Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 6

KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 6

 

 1. Milli Mücadele kahramanlarının her birine bir destan yazılmalıdır. Bu çalışma, işte onlardan biridir.
  Bu cümlede aşağıdaki kelime türlerinden hangisi yoktur?
  A) Belgisiz zamir

  B) Kişi zamiri
  C) Belgisiz sıfat
  D) İşaret sıfatı
  E) İşaret zamiri

 2. Dışarıda kar dönüyor, içerde insanlar,
  Birer umut ve aldanışla geçti nisanlar
  Neden o bestelerin hepsi kalmış öyle yarım
  Neden bu şarkıyı duymaz da kimse, ben duyarım
  Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Yer-yön zarfı

  B) Soru zarfı
  C) Belgisiz zamir
  D) Bağlaç
  E) Cins ismi

 3. Aşağıdakilerin hangisinde “de”, cümleye eşitlik anlamı katmamıştır?
  A) O resimleri ben de gördüm.

  B) Kışın İzmir’e de gideceğim.
  C) Gazetelerde de yazıyor artık.
  D) Babam böbreğinden de ameliyat oldu.
  E) Bize gücenmişti, yine de isteğimizi yerine getirdi.

 4. Aşağıdakilerin hangisinde “başka” kelimesi edat olarak kullanılmıştır?
  A) Problemin çözümü için başka bir şey aklıma gelmiyordu.
  B) Birinden yardım istemekten başka çıkar yol yoktu.
  C) Başka bir gün yine bu sahile çay içmeye geliriz.
  D) Burada başka işimiz kalmadı, demektir.
  E) Ortalıkta başka birini görmedim ben.

 5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir isim tamlaması vardır?
  A) Raks ortasında bir durup oynar, yürü gibi
  B) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
  C) Ey suyun sesinden anlayan bağlar
  D) Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
  E) Bozkır ortasında renkler kuşağı sarar beni

 6. Aşağıdakilerin hangisinde eylem, haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir?
  A) Her yaz, otobüse bu duraktan biner.

  B) Alışverişi bu marketten yapıyor.
  C) Oyun oynarken ayağını incitmiş.
  D) Az ilerideki ağacın gölgesinde biraz oturalım.
  E) Salonun camlarını öğleden sonra mı sileceksiniz?

 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, ek eylem almış bir sıfattır?
  A) Kavanozdaki elma reçeli kısa sürede şekerlenmiş.

  B) Taşıdığı çuval çok ağırmış.
  C) Fikirlerini hatıralarında açıklamış.
  D) Sınıfın yeni başkanı sensin.
  E) Bu yıl fakülteden mezun olacakmış.

 8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
  A) Bal tutan, parmağını yalar.

  B) Görünen köy kılavuz istemez.
  C) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
  D) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
  E) Borç yiyen kesesinden yer.

 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar” eki cümleye abartma anlamı katmaktadır?
  A) Gömlekteki lekeler çıkmamıştı.

  B) Bütün gün ödevlerini yapmakla meşguldü.
  C) Çocuk ateşler içinde, hasta yatıyordu.
  D) Teyzemler öbür gün bize geliyorlar.
  E) Ağaçların hepsi budanacaktı.

 10. Yazın mavi akşamlarıyla ineceğim(I) patikalara
  Çiğnediğim(II) otlar üzerine uzanacağım
  Ayaklarımda(III) o tazelik, aklım(IV) bir karış havada
  Bırak yıkasın çıplak başımı(V) rüzgâr diyerek
  Bu parçada numaralanmış kelimelerin hangisi “-ım, -im” eki, bir varlığın neye ait olduğunu belirtmemiştir?
  A) I. B) II.    C) III.      D) IV.       E) V.

 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı yolla oluşturulmuş bir birleşik fiil vardır?
  A) Bu filmi daha önce seyretmedik mi?

  B) Yeni aldığı telefonu metroda kaybetmiş.
  C) Çok ağır işler yüklendi, ama hiç şikâyet etmedi.
  D) Elimde ne var ne yoksa hepsi bir ayda yok oldu.
  E) İşlerimi öğlene kadar bitirirsem gelebilirim.

 12. Urla ve Seferihisar’ı iyi bilen birinin Susuz Yaz’ı okuyunca buraların dağlarının, derelerinin ve ormanlarının gözünün önüne gelmemesi olanaksızdır.
  Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) gelmemesi

  B) gözünün önüne gelmemesi
  C) buraların dağlarının, derelerinin ve ormanlarının gözünün önüne gelmemesi
  D) Susuz Yaz’ı okuyunca buraların dağlarının, derelerinin ve ormanlarının gözünün önüne gelmemesi
  E) Urla ve Seferihisar’ı iyi bilen birinin Susuz Yaz’ı okuyunca buraların dağlarının, derelerinin ve ormanlarının gözünün önüne gelmemesi

 13. “Kitap” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözde özne” olarak kullanılmıştır?
  A) Kitap insanları aydınlatır.

  B) Kitap, çoğu zaman güneşe benzetilir.
  C) Kitaplar insanın bakış açısını genişletir.
  D) Kitapları ne zaman sevdin sen?
  E) Harçlıklarını biriktirip kitap alırdı.

 14. Aşağıdakilerin hangisi, ögelerinin dizilişi yönüyle ötekilerden farklıdır?
  A) Bir ruh gülümsüyor gibi derinden
  B) Bir parça uzaklaş kederlerinden
  C) Ay, odaya düşürdü solgun yaprağını
  D) Işık dalgalarıyla yıkanıyor kıyılar
  E) Aklından korkuyu, gözünden yaşı sil
 1. Ülkemizde pek tanınmayan ünlü yazarın edebî geçmişi, onun yıllardır ne yaptığını bilen bir yazar olduğunu ortaya koyuyor.
  Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır?
  A) 2 B) 3     C) 4     D) 5      E) 6

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta (…) konması uygun olur?
  A) Bir de baktık ki her yer darmadağınık

  B) Ortaokul fotoğraflarımdı masanın üzerindekiler
  C) Kendisi de bilmiyor fuara katılan yayınevi sayısını
  D) O sadece roman yazarı değildir, denemeci ve eleştirmendir aynı zamanda
  E) Karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altındaki dağlar, korular, beyaz yalılar

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.E, 4.B, 5.C, 6.D, 7.B, 8.B, 9.C, 10.A, 11.C, 12.C, 13.B, 14.B, 15.C, 16.E

karmadilbilgisitesti6

karmadilbilgisitesti6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap