Testler

Sözcükte Anlam Test 13-7.Sınıf Türkçe

1.Buranın dillere destan bir güzelliği var.
Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) olağanüstü
B) alışılmışın
C) yaygın
D) gösterişli

2. I. Güneş dağlara altından bir örtü yaydı.
II. Haberi köye ayaklı gazete yaymıştır.
III. Koyunları merada bir güzel yaydı.
IV. Oturmak için yere bir kilim yaydı.
V. Bu müjdeyi herkese yayın.
Yukarıdaki cümlelerde geçen”yaymak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır.
A) 2    B) 3    C) 4   D) 5

3. “İçinde durmak bilmeyen bir öfke vardı.” cümlesindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kazanma tutkusu onda hiç tükenmemişti.
B) Sevinçten neredeyse zil takıp oynayacaktı.
C) Onu görür görmez yanına koştu.
D) Sakin bir sesle konuşmaya başladı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Yapacağım her işten önce mutlaka akıl danışırdım.
B) Dil bilgisini öğrenmek için akla karayı seçtim.
C) Kardeşimin gönlünü almak için ona bu hediyeyi aldım.
D) Bugün ocaktan mermer taşı çıkarmaya başladık.

5.
I. Omzumda sevda yükü
Yollarda seni aradım
II. Girdim yeşilden sarıya
Sordum ölüye diriye
III. Çiçeği verdim arıya
Ballarda seni aradım
IV. Ayırmadım çirkin güzel
Kullarda seni aradım
Bu dizelerin hangilerinde karşıt (zıt) anlam ilişkisi vardır?
A) I.- III.
B) II.- IV.
C) I.- IV.
D) III.- IV.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteşi olan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Sandala binip karşıya çıktılar.
B) Kimsenin lafına uyacak değilim.
C) Şu gönlümdeki sızı dinsin artık.
D) Odamın penceresinden etrafa baktım.

7.
Bir rüzgar esti,
Dal kırıldı.
De ki dala bıçak değdi…
Dağ başındaki çiçeğin
Vazolarda işi neydi?
Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Söyle ki
B) Say ki
C) Farz et ki
D) Varsay ki

8. Günlük dilde kullandığımız sözcükler kimi zaman terim anlamı kazanabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir sözcük kullanılmıştır?
A) Onda bir gram bile akıl olsa bu konuyu açmazdı.
B) Kitaplarını altını çizerek okumayı severdi.
C) Ege’nin bütün sahilleri güzeldir.
D) Tiyatrolar yakında perdelerini açacak.

9.
I. O dokunarak bakırla altını ayırmasını bilirdi.
II. Yağmurun yağacağını önceden bilirdi.
III. Hemen hemen tüm konuları bilirdi.
IV. Mahallede oturanların hepsini bilirdi.
V. Mesleğinin tüm inceliklerini bilirdi.
Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde “bilirdi” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) II ve IV
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve V

10.
I. Yukarıdan kıtır kıtır sesler geliyordu.
II. Adam bas bas bağırıyordu.
III. Araba ağır aksak yol aldı.
IV. Her şeyi açık saçık anlattı.
Numaralanmış cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi ya da hangileri yanlış kullanılmıştır?
A) I ve III
B) I ve IV
C) III ve IV
D) Yalnız I

11.
I. Dar görüşlü insanlar
II. Dar ufuklu sözde aydınlar
III. Dar gün dostları
IV. Dar açıyla düşünenler
Yukarıda numaralanmış altı çizili söz öbekleri anlam yönünden gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.

12.
Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Yukarıdaki dizelerde bir varlığa ait özellikler başka bir varlığa aktarılmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur?

A) Güneş nazlı nazlı batarken, koyu bir karanlık öptü denizi.
B) Sokaktaki aç kediler, yalnızlığın türküsünü söylüyordu.
C) Patikamıza küçücük bir dere, golf sahasını andıran ağaçsız tepeler, utangaç çehreleriyle güneşe bakan rengârenk çiçekler eşlik ediyordu.
D) “Bu asla başıma gelmez” dediğiniz her şey başınıza gelebilir.

13.
I. Bakkaldan alışveriş yapmak yine bana düştü.

II. Ahmet, dut ağacından düştü.
III. Komşuda pişer, bize de düşer.
IV. Sofrayı kurmak da sana düşer.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde düşmek kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I-II
B) II-IV
C) I-IV
D) II-III

14.
Bir sıcak selamla gelir uzaktan

Vapurlar, mavnalar, tramvaylar
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi, bu dizelerdeki “sıcak” kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Soğuk havalarda üşütmemek için bu kazağı giymelisin.
B) Güneşli ama soğuk bir havada yola çıkmışlardı.
C) Bizi soğuk bir tavırla karşılayınca şaşırdık.
D) Bu mevsimde soğuktan korunmanın birçok yolunu bulmuş.

15. İyi kötü karnımızı doyurup kendimize bir düzen kurduk bu şehirde.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yarım yamalak bir Türkçe ile bize derdini anlattı.
B) Gişeden güç bela bir bilet aldım.
C) Kalabalığın arasından zar zor sıyrılmıştım.
D) Japonca’yı çok iyi, Rusça’yı ise şöyle böyle bilirim.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıdır?
A) Yazarın bu romanı çok beğenildi.
B) Çocuklar boş bahçede top oynuyor.
C) Hedefi olan kişi azimle çalışır.
D) Fırından iki ekmek aldık.

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.A, 4.D, 5.B, 6.C, 7.A, 8.D, 9.D, 10.C, 11.C, 12.D, 13.C, 14.C, 15.D, 16.C

sozcukte anlam test 13-7.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap