Edebi Şahsiyetler

Sabri Esat Siyavuşgil (1907-1968)

Cumhuriyet Dönemi Yedi Meşale topluluğu üyelerindendir.

Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

Şiirlerinde empresyonizmin etkileri vardır.

Şiirlerinde resim ve renge vermiştir

Çevresindeki olayları şiirine yansıtırken fotoğraf gözlemciliği yapmıştır.

Şiirin konularını genişletmek, şairanelikten kurtulmak, canlılık, içtenlik, yenilik ilkelerine bağlıdır.

Şiirde biçim ve özgünlük yaratma çabası içerisindedir.

Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır.

Dışavurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler yazmıştır.

Psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyatla ilgili yazılar yazmış ve bu yazıları dönemin gazete ve dergilerinde yayımlanmıştır.

Eserleri:

Şiir:

Odalar ve Sofalar

İnceleme:

İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul, Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, Karagöz

Çeviri:

İki Başlı Kartal

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap