Testler

Paragraf Testi 1 (7.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 1 (7.SINIF TÜRKÇE)

1. Günlük işlerimizden biri de gazete ve dergi okumalıdır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylar hakkında gazete ve dergi okuyarak bilgi sahibi olabiliriz. Gazete ve dergi okumak kazanılması gereken bir alışkanlıktır. Gazete ve dergi okuyarak olaylar üstüne daha iyi düşünür, daha iyi davranışlar geliştirebiliriz. Gazete ve dergi, basın ve yayın araçlarıdır. Bu araçlar halkı çeşitli konularda bilgilendirir. Milli birlik ve dayanışmanın sağlanmasına hizmet eder.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi gazete ve derginin işlevlerinden biri değildir?
A) Düşünce gücünü geliştirir.
B) Dünyada olup bitenler hakkında bilgi verir.
C) Milli birlik ve beraberliğin oluşmasına yardımcı olur.
D) İnsanların aynı fikirde birleşmesini sağlar.

2. III. Selim devrinde doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan âlim bir zatı hakim yapmak isterler. Kendisini sevmeyenlerden birisi bu zatın giydiği eski ve yamalı ayakkabıları bahane ederek,
-Ayağına giyecek ayakkabısı olmayan adam hâkim yapılır mı, diye itiraz eder.
Bunu duyan âlim zat şu veciz cevabı gönderir:
-Kendisine söyleyiniz, biz hükümlerimizi ayağımızla değil, kafamızla veririz!
Yukarıdaki paragrafta asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarı her zaman kıskanılmalıdır.
B) İnsan dış görünüşüyle değil, bilgisiyle değerlendirilmelidir.
C) İnsanlar hiçbir zaman hor görülmemelidir.
D) Tecrübesiz olmak, doğru hareket etmeyi engeller.

3. Ben geldim geleli açmadı gökler
    Ya ben bulutları anlamıyorum
    Ya bulutlar benden bir şeyler bekler.
    Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum
    Ben geldim geleli açmadı gökler.
Bu şiire hakim olan duygu hangisidir?
A) Sevgi
B) Kaygı
C) Karamsarlık
D) Pişmanlık

4. Kirazın kırmızı, sarı, pembesi, alacalı ve bordo renkleri vardır. Ülkemizde yaygın çeşitleri karabodur, dalbastı ve Napolyon’dur. Gövdesi genellikle pürüzsüz ve kaygan olduğundan kiraz ağaçlarına tırmanmak zordur. Süs kirazı olarak tanına Uzak Doğu kökenli bazı kiraz çeşitleri de harika görünümleriyle yaygın olarak süs bitkisi olarak yetiştirilir.
Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kiraz hangi renklerde bulunmaktadır?
B) Ülkemizde yetiştirilen kiraz türleri nelerdir?
C) Kiraz ağacının yapısı nasıldır?
D) Kiraz, ülkemizde en çok hangi bölgelerde yetiştirilir?

5. Ah bu türküler, köy türküleri!
    Ne düzeni belli ne yazanı
    Altlarında imza yok ama
    İçlerinde yürek var
Şiirde köy türkülerinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Sadelik
B) İçtenlik
C) Belirsizlik
D) Akıcılık

6. Varsa yoksa doğallıktır benim aradığım. Yaşamın bütün zevki, bütün rahatlığı; olduğun gibi içinden nasıl geliyorsa öyle davranmaktır. Bunun aksi zorlamadır. Maskeler takmak, illaki hoş görünmek için yüzünü zoraki gülücüklerle donatmak işkencedir. Bu işkence sadece faklı görünmeye çalışana mıdır? Hayır, herkesedir.
Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Doğal ortamda yaşamak istemektedir.
B) İnsanları olduğu gibi görünmeye çağırmaktadır.
C) Baskıdan hoşlanmayan bir kişidir.
D) Toplumdan uzak kalmak istemektedir.

7. Gazetelerden biri Ahmet Rasim’den yazı yazmasını ister. Ahmet Rasim:
-Yazılarım uzun mu olsun, kısa mı?
Gazetenin yetkilisi bu soruya bir mana veremez.
Ahmet Rasim:
-Uzun olacaksa beş, kısa olacaksa on günde yazabilirim.
Yukarıdaki paragrafta Ahmet Rasim’in gazete yetkilisine vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kısa yazılar, uzun yazılardan daha çok okunur.
B) Uzun yazıları kimse okumak istemez.
C) Kısa yazılar daha dikkat çekicidir.
D) Anlatılmak istenenlerin az sözle ifade edilmesi daha zordur.

8. Yalnız senin tatlı esen havanda
    Kendi milli gururumu sezerim
    Yalnız senin dağında ya ovanda
    Başım gökte, alnım açık gezerim
Dörtlüğe hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğa sevgisi
B) Millet sevgisi
C) Vatan sevgisi
D) Özgürlük tutkusu

9. Sendeki bilyeyle bendekini değiş tokuş yaparsak sende de bende de birer bilye olur. Sendeki bilgiyle bendekini değiş tokuş yaparsak sende de bende de ikişer bilgi olur.
Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) İnsanların birbirlerine destek olmaları gerektiğini
B) Bilginin insan hayatı için önemli olduğunu
C) Bilgilerin paylaşılarak çoğalacağını
D) Hayatın paylaşmakla güzelleştiğini

10. Türkçe öğretmenimiz sıradan bir öğretmen değildir. Edebiyat dergilerini takip eden, kültür etkinliklerine katılan, sahnelenen tiyatroları kaçırmayan, özgün şiirler ortaya koyabilen aydın bir insandır.
Parçada sözü edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kendini çok iyi yetiştirdiği
B) Çeşitli yayınları takip ettiği
C) Farklı özelliklere sahip olduğu
D) Öğrencilerini çok iyi yetiştirdiği

11. Zeka, rengini ve kokusunu geç bulan bir sonbahar ürünüdür. En az kırk sene güneşte pişmeden bu asil meyve ballanmıyor. Dünyayı idare eden sanat ve edebiyat akımlarının düzenleyicileri, şakakları beyazlaşmış kafalardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulan düşünceye ters düşer?
A) Aklın yolu birdir.
B) Adam olacak çocuk bakışından belli olur.
C) Akıl yaşta değil baştadır.
D) Her âlimden âlim doğmaz.

12. Cömertliğiyle meşhur Mustafa Bey’e sordular: “Fakirlere yardım ettiğinizde onları minnet altına aldığınızı düşünüyor musunuz?”
-Ne münasebet? Benim bağıştaki rolüm, aşçının elindeki kepçenin rolüne benzer. Aşçı kepçeye ne koyarsa kepçe de onu verir, fakat verdiği şeylerin kendisinden olduğunu düşünmez.
Mustafa Bey’in sözlerinden onun hangi özelliği anlaşılır?
A) Cömerliği
B) Yardım severliği
C) Alçak gönüllülüğü
D) Fedakarlığı

13. Rüzgardan açılsa kapım bir anda
       Kara haber gelmiş gibi ürkerim
       Sanki gemilerim battı ummanda
       Paramparça oldu gökte Ülker’im
Şair için özellikle aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
A) Öfkeli
B) Bezgin
C) Heyecanlı
D) Şüpheci

14. Sevginin kanunu, dostların eksiklerini tamamlamaktır. Noksanlıklara itibar edenler ise dost değildir. O hâlde kimsenin mükemmel yaratıldığı söylenemez. Kimse mükemmel değil ise herkesin birbirine müsamahalı davranması gerekmez mi? Başkasının ayıbını görmeden evvel kişi ayıbına bakmalı değil midir?
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sevginin özünde hoşgörülü olmak vardır.
B) Eksiklikleri hatırlatmak arkadaşlığın gereğidir.
C) Hiç kimse dört dörtlük değildir.
D) Kişi öz eleştiri yapabilmelidir.

15. Hepimiz kaptan olamayız, bazılarımız tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz için bir şey var. Yapılacak büyük işler var, küçük işler var. Yapacağınız iş, size en yakın olan iştir.
Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yapılacak farklı farklı işlerin olduğuna
B) Kişilerin kendini değiştirmeye çalışmaması gerektiğine
C) Herkesin aynı ölçüde iş yapamayacağına
D) İnsanların kendilerine uygun, yakın olan işi yapmaları gerektiğine


CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.C, 4.D, 5.B, 6.B, 7.D, 8.C, 9.C, 10.D, 11.C, 12.C, 13.D, 14.B, 15.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

5 yorumlar

Yorum yap