Testler

Sözcükte Anlam Test 4

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 4

1.Dilimizde yürek sözcüğü pek çok deyimde kullanılmaktadır. Örneğin birdenbire çok korkmayı yüreği ağzına gelmek (I), içinde dayanılmaz bir acı duymayı da yüreği dayanmamak (II) deyimiyle karşılaşırız. Birinin duyduğu üzüntü, kaygı, sıkıntıyla ilgili yeni ve ferahlatıcı bir durum ya da haber dolayısıyla sıkıntısının hafiflemesini yüreğinin yağı erimek (III) deyimiyle anlatırız. Yüreği yufka (IV) deyimini, acıklı durumlara hiç dayanamayan; yüreği yaralı (V) deyimini, acısı geçmemiş, büyük bir üzüntüsü bulunan kişileri nitelemede kullanırız.
Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
A) I.     B) II.      C) III.       D) IV.       E) V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) İşleri yetiştirmek için bizi durup dinlendirmeden çalıştırıyor, adeta bize nefes aldırmıyor.
B) Günler süren öksürüğü hafife alınca hastalığı daha da ilerledi.
C) Bu yaşta bu işi yapmayı gözüm kesmiyor, kendime güvenemiyorum.
D) Bizim onunla ilgili konuştuklarımızı gidip kendisine söylüyor, aramızda laf taşıyormuş.
E) Üniversitede okurken hasret çekiyor, ailemi çok özlüyordum.

3. I. Bir çöplükte iki horoz ötmez.
    II. Yalnız taştan duvar olmaz.
    III. Deniz kenarında dalga eksik olmaz.
    IV. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
    V. İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
Yukarıdaki atasözlerinin hangileri anlamca birbirine yakındır?
A) I. ve IV.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel) vardır?
A) Evimizin arkasında birkaç erik ağacı vardı.
B) Kardeşim, gazetelerin önce spor sayfalarını okur.
C) Otobüse genellikle bu duraktan binerim.
D) Garson, yan masanın siparişlerini hemen getirdi.
E) Koridorda dümdüz ilerleyip sağdaki ilk kapıdan içeri gireceksiniz.

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) Yüksek dağın başı dumanlı olur.
B) Ucuz alan, pahalı alır.
C) İki testi tokuşunca biri elbet kırılır.
D) Bal olan yerde sinek de olur.
E) Gölgeyi hoş gören tekneyi boş görür.

6. İnsanın toplum içinde tek başına varlık göstermesi kolay değildir. Böyle bir işe kalkışmak, uzun uğraşlar ve uzun zaman gerektirebilir. Ama insan, akrabalarından, yakınlarından, arkadaşlarından kısaca çevresinden yararlanarak kendisini daha kolay ispatlayabilir; büyük ve önemli işler yapabilir.
Bu parça, aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle özetlenebilir?
A) Ağaç yaş iken eğilir.
B) Ağaç ağaç içinde büyür.
C) Ağaç yaprağıyla gürler.
D) Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.
E) Ağaç düşse de yakınına yaslanır.

7. Somut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanabilir.
Böyle bir anlam değişmesini örneklendiren sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Yazılarında duygularını çok güzel ifade edebiliyor.
B) Hayatın zorlukları karşısında hiçbir zaman yılmamalısınız.
C) Elinizdeki kitapçıkta makineyi nasıl kullanacağınız yazılıdır.
D) Küçük çocuktaki kafa hiçbirimizde yok.
E) Perdeler için pencerenin ölçüsünü almalıyız.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikilemeyi oluşturan sözcüklerin her ikisinin de kendi başına anlamları yoktur?
A) Şu dağ yolunu sağ salim aşsak yeter.
B) Onun kadar deli dolu birini görmemiştim.
C) Kalabalıktan biri utana sıkıla öne doğru geldi.
D) Aralarının bu kadar sıkı fıkı olmasından memnun değilim.
E) Tepeden bakıldığında, eciş bücüş evlerden başka bir şey görünmüyordu.

9. Sanatçının amacının ne olduğuyla ilgili kör döğüşüne dönen tartışmaları bırakalım artık.
Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdakilerden hangisini belirtmek için söylenmiştir?
A) Tartışmaların oldukça niteliksiz olduğu
B) Tartışmanın sonuç alınamaz, birbirinden habersiz bir duruma geldiğini
C) Tartışmayla doğru bir sonuca varmanın mümkün olmadığını
D) Bilgisiz insanların tartışmalarının sanat açısından pek faydalı olmayacağını
E) Sanatın tartışmaya gelmeyen göreceli bir niteliğinin olduğu

10. Aşağıdaki altı çizili söz öbeklerinden hangisi “girişilen işin tehlikeli olduğunu, gelmenin zor olduğunu” anlatmak anlatmak için kullanılmıştır?
A) Anlatılan olayın aslı astarı olmadığını anlayınca oraya gitmekten vazgeçtim.
B) Bundan ötesinin çıkmaz sokak olduğunu sana çok önceden söylemiştim.
C) Böyle giderse bu işin astarı yüzünden pahalı olacak.
D) Adam kendi başının derdine düşmüş, bize aldırdığı bile yok.
E) Karşısındaki sinirli kalabalığı görünce baktı ki pabuç pahalı, konuşmaktan vazgeçti.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Geceyi gündüze katarak çalıştık, sonunda okulu eğitime hazır hale getirdik.
B) Metin, etrafındakilerin kendisine takılmasına kulak asmadan işini yapmayı sürdürdü.
C) Babam emekli olduktan sonra her şeyden elini eteğini çekti, çiftliğe yerleşti.
D) Onun biraz kulağının bükülmesi, dikkatli olması için uyarılması gerekiyor.
E) Ben gelene kadar şu eşyalara göz kulak oluver.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
A) O elbette devrinin, eli kalem tutan aydınlarından biridir.
B) Elim dar olmasaydı onu almayı düşünürdüm aslında.
C) Şimdi uslu olduğuna bakma, o eskiden ele avuca sığmazdı.
D) O kadar yemeği nasıl yapmış, ne eli çabuk biriymiş meğer.
E) Çocukları elinden tutup yolun karşısına geçirdi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dinleyerek bilgi sahibi olmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Söylediklerime kulak vermezse elbette olacağı buydu.
B) Bu nasihatım kulağına küpe olsun, bir daha kendi bildiğini okuma.
C) Her konuşulana kulak kabartacağına benim dediklerimi dinle.
D) Sen kimseye kulak asma, en iyisi kendi düşündüğündür.
E) Bu dediğim kulaktan kapma şeyler, kaynağı hakkında bilgim yok.

14. Eline aldığı sert bir cismi cama fırlattı.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Annesi yumuşak sözlerle çocuğunu ikna etmeye çalışıyordu.
B) Yumuşak huylu biri olması, etrafında sevilip sayılmasını sağlamıştı.
C) Yazılarında kullandığı yumuşak üslupla okurunun zihninde yer etmişti.
D) Çocuğun oynadığı odadaki tüm oyuncaklar yumuşak maddelerden yapılmıştı.
E) Onun mutlaka iklimi yumuşak bir bölgede kalması gerekiyordu.

15. “Odaya adımını yavaşça attı.” cümlesindeki “yavaşça” sözcüğünün anlamca özdeşi aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Merdivenlerden aşağıya usul usul iniyordum.
B) Odanın dumanı çıksın diye hemen pencereyi açtı.
C) Duvarda yan yana iki lamba asılı idi.
D) Yüzlerinin kızarmasından, çok utandıkları belli oluyordu.
E) Bir şey yenip içilecekti ki ondan sonra yola devam edilebilsin.

16. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmıştır?
A) Çoban, koyunlarını önüne katmış, yanık yanık kaval çalıyordu.
B) Otlar, çiçekler süklüm püklüm olmuştu sıcaktan.
C) Koyunların kurumuş otlara basarken çıkardıkları sesler kulağa hoş geliyordu.
D) Sürünün başında giden köpek bir sağa bir sola gidip sürüyü bir arada tutuyordu.
E) Sinekler her yandan vızır vızır uçuşuyor, koyunlara rahat vermiyordu.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?
A) Havalar çok soğuktu ama kalorifer hâlâ yanmıyordu.
B) Vücudumdaki üşümenin nedenini bir türlü anlayamadım.
C) Göz kapaklarımın yavaş yavaş kapandığını hatırlıyorum.
D) Çocukluğunun hatıraları içinde yaşıyordu zavallı ihtiyar.
E) Ağır ateşli hastaların rüyaları bitmek tükenmek bilmez.

18. I. Yıllardır özlemini çektiğimiz kültür etkinlikleri bu yıl nihayet yapılıyor.
      II. Etkinliklere ülkemizin önde gelen sanatçıları katılacak.
      III. Dinlemekle huzur duyduğumuz eski melodiler birer birer çalındı müzisyenlerce.
      IV. Konserin verileceği salona girdiğimizde salonun havası bizi hemen büyüledi.
      V. Galeride sergilenen resimlerin resim sanatımızın en iyi örnekleri olduğu söylendi.
Yukarıdaki cümlelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) I. ve III.
B) II. ve IV.
C) III. ve V.
D) I. ve IV.
E) I. ve V.

19. Kimi zaman bir nesne ya da kişi herhangi bir yönden benzediği varlığın adıyla anılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım görülmektedir?
A) Bu okulda ne kadar tilki varsa hepsi bu sınıfta toplanmış.
B) Yolunu bekleyen gözleri daha fazla bekletme.
C) Sonunda ortalıktan el ayak çekildi, sokaklar aç köpeklerle kedilere kaldı.
D) Camı açıp bir süre uzaklardan gelen gemileri seyretti.
E) Motorların gürültüleri de olmasa hayatın durduğunu zannedecektim.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Sen de gidersen buralardan, çoluk çocuk sefil kalır.
B) Çocuğun elinde ufak tefek hediye paketleri vardı.
C) Evdeki onca işimizi dün güç bela bitirebildik.
D) Üzeri çer çöp ile örtülmüş bir yığın cephane vardı orada.
E) Çocuklar kırlarda dolaşırken bir sürü börtü böcek görmüşler.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekte somutken mecaz anlama gelerek soyutlaşan bir sözcük kullanılmıştır?
A) Şiirin dikenli yollarından geçmeden şair olunamayacağını bilmelisiniz.
B) Öyle birkaç dize çiziktirivermekle şair olunmaz.
C) Günümüzün gençleri şiiri, aklına geleni söylemek zannediyorlar.
D) Her şiirin kendi içinde, ona estetik yapısını kazandıran bir kurgusu vardır.
E) Şiiri duygu dolu bir yüreğin söze dökülmesi diye nitelendirebiliriz.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kimsenin alınmayacağı yuvarlak ifadeler kullanırdı.
B) Hafif bir yağ kokusu kaplamıştı ortalığı.
C) Bu yüke sizin de omuz vermenizi isterdik.
D) Bizim köyümüz bu tepenin ardındadır.
E) Evimizin artık ahı gitmiş vahı kalmıştı.

23. Bu konu ile ilgili hiçbir şey yazmamasının yanında bir kitap bile okumamıştır.
Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Gündüzleri okula devam ediyor, aynı zamanda geceleri bir yayınevinde çalışıyordu.
B) Şiirde akla da duyguya da yer vardır, fakat bir başına ikisi de işe yaramaz.
C) İnsan çağlar arasında ilerledikçe duygu, gelişen akıl ile kaynaşmış; bu sayede insan duyan, düşünen varlık olmuştur.
D) Şiir dünyası, düşünce dünyası ile bağdaşmaz, bu sebeple şairler önce kelimeleri gerçek anlamından uzaklaştırır. 
E) Bu sanatçımız her yıl bir şiir kitabı yayımlar, nitekim bu yıl da geçen ay yayımladı.

24. Yıllarca emek vererek yetiştirilen nice beyinler
                        I                                                     II

ülkeye dönmektense dış ülkelerde kalmayı tercih
III                                           IV                            V
ediyorlar.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
A) I.     B)II.     C) III.     D) IV.     E) V.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.C, 4.D, 5.B, 6.C, 7.D, 8.E, 9.B, 10.E, 11.D, 12.E, 13.E, 14.D, 15.A, 16.E, 17. A, 18.C, 19.A, 20.C, 21.A, 22.D, 23.A, 24.B

Sözcükte Anlam Test 4‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap