Testler

Sözcükte Anlam Test 25

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 25

1.
I.Böylece yılın ortasını bulduk.

II.Bu düşüncemi nasıl buldun, böyle olacağını önceden söylemiştim.
III. Yol gecenin karanlığına karışarak son buluyordu.
IV. Şu kuvvetin, cevherin sırrını bulmaya çalışıyorum.
V. Ben de bunu akıllıca buldum.
“Bulmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1     B) 2    C) 3     D) 4      E) 5

2.Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
A) Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.

B) Çirkin bana kurban, ben de güzele.
C) Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.
D) Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün.
E) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde.

3. İsmin yerini tutan sözcüğe zamir denir.
Bu cümlede altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisiyle anlatılabilir?
A) Deyim

B) Yansıma
C) Mecaz
D) Terim
E) Karşıtlık

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş olabilecek bir kelime kullanılmamıştır?
A) Yaz kış güzelliğini yitirmeyen bir yayladayız.

B) Bülbül gül aşkıyla sararıp solmuş.
C) Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç.
D) Yüzünde anlamlı bir tebessüm var.
E) Akşama kadar gözlerim sulandı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?
A) Bunların hepsini kendi yaptı, daha doğrusu, durmadan yapıyor.

B) Her kitabından yapının biraz daha belirdiğini, gün ışığına çıktığını görüyoruz.
C) Yürek yarasına benzer bir duygu ve düşünce zenginliğiyle erişilmez bir sanatçıdır.
D) Kelimelere yüklediği duygu ve düşünce zenginliğiyle okuyucuyu etkiliyor.
E) Ben sevdiğim için onun edebiyatımızın doruklarından biri olmasını isterim.

6. “Vurmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yansımak” anlamında kullanılmıştır?
A) Bu yıl lahanaları soğuk vurdu.

B) Onu böyle görünce kalbim yerinden çıkacakmış gibi vurmaya başladı.
C) Güneş, karşı binanın camlarından yüzümüze vuruyor.
D) Kapının vuruluşundan gelenin Necla olduğunu anlamıştı.
E) Arkadaşına olan kızgınlığını ayaklarını yere vurarak ifade etti.

7. “Yemek” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşındırmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Anlaşılan burada bir şeyler yemişler.

B) Annem “Tatlıyı kim yedi?” diye bağırdı.
C) Biraz da zeytin ve peynir ye.
D) Asitli yiyecekler dişleri yer.
E) Bu arabayla orayı gitmeni tavsiye etmem, çünkü bu araba çok benzin yer.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koku” kelimesi “belirti” anlamında kullanılmıştır?
A) Güzel kokuya kim bayılmaz ki!

B) Körfezin pis kokusu civarda oturanları rahatsız ediyor.
C) Misafirliğe giderken koku sürünmek adetiydi.
D) Demedi deme, senin oğlan bir şeyler çeviriyor, yakında kokusu çıkar.
E) Ortalıkta bir savaş kokusu var, iki devletin arası iyice gerildi.

9.
I. Bir top kumaştan iki elbise biçti.
II. Ekinleri zamansız biçerseniz ürün kalitesiz olur.
III. Makineli tüfekle beş insanı acımadan biçti.
IV. Bu eve ne fiyat biçtiniz?
V. Yollardaki bütün dikenleri biçtiler.
“Biçmek” kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I. ve III.

B) II. ve V.
C) II. ve IV.
D) IV. ve V.
E) I. ve II.

10. Öykü ve roman gibi kurmaca yazın biçimlerinde yazarın, kendi gerçeği ile eser arasına mesafe koyması ve mümkün olduğunca eserde kendini görünmez kılması beklenir.
Bu cümlede geçen, “eserde kendini görünmez kılmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eseri içten duygularla yazmak
B) Eserlerini özgün bir üslupla yazmak
C) Eserdeki olayların akışını kesmemek
D) Eserlerine kendi yorumunu yansıtmamak
E) Eseri kendi düşünceleriyle şekillendirmek

11. Sanatçının şairliğinden gelen, kelimeleri yoğun ve tasarruflu kullanma yeteneği, bu romanını başarıya ulaştırdı.
Bu cümlede geçen, “kelimeleri yoğun ve tasarruflu kullanma” sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A) Az sözle çok şey anlatma
B) Özgün bir üslupla yazma
C) Yoruma açık kelimeleri kullanma
D) Anlamı bilinen kelimeleri kullanma
E) Çağrışım değeri olan kelimeleri kullanma

12. Sanatçı yaşama dair, dünyaya dair, olan biten her şeye dair hissettiklerine, düşündüklerine bakıyor. Kendisi görürken kendi aynasından bizlere de gösteriyor. Futboldan teröre, sinemadan tiyatroya, internetten mizaha dek çok çeşitli konunun yazarın içinde geçişine tanık oluyoruz.
Bu parçada geçen altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?
A) Sanatçının, değişik konuları kendi yorumuyla anlattığı
B) Sanatçının, konuyu içinden geldiği gibi yansıttığı
C) Yazarın, kendi hayalindeki konuları ele aldığı
D) Sanatçının, gördüklerini tarafsız bir gözle aktardığı
E) Sanatçının, ele aldığı konuları içten bir üslupla anlattığı

13. Genç yazar adaylarımızın çoğu, özen düzen düşünmeksizin kalemlerinin ucuna nasıl gelirse öylece yazıyorlar. Acaba yazdıklarını önemli bulmadıkları için mi bu başta savma ile yetiniyorlar?
Bu parçada geçen, “kalemlerinin ucuna nasıl gelirse öylece yazıyorlar” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlamsız şeyler yazmak
B) Çok hızlı ve güzel yazmak
C) Çok sayıda yazı kaleme almak
D) Aceleyle ve özensizce yazmak
E) Düşünceden uzak şeyler yazmak

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beslemek” kelimesi “yetiştirmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Birçok insan, onun fikirlerinden besleniyor.
B) Çoban, topladığı odunlarla ateşi besliyordu.
C) Ona karşı güzel duygular besliyormuş.
D) Yazar, eserlerini yaşadığı olaylardan besliyor.
E) Evde, bahçede, işte kısaca yaşadığı her yerde çiçek besliyor.

15
I.Sendeki bu av merakı nereden çıktı anlamadım.
II. Sergideki herkes sanatçının resim tekniğine hayran kalmıştı.
III. Liseye giderken çoğu genç gibi ben de bir futbol hastasıydım.
IV. Zor günlerimde beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ediyorum.
V. Annesinin hastalandığını duyar duymaz uçağa atlayıp İstanbul’a gitmişti.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “çok düşkün olmak” anlamında bir kelime kullanılmıştır?
A) I.       B) II.       C) III.         D) IV.       E) V.

16. Günlük politika hırslarına kapılıp kendini ihtiraslarının girdabına kaptırmış birçok sanatçının aksine Fikret, kalemine kement vurulmasını hazmedememiş, bir kuş yuvasını andıran Aşiyan’a çekilmişti.
Bu parçadaki altı çizili sözle Fikret’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) Düşüncelerini özgürce yazmasına engel olunduğu
B) Kendini tekrar etmekten korktuğu için yazmayı bıraktığı
C) Arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü
D) Yazı dışında başka sanatlara yöneldiği
E) Her geçen gün okurun duygu dünyasından uzaklaştığı

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.D, 4.E, 5.B, 6.C, 7.D, 8.E, 9.B, 10.D, 11.A, 12.A, 13.D, 14.E, 15.A, 16.A

sozcukte anlam test 25 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap