Testler

Sözcük Türleri Test 14

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Baharda kırlar beyaz papatyalarla dolar.
B) Sıcak günler insanı bunaltıyordu.
C) Sıra sıra göçmen kuşlar geçti.
D) Bu olayı duyunca ağlamaya başladı.
E) Öğretmenimiz, çok güzel konuşuyor.

2.Aşağıdaki cümlelerde geçen pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi ötekilerden farklıdır?
A) Parıltılı, masmavi bir aydınlık, salonu dolduruyordu.
B) Tertemiz önlüğüyle sınıfa girişini görmeliydiniz.
C) Bu dümdüz yoldan hastaneye çıkılır.
D) Kocası ölen kadın yapayalnız kalmıştı.
E) Pencerede, ipince bir tül, rüzgarla savruluyordu.

3.“Kahraman” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bir masal kahramanı olmak isterim.
B) Her kahraman sonunda büyük oluyor.
C) Kahraman, ruhunu bedenine galip getiren insandır.
D) Kahraman doğulmaz ama kahraman yaşanır.
E) Hiçbir kahraman, halkının gönlünde unutulmaz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?
A) Şimdi o günleri hatırlamanın zamanıdır.
B) O taştan katı insan birdenbire yumuşadı.
C) O buraları daha önce görmüştü.
D) O güzelim ayakkabıyı iki ayda eskitmiş.
E) Beni o arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ce, -ca” ekini alan sözcük sıfat görevindedir?
A) Bu yaz ilk defa ailece tatile çıkabilecek.
B) Onun sınıfı geçmesine kurulca karar verildi.
C) Kurallar gereğince bir daha yarışamayacağını öğrendi.
D) Her fırsatta, dinlenmek için gizlice yazlığa gider.
E) Karşısına birden irice bir adam çıkınca durakladı.

6.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Ağlar gözden, sahte sözden sakın.
B) Yüze gülen her insana inanma.
C) Öyle kızgın bakma yüzüme.
D) Yalan sözlerine kanacağımı sanma.
E) Kötü komşularla dostluk kurma.

7. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Ne istediğini, sana söyledi mi?
B) Dün akşam beni kim aradı?
C) Ne zaman dönecek yurduna?
D) Onun kiminle gezdiğini öğrenebilir misin?
E) Hangi öğretmen, öğrencilerini sevmez?

8.Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
A) Zavallılar, bu ağır işte yıllardır çalışıyor.
B) İyilik, hiçbir zaman karşılıksız kalmaz, derdi dedem.
C) Her köyün bir delisi vardır, sözü meğer ne kadar da doğruymuş.
D) İnsanlık tarihi iyilerle kötülerin mücadelelerinden ibarettir.
E) Eskiden, mahalledeki zenginlerin daha alçak gönüllü olduklarını duymuştum.

9.Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A) Bunları niçin söylediğini biliyor musun?
B) Babası nasıl bir adamdı?
C) Bunu kimin yaptığını söyledi mi?
D) Neden olanları anlatmıyorsun?
E) Kim yaptı bu haksızlığı ona?

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi görev yönünden farklıdır?
A) Herkesin anlatabileceği birçok anısı vardır.
B) Okur, güzel eserlere ilgi duyar.
C) Hayatın acımasızlığı tüm ümidimizi yok etti.
D) Masanın üzerindeki, kırık bir vazoydu.
E) Türkü söylenen çocuğun yanık bir sesi vardı.

11. Tepedeki evde yaşamak zorundaydım, koca evde yalnızdım. Seni yalnız bırakmayız, demişlerdi dostlarım. Günlerim rahat, yalnız biraz renksiz geçiyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) İsim
B) Sıfat
C) Edat
D) Zarf
E) Bağlaç

12. Her yeni nesil, öncekine karşı yeni bir görüşün savunuculuğunu yaptı.
Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi kullanılmamıştır?
A) Fiil
B) İsim
C) Sıfat
D) Edat
E) Zarf

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi görev yönüyle farklıdır?
A) Büyük yazarların da unutulmuş eserleri vardır.
B) Yazar, birtakım toplumsal kaygıları olan kişidir.
C) Bu kitapları okuyacak biri çıkmadı mı?
D) Bu şölen herkese unutulmaz anlar yaşattı.
E) Yaşanan olaylara bir anlam veremedik.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?
A) Arkadaşlarının düşüncelerine çok değer verirdi.
B) Onun kardeşi benim de arkadaşım olur.
C) Evlerinin çatısında dün yangın çıktı.
D) Kitaplarının hepsini küçük kardeşine vermişti.
E) Türkçe kitabını okulda unuttu.

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-lık, -lik” ekini aldığında sıfat göreviyle kullanılabilir?
A) Büyüklük
B) Güzellik
C) Kolay
D) Yazlık
E) Zorluk

16. En karmaşık konuları bile herkesin anlayacağı bir biçimde anlatıyor.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Zarf
B) Bağlaç
C) Niteleme sıfatı
D) Kişi zamiri
E) İsim

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.D, 4.C, 5.E, 6.C, 7.B, 8.B, 9.D, 10.C, 11.C, 12.E, 13.B, 14.E, 15.D, 16.D

sozcuk turleri test 14 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap