) Burada modernliğin o bildik eski masalıyla karşılaşıyoruz.

B) Yaşlıyı toplumdan kovan, onun hikayelerini de kovuyor ve yeni nesillere bir önceki neslin hikayeleri yerine sinema stüdyolarında veya dizi film setlerinde çekilen yeni hikayeler takdim ediliyor.
C) Toplumun sahte standartlarına uyum sağlamış görünüyorsun.
D) İnsanların doğal fizyolojilerinin bir hastalık sayılıp tedavi edilmeye çalışıldığı bir zamanda yaşıyoruz.
E) Arkadaşlarının tüm ısrarlarına rağmen onlara anlatmadı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim tamlaması vardır?
A) İhtiyar ve şişman kadın beni bir türlü gözlerinin çemberinden bırakmıyordu.

B) Vagonun sarsıntılarıyla kımıldayan başını görür gibi oluyordum.
C) Ne gözlerinin, ne saçlarının rengini hatta ne de ismini biliyordum.
D) On sene, tam on sene, zavallı ruhumun bütün kırgınlığıyla, bir ölüye kızmış, bir ölüyü suçlu tutmuştum.
E) Ömrümün sonuna kadar, diz çökerek, onun hatırasına karşı işlediğim cinayetin kefaretini vermeye çalışsam, bunda gene muvaffak olamayacağımı seziyordum.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) İnsanların en günahsızına kabahatlerin en ağırını; seven bir kalbi yüzüstü bırakmak ihanetini yüklemenin, asla affedilmeyeceğini seziyordum.

B) Hiç kimseye bir şey söylemeden, beni imkânsızlıklar içinde kıvrandırmamak, beni sıkıntıya sokmamak için, bütün sırrını beraber alarak ölmüştü.
C) On seneden beri ona karşı duyduğum hiddetin, etrafıma karşı kendimi aşılmaz bir duvar içine alışımın hakiki sebebini şimdi anlıyordum.
D) Onunla beraber geçen hayatımız, o dört beş aylık zaman, bütün teferruatıyla gözlerimin önündeydi.
E) Asıl “ben”, otuz beş seneye yaklaşan ömrümde, ancak üç dört ay kadar yaşamış, sonra, benimle alâkası olmayan manasız bir hüviyetin derinliklerine gömülüp kalmıştım.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düzgün” kelimesi, bir isim tamlamasını nitelemiştir?
A) Annenle düzgün konuş, oğlum!
B) Üzerine düzgün bir iş elbisesi giy.
C) Düzgün birine benziyor şu çocuk.
D) Ayşe çayı demlemiş, düzgün dilimlerle francala kesiyordu.

E) Belli ki hâlleri vakitleri çok düzgün değil.

14. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla tamlananın bir tamlayana bağlandığı bir isim tamlaması vardır?
A) Niçin rüzgârlı sonbahar akşamlarında, sessizce yan yana yürüyerek ruhlarımızın konuştuğunu dinleyemiyoruz?

B) Kim ve ne olduklarını merak etmediğim insanlarla görüşüp onların sözlerini dinleyeceğim.
C) Modern zamanın tüm yenilik ve özelliklerini kavrama ve geleceğimizi öngörme becerilerimizin de devre dışı bırakıldığı bir devirde yaşıyoruz.
D) İrade ve kontrolümüz ötesinde hızla şekillenen bu yeni gelecekte kendimizi huzurlu yuvamızda hissedebilecek miyiz? 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A)
Âşığıyım beni çağıran bu sesin.

B) Yırtılan göklerin gazabından korkuyorum.
C) Korkuyorum çaresizliğin azabından.
D) Yârin adıyla ıslatıyorum dudaklarımı.
E) Vadimizin üzerinden seke seke geçip gitti.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.A, 5.E, 6.E, 7.D, 8.A, 9.B, 10.B, 11.E, 12.B, 13.B, 14.C, 15.A

isim tamlamaları test 4 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap