Testler

Sözcükte Anlam Test 20

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 20

1.Güzel kelimesi aşağıdakilerden hangisinde görme duyusuyla algılanmayacak biçimde kullanılmıştır?
A) Bu kadar güzel bir semt görmedim.
B) Bütün çocuklar güzeldir.
C) Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca.
D) Güzel bir yemeğe hayır diyemem doğrusu.
E) Güzel bir elbise almışlardı ona doğum gününde.

2.“İnsan” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha özel (dar) anlamda kullanılmıştır?
A) İnsan, eşrefi mahlukattır derdi babam.
B) Düşünmek insanın en ayırıcı vasfıdır.
C) İnsan düşünerek hareket etmeli.
D) İnsan insana daima muhtaçtır.
E) İyi kalpli, yardımsever, çevresindekiler tarafından sevilen bir insandır.

3.“Bilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takdir etme” anlamında kullanılmıştır?
A) Bütün soruların cevabını biliyorum.
B) Ölen kardeşinin en küçük oğlu olduğunu neden sonra bildi.
C) Ben onun ne demek istediğini çok iyi biliyorum.
D) Onun için yaptığı bunca fedakarlığı hiç bilmedi.
E) Yeni taşındıkları evin nerede olduğunu bilmiyordu.

4. “Sert” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Çok yumuşak huylu birisiydi.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtıdır?
A) O sert görünüşün altında cana yakın bir karakter saklıydı.
B) Ekmeğin bu kadar sert olması ev sahibini ister istemez utandırmıştı.
C) Maçın ikinci yarısı biraz daha sert geçti.
D) Sert döşekler üstünde bu kaçıncı yalnızlık.
E) Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

5. “Gezi boyunca Nazım çok durgundu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı sayılabilecek bir sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Şair şiirlerinde hareketli bir tablo çizer.
B) Roman kahramanı sakin bir tavır içindedir.
C) İstanbul şehrinde canlı bir hayat yaşanıyor.
D) Balıklar her zaman hareketlidir.
E) İçtiği çayla damarlarına bir canlılık geldi.

6.
Sabah akşam gider geliriz
Denizlerimiz ile ağaçlarımız arasında
Dizelerde geçen altı çizili ikilemeyle yapılışı yönüyle özdeş bir ikileme aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
B) Yanında damla damla bittiğimi duyarım
Yokları, yerinde mi, yüzüm, alnım, saçlarım?
C) Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini
D) Ceylanlar sürü sürü, kuzular ağıl ağıl
Irmaklar gürül gürül, dereler çağıl çağıl
E) Er geç yıkılacak mevsimler
Sarı yapraklar düşecek üstümüze

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş seslisi olabilecek herhangi bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Ben denizi ve kuşları çok severim.
B) Çocukların kucağında sarı çiçekler var.
C) Köyümüzün o yiğit adamı çok ama çok çalışırdı.
D) Geçen ay aldığı ayakkabıyı eskitmiş.
E) Karşı apartmanın arkasında dar bir yol var.

8.
Sular karardı…Yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.
Altı çizili ikilemenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Büklüm büklüm saçları var o afetin.
B) Sessiz, yavaş yavaş dalıyorlardı bir yola.
C) Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı.
D) Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde.
E) Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el” sözcüğü başka bir sözcükle birlikte deyimleşmemiştir?
A) Adamın bütün mal varlığına el koydular.
B) Ona bir daha elini sürersen canını yakarım, tamam mı?
C) El atmadığın bir bu kalmıştı Servet Bey.
D) Şu adamın eline bir onluk verin de gitsin, diyiverdi.
E) Oturup senin gibi namerde el mi açalım?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
A) Sofrada seni bekliyoruz, sen burada oturuyorsun.
B) İhtiyar bir manavdan bir hikaye dinlemiştim.
C) Yüksek, sert bir gündoğusu yeli limanın sularını dalgalandırıyordu.
D) Bu adamcağızlar, denizlerle, rüzgarlarla, gemiyle uğraşıyorlardı.
E) İki partiye de yazılı olmak işine geliyordu.

11.“Yüz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sesinin titreyişinden, yüzünün kızarışından anlamıştım olanları.
B) Bu yüzden babam bana küs gitti öbür dünyaya.
C) Yüze çıkmaya başlayan bu rezalet herkesin canını sıkıyordu.
D) Çocuklar duvarın öbür yüzünü kırmızıya boyamışlar.
E) Kimseye olmaz demeye yüzü tutmadıkça herkes onu kıracak, üzecekti.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “farkında olmayarak karşısındakine dokunacak söz söylemek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Biraz sohbet ettikten sonra baklayı ağzından çıkardı.
B) O sözle, onun tam bam teline bastın.
C) Öyle olduğunu nereden bileyim, baltayı taşa vurduk desene.
D) O kadar işin altında, bana mısın demedi.
E) Uğraşma onunla, nasıl olsa başa çıkamazsın.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “derinlemesine incelemeden” anlamını içeren bir kullanım vardır?
A) Kahvehanede sigara dumanından göz gözü görmüyordu.
B) Vagonda karşımda oturan adam beni göz hapsine almıştı.
C) Bugünün gazetesini daha okumadım, sadece ona biraz göz gezdirdim.
D) Bu kadar yolu yaya gitmeyi gözün kesiyor mu?
E) Yaptığı bu saygısızlıkla artık gözümden düştü.

14.
I. Hemen hemen geldik sayılır.
II. Hafif hafif bir esinti yüzünü yaladı.
III. Olsa olsa iki gün önce olmuştur.
IV. Aşağı yukarı beş yıl önceydi.
V. Zaman zaman buraya gelir, kafa dinlerim.
Yukarıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerin hangisi farklı biçimde oluşturulmuştur?
A) I. B) II. C) III.       D) IV.      E) V.

15. “Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamda kullanılmıştır?
A) Karabiber bazıları için pek acıdır.
B) Çocuğunun ölüm acısına dayanamadı.
C) Bu acıyla fazla yaşayacağını sanmam.
D) Dışarıda acı bir soğuk vardı.
E) İğneyi daha vurmadan acı bir çığlık attı.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acımak” sözcüğü “önemsememek” anlamında kullanılmıştır?
A) Bu orman yangınlarının kurbanlarına çok acıdım.
B) Dokunma, sabahtan beri elim acıyor.
C) İnsan yaşamdan zevk almak istiyorsa paraya acımamalı.
D) Marketten aldığım zeytin acımış, hemen iade ettim.
E) Kendine acımıyorsun, bari şu çocuklarına acı.

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.D, 4.A, 5.B, 6.E, 7.C, 8.B, 9.D, 10.E, 11.B, 12.C, 13.C, 14.D, 15.A, 16.C

sozcukteanlamtest20 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap