Testler

Söz Sanatları Test 13

SÖZ SANATLARI TEST 13

 1. Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su
  Habinim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı(ruhsar: yanak, fasıl:mevsim, zaman)
  Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
  A) Tecahülüarif
  B) İntak
  C) Hüsnütalil
  D) Tariz
  E) Tevriye 
 2. Yar sana
  Çağlar sular yarsana
  Çünkü Ferhat’ım dersin
  Bulunmaz mı yâr sana
  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
  A) Teşhis-intak
  B) Telmih-cinas
  C) Mübalağa-tevriye
  D) Kinaye-tenasüp
  E) Cinas-intak 
 3. Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın
  Ey gonca bu cemiyeti her dem mi sandın
  Bu dizelerde geçen altı çizili kelimedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kinaye
  B) Tevriye
  C) Mübalağa
  D) İstiare
  E) Teşbih 
 4. Sert oldu hava çıkma koyundan kuzucuğum
  Bu dizede altı çizili kelimelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Tevriye-istiare
  B) Mecazımürsel-kinaye
  C) Teşhis-tevriye
  D) İstiare-teşbih
  E) Kinaye-tevriye 
 5. Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer?
  Bu dizede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevriye
  B) Tecahülüarif
  C) Kinaye
  D) İstiare
  E) Mecazımürsel 
 6. Mehmet Akif, kendisini uzun süredir arayıp sormayan arkadaşlarından annesinin vefatı üzerine aldığı mektuba şöyle cevap verir: “Yahu senden ses seda çıkması için bizim evden cenaze mi çıkması lazım?”
  Mehmet Akif’in bu sözleri aşağıdaki söz sanatlarından hangisini örneklemektedir?
  A) Tariz
  B) Tezat
  C) Telmih
  D) Teşhis
  E) Tevriye 
 7. Arkadaşımız her işi en iyi şekilde yapmaya çalışan, tuttuğunu koparan biriydi.
  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
  A) Kinaye
  B) İstiare
  C) Tecahülüarif
  D) Hüsnütalil
  E) Tevriye 
 8. Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
  Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına
  Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

  A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
  B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
  C) Birden çok gerçek anlamı olan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma
  D) İnsana özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma
  E) Bir olguyu gerçek nedeninin dışında, hoşa giden bir nedene bağlama 
 9. “Can kafeste durmaz uçar.” dizesinde “can” kelimesi “kuş”a benzetilmiş, ancak “kuş” söylenmemiştir.
  Yukarıdaki durumu ifade eden söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teşbih
  B) İstiare
  C) Kinaye
  D) Ad aktarması
  E) Tecahülüarif 
 10. I. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
  II. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğarYukarıda altı çizili kelimelerde geçen söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
           I                     II
  A)Kinaye         Teşbih

  B) İstiare         Tevriye
  C) Teşbih         Kinaye
  D) Telmih        Teşhis
  E) Tevriye         Telmih

   

 11. Hayata sıfırdan başladı
  Daha sıfır, daha sıfır
  Şimdi çok sıfırlı bir hesabın sahibi
  Ama hâli sıfır
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tekrir
  B) Hüsnütalil
  C) İntak
  D) Tevriye
  E) Tezat
 12. Güzel şeyler düşünelim diye
  Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
  Saksımda ruhumun bütün yası var
  Derdimden soluyor açan gonca
  Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tecahülüarif
  B) Hüsnütalil
  C) Mecazımürsel
  D) Tevriye
  E) İstiare 
 13. Akşam, yine akşam, yine akşam
  Göllerde bir dem kamış olsam
  Bu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tekrir
  B) İstiare
  C) Telmih
  D) Teşhis
  E) Tevriye 
 14. Her akşam kanlarla batan bir güneşi
  Başında ağır bir taç gibi taşıyor
  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki edebi sanatların hangisinden faydalanılmamıştır?
  A) Teşhis
  B) Teşbih
  C) İstiare
  D) Tenasüp
  E) İntak 
 15. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar
  Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar
  Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Tam kafiye kullanılmıştır.
  B) Tevriye sanatı kullanılmıştır.
  C) Tezat sanatı vardır.
  D) Kinaye sanatı kullanılmıştır.
  E) Benzetme yapılmıştır. 
 16. Güle naz, güle naz
  Ağlayan çok gülen az
  Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Benzetme
  B) Cinas
  C) Kişileştirme
  D) Abartma
  E) İstiare 
 17. Yardıma çağırdığı çınar ağacıdır; çünkü o, dosttur ve iyi öğüt verir.
  Bu cümlede geçen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teşhis
  B) Tezat
  C) Kinaye
  D) İstiare
  E) Tevriye 
 18. Yanardağ misali düştün bahtıma
  Alev oldun, ateş oldun, köz oldun
  Ardından ağlayan şarkılarıma
  Şiir oldun, beste oldun, söz oldun
  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yoktur?
  A) Teşbih
  B) Teşhis
  C) Tenasüp
  D) Mübalağa
  E) Tezat

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.D, 4.A, 5.B, 6.A, 7.A, 8.E, 9.B, 10.B, 11.A, 12.B, 13.A, 14.E, 15.C, 16.B, 17.A, 18.E

sozsanatlaritest13
Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap