Genel Dokümanlar

Romanlar ve Kahramanları

Felatun Beyle Rakım Efendi: Felatun Bey, Rakım Efendi

Araba Sevdası: Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey

Cezmi: Cezmi, Adil Giray, Perihan, Şehriyar

İntibah: Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup

Karabibik: Karabibik, Yosturoğlu, Koca İmam, Huri, Hüseyin, Eftalya

Sergüzeşt: Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevher

Zehra: Zehra, Suphi, Sırrı Cemal

Aşk-ı Memnu: Adnan Bey, Bihter, Behlül, Nihal, Firdevs Hanım

Eylül: Necip, Suat, Süreyya

Kırık Hayatlar: Ömer Behiç, Vedide, Neyyir, Leyla, Selma, Andelib, Sabriye

Mai ve Siyah: Lamia, Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi

Mürebbiye: Dehri Efendi, Matmazel Anjel, Şemi, Sadri

Şık: Şatırzade, Şöhret Bey, Madam Postiş

Şıpsevdi: Meftun Bey, Edibe Hanım, Kasım Efendi

Ateşten Gömlek: Ayşe, Peyami, Binbaşı İhsan

Çalıkuşu: Feride, Kamuran, Doktor Hayrullah Bey

Handan: Neriman, Hüsnü Paşa, Refik Cemal

Nur Baba: Nur Baba, Zina Hanım, Nigar Hanım, Süheyla

Sinekli Bakkal: Rabia, Osman (Peregrini), Kız Tevfik, Emine, Vehbi Dede

Sodom ve Gomore: Leyla, Necdet, Sami Bey

Vurun Kahpeye: Aliye, Hacı Fettah, Tahsin Bey

Yorgun Savaşçı: Yüzbaşı Cemil, Neriman

Yaban: Ahmet Celal, Emine, Mehmet Ali, İsmail

Yaprak Dökümü: Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Ferhunde, Leyla, Necla, Fikret

Yeşil Gece: Şahin, Kazım

Aganta Burina Burinata: Mahmut, Halil Usta

Anayurt Oteli: Zebercet

Ayaşlı ve Kiracıları: Ayaşlı İbrahim, Hasan Bey, Buharalı Abdulkerim, Faika, Fuat, İffet Hanım, Şefik Bey

Bereketli Topraklar Üzerinde: Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu: Hasta bir çocuk, Nüzhet, Doktor Ragıp

Fatih- Harbiye: Neriman, Faiz Bey, Şinasi, Macit

Huzur: İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz

İnce Memed: Mehmed, Hatce, Abdi Ağa

Kuyucaklı Yusuf: Yusuf, Muazzez, Selahattin Bey

Küçük Ağa: Mehmet Reşit Efendi (İstanbullu Hoca), Çolak Salih

Matmazel Noralya’nın Koltuğu: Ferit, Nilüfer, Fotika

Sözde Kızlar: Behiç, Mebrure, Nafi Bey

Tutunamayanlar: Selim Işık, Turgut Özben

Yılanların Öcü: Kara Bayram, Ha eli, Irazca Ana

Kaplumbağalar: Rıza, Kır Abbas, köylüler

Dikmen Yıldızı: Yüzbaşı Murat, Yıldız

Tütün Zamanı: Zeliha, Cemal, Recep, Yaşar

Üç İstanbul: Adnan Belkıs

Küçük Paşa: Salih

Dudaktan Kalbe: Lamia, Hüseyin Kenan, Prenses Cavidan, Nimet Hanım, Makbule

Kiralık Konak: Naim Efendi, Seniha, Hakkı Celis, Cemile, Faik

Ankara: Selma Hanım, Nazif Bey, Binbaşı Hakkı Bey, Neşet Zabit

Kayıp Aranıyor: Nevin, Özdemir, Cemal, Konsolos Vildan

Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan

Sahnenin Dışındakiler: Cemal, Sabiha, İhsan, Nasır Paşa

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap