Eğitimle İlgili Yazılar

İYİMSER ÇOCUK YETİŞTİRME YÖNTEMLERİ

Anne babaların çocuk gelişiminde ulaşmak istediği hedeflerden birisi de iyimser çocuk yetiştirmektir. Bunun ön şartı da iyimser çocuk yetiştirme yöntemlerini öğrenmektir.

Anne babalar uzun hayat maratonunda çocuklarının daha iyimser bir yaşam sürdürmelerini isterler çünkü iyimser insanlar hayatta karşılaştıkları problemleri daha kolay çözerler ve yaşantılarından daha çok zevk alırlar.  Ancak bu durum sanıldığı kadar kolay değildir.

Çocukların karşılaştıkları meseleler karşısında iyimser bir tutum takınmaları çocukluk yıllarında yaşamış oldukları olaylar ve bu olaylara verdikleri tepkiler sonucunda oluşmaktadır.

İyimser çocuk yetiştirme meselesi belirli bir sistematik gerektirse bile bu mesele biraz da şans işi diyebiliriz. Çünkü çocuğun yetiştiği aile ortamındaki başta anne baba olmak üzere aile bireylerinin olaylar karşısında takınmış oldukları tavırlar, çocukların da bu davranış kalıplarını modellemesine sebep olmaktadır.

Problem çözme becerisi yüksek, kültürel olarak gelişmiş ailelerde yetişme şansına sahip çocuklar bu konuda daha şanslıdır. Çünkü çocuklar ebeveynlerin problem çözme becerisini modelleyerek yaşantılarına katabilirler. Bunun dışında anne babaların bu konuda yapmaları gerekenlere de göz atmakta fayda vardır:

Çocuklarınıza geniş düşünmeyi öğretin.

İyimser çocuk yetiştirmek için çocuklarımıza büyük resmi gösterebilmeliyiz. Yani çocuklar hayatta her insanın zaman zaman problemlerle karşılaşabileceklerini ancak her problemin de bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğini öğrenmelidir. Çocuklarımıza “zorluklarla birlikte bir kolaylık” olduğunu öğretebilirsek; en küçük bir problem karşısında afallayıp kalmazlar.

Becerilerine uygun sorumluluklar verin.

Çocuklara becerilerine uygun sorumluluklar vermek ve bunları yerine getirip getirmediğini takip etmek onların problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar. Küçük sorumluluklar verilen çocuklar meselelerin üstesinden gelme yeteneğini kazanırlar.

Risk almayı öğretin.

Çocuklarımıza sportif faaliyetlerde kontrollü bir şekilde risk almasını öğretebilirsek karşılaştığı yeni durumlarda daha girişken bir şekilde davranabilir ve yeni durumlar karşısında karamsarlığa kapılmazlar.

Hata yapmalarına müsaade edin.

Çocuklarımızın karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilme becerilerini geliştirmeleri biraz da hata yapma ve bu hatalardan elde ettikleri tecrübelere bağlıdır. Çocuklarımızın incinmelerinin önüne geçmek düşüncesi ile onlara karşı aşırı korumacı bir tutum sergilemek, onlara fayda sağlamaktan çok zarar verebilir.

Kendilerini ispat etme imkanı verin.

Çocuklarımızın kendini ispat edebilecekleri spor faaliyetlerine devam etmeleri onların belirli bir çaba ile problemlerin üstesinden gelebileceği fikrini kazanmalarına sebep olur. Örnek olarak basket atmasını beceremeyen bir çocuk yılmadan çalışmaya devam ederse ilerleyen zamanlarda çok iyi bir basketçi olabilir. Bu durum çocukların hayata daha iyimser bakmalarına kapı aralar.

Şikayeti bırakın.

Karşılaşılan problemler karşısından sürekli olarak şikayet eden anne babaya sahip olan çocuklar, ebeveynleri gibi şikayet etme davranışlarını öğrenirler ve problemleri çözmeye pek yanaşmazlar; böyle çocuklar hayata karamsar bakarlar. Çocuklarımıza örnek olabilmek için şikayeti ve karamsarlığı bırakmalıyız.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap