Testler

Sözcük Türleri Test 9

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 9

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Irmağın ağzındaki suların tersine bu sular buz gibiydi.
B) Düşlerine giren hayvanları göremeyecekti.
C) Yeşiller azaldıkça kelebekler de azalacaktı.
D) Çok yeme ağacı diken, hastalık meyvesi toplar.
E) Genç bir insan fazla yemek yediğinde, vücudu kuvvetli olduğu için, hazmederek, fazlalıkları dışarı atabilir.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir ismi nitelememiş veya belirtmemiştir?
A) Ama dinmek bilmez yağmur etkilemedi onu.
B) İleride çıkacakları yolculukların imgesi belirdi onda.
C) O yıllarda yürekleri yaralamaya başlayan bolerolarla dans ettiler.
D) Farkına varmadan oturduğu yerde dans ediyordu.
E) Bu çılgın yolculuğun en güzel anısı olarak kalacaktı.

3.
I. Sessizce kahvaltıya başlamak üzereydiler.
II. Sıkı bir biçimde ayrı bir yerde tutuluyorlar.
III. Geminin karantinaya alınması için gerekli işlemler yapıldı.
IV. Masadan bütün bunları işitmemek için müziğin sesini açtı.
V. Tabaklarda yiyecek başka bir şey kalmayınca kaptan peçetenin ucuyla ağzını sildi.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri tür bakımından aynıdır?
A) I-II
B) II-IV
C) III-V
D) I-IV
E) IV-V

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatlar bağlaçla birbirine bağlanmıştır?
A) Ancak fazla yemek alışkanlık hâlini alır, zorlanma devam ederse, bu kuvvet tükenir, fazlalıkların giderek daha
az atılmasıyla vücutta depolar oluşur.
B) Depolar dolduktan sonra ise atıklar kanla birlikte dolaşmaya başlar.
C) Böylece kan ağırlaşır, dolaşımı yavaşlar.
D) Ağırlaşan kandaki atıklar damarlarda birikmeye ve zamanla damarları tıkamaya başlar.
E) Daralan ve tıkanan damarlardaki kan, organları yeteri derecede besleyemeyecek kadar azalır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarfın derecesi bildiren bir sözcük kullanılmıştır?
A) Beslenemeyen organlar beyne açız uyarısı gönderir, beyin de çağrıya cevap olarak iştahı çoğaltır.
B) Bu, insanı daha çok yemeye zorlar.
C) Yedikçe kandaki fazlalıklar ve damarlardaki tıkanıklıklar çoğalır.
D) Kan daha da koyulaşır, dolayısıyla organların açlık hissi daha çok artar.
E) Bu kısır döngü devam ederken insanlarda konsantrasyon, hafıza, düşünme, anlama ve öğrenme yeteneği azalmaya, hastalıklar birer birer kendini göstermeye başlar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirsizlik bildiren sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bazı insanlar fazla yemenin bedelini aşırı şişmanlıkla ve beraberinde getirdiği hastalıklarla öderler.
B) Bazıları da vardır ki, ne kadar yerse yesin, hep zayıf kalırlar; bunlar kendi durumlarının şişmanlardan daha iyi olduğunu zannederler.
C) Çoğu zaman onların durumu şişmanlardan daha tehlikeli olabilir.
D) Sindirim sistemimiz ve bağışıklık sistemimiz, genetiği değiştirilmiş, gen teknolojisi ve nanoteknolojiyle üretilmiş ürünlerin belli bir miktarından fazlasına dayanamaz.
E) Bu, midede saatler süren bir işlemdir ve bağırsaklarda da devam eder.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Vücudumuzdaki sistemler yalnız doğal yiyecekleri kaldırabilir ve doğal besinleri sindirmekte hemen hemen hiç problem yaşamaz.
B) Sabah sabah kapının zilini çalan kim acaba?
C) Yarım yamalak  laf etmektense susmayı seçmek, Fransa’da geçirdiğim ilk seneyi neredeyse cehenneme döndürecekti.
D) Eski püskü  paketin içinde ne olduğunu anladınız, değil mi?
E) Sen de er geç beni anlayacaksın ama o zaman iş işten geçmiş olacak.

8. Aşağıdakilerden hangisindeki altı çizili sözcük, türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Ey gençlik, bir daha dön saçımın aklarına!
B) Kokla, her yaprağında var bir ölüm kokusu
C) Yüzler mi kaybediyor güzellik büyüsünü?
D) Gönül verdin sesine mermer şadırvanların.
E) Benim gönlümde engin bir yaz iklimi vardır.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü yönünden ötekilerden farklıdır?
A) Sokağımızdan sık sık, satıcılar geçerdi.
B) Ürünlerimiz dış piyasada rahatlıkla alıcı bulabiliyor.
C) Bir yazar olarak okuyucunun beklentilerini düşünmek zorundasın.
D) Bütün sürücüler, toprak kayması tehlikesine karşı uyarıldı.
E) Çocuklar, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanacak.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yüklemi durum yönünden nitelemektedir?
A) Biraz önce kiminle konuşuyordun?
B) Dikkat et arkadaşım, ateşle oynuyorsun.
C) Ahmet kimseyle kavga etmedi.
D) Çocuğun yüzüne merhametle bakıyordu.
E) Her sabah kardeşimle okula giderdi.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Öğretmenimizin ne zaman geleceğini müdür yardımcımızdan öğrendik.
B) Bu mutlu gününüzü gönülden kutlarım arkadaşlar!
C) Öğrencilerden bazıları, okula bugün gelmemişti.
D) Sözlerini, “Sabreden derviş, muradına ermiş.” diyerek bitirdi.
E) Onun gibi candan birini asla unutamam.

12. “Yarım” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde görev yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Sabah kahvaltısında yarım ekmek yedi.
B) Bu ameliyattan sonra o artık yarım adam sayılır.
C) Yarım saattir seni bekliyoruz, biraz çabuk olur musun?
D) Artık cumartesileri yarım gün çalışıyoruz.
E) Dersimi bitirmek zorundayım, böyle yarım bırakamam.

13. Öğrenciler, sorduğum soruları çok hızlı cevaplıyorlardı.
Bu cümledeki altı çizili sözcükte görev yönünden özdeş olan sözcük, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Selim Bey, her zaman güzel konuşurdu.
B) Dağın zirvesine çıkacaktık.
C) Bu hikâyeyi herkes beğenecek.
D) Düşünmeye başlamak, çözüme yaklaşmaktır.
E) Köylüler, olayı polis memuruna anlattılar.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapalı” kelimesi, sözcük türü yönünden, diğerlerinden farklıdır?
A) Ahmet Haşim’in şiirlerinde kapalı bir anlatım vardır.
B) Onu çözmek çok zor, kapalı bir kutudur o.
C) Öyle kapalı konuşuyorsun ki anlayana aşk olsun!
D) Arabayı kullanmayı öğrendiğim gün trafiğe kapalı yollar açıldı.
E) Kapalı kapılar ardında neler konuşuyorlar?

15. Aşağıdakilerin hangisinde “aşağı” kelimesi, zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Aşağı sokaktan sağa dönersen beni görürsün.
B) Yukarı yolu kapatmışlar, ben de aşağıdan geldim.
C) Yeğenleriyle az önce aşağı indi.
D) Bu kadar yükseklikten aşağıya bakınca başım döndü.
E) Buradan aşağısını bilmiyorum, başkasına sor.

16.
Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşın ağlar mısın
Bu dörtlükte geçen altı çizili ikileme ile görev yönünden özdeş bir ikileme, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Tepeden kocaman kocaman taşlar yuvarlıyorlardı çocuklar.
B) İnce ince ellerine krem sürüyordu.
C) Benimle açık açık konuşmalısın ki bu problemi çözelim.
D) Şu son söyledikleri yenir yutulur şey değildi doğrusu.
E) Renk renk çiçekler vardı gezdiğimiz kırlarda.

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.E, 4.E, 5.D, 6.B, 7.D, 8.E, 9.E, 10.D, 11.B, 12.E, 13.A, 14.C, 15.C, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap