Testler

Sözcükte Anlam Test 8 (6.Sınıf Türkçe)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlı değildir?
A) Bu duygu bana nereden musallat oldu, bilemiyorum.
B) Bir kedi sesiyle uyandım.
C) Gözlerini açtığında bilinci yerinde değildi.
D) Sevgin samimi olursa gerçek sevgidir.

2. Masanın üstüne vernik sürdükten sonra onu atölyenin bahçesine çıkardı.
“Sürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu sıkıntılı günler çok sürmez, yakında geçer.
B) Ellerindeki bütün ürünleri piyasaya sürdüler.
C) Elini ateş gibi sıcak sobaya sürmüştü.
D) Kapıya boyayı hanginiz sürdü?

3. Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendiren bir kullanım söz konusudur?
A) Kırlar, bahar gelince gelincik bahçesine dönmüştü.
B) Aradan geçen yıllar bile bu ünlü tarihçinin içindeki ateşi söndürmemiş.
C) Orman yangınına uçak ve helikopterlerle müdahale edildi.
D) Yazın, güneş ışınları dik açıyla geldiği için sıcaklık artar.

4. Aşağıdaki dizilerin hangisinde somut anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir?
A) Saygı-güzellik-düşünce
B) Rüzgâr-gölge-kaygı
C) Uçurum-bulut-ses
D) Işık-zaman-saat

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler birbiriyle karşıt anlamlı olarak kullanılmamıştır?
A) Sulama için hem geniş hem de dar borular kullanılıyor.
B) İşe erken gelen işçilerle geç gelenler arasında tartışma yaşandı.
C) Misafirleri sıcak karşılamadıkları gibi onları soğuk bir odada beklettiler.
D) Uzak ve yakın akrabalarını ziyaret etmeyi hiçbir zaman ihmal etmedi.

6.
Dolu bir testi idim ben

Sevgiler vardı içimde
Boşaltıverdiniz hem de
Düşüp kırmaktan beter
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Somut anlamlı sözcük
B) Soyut anlamlı sözcük
C) Sesteş sözcük
D) Deyim

7. Köşedeki koltukta saçı başı dağınık, durgun bir köylü oturuyordu. Bu adam oldukça kederli görünüyordu. Yanına gittim ve ona: “Amca bir derdin mi var?” diye sordum.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Dağınık
B) Durgun
C) Kederli
D) Derdin

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlı değildir?
A) Karşı evden yemek kokuları geliyordu.
B) Korku filmleri izlemeyi alışkanlık hâline getirdi.
C) Evladının ölümünden sonra kırk gün yas tuttu.
D) Ne olursa olsun umudunu yitirme.

9. Yetiştirme kursuna katılan öğrencilerin değişik becerileri vardır.
Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kampa farklı spor dallarından sporcular katıldı.
B) İnsanlar işe alırken onların yeteneklerine dikkat ederdi.
C) Yazarın güzel bir üsluba sahip olması yıllarını alır.
D) Üstün başarı gösteren sporculara ödül verilecekmiş.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) Ak saçlı ihtiyar bankta sakin sakin oturuyor.
B) Arkadaşın kaç yabancı dil biliyor?
C) Bu tür kaygı durumlarında ne yapman gerekir?
D) Odadaki masanın üstüne bir demet gül koydum.

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her ikisi de soyut anlamlıdır?
A) Duygularını açığa vurmaktan kaçınırdı.
Karıncalar çınarın gölgesine toplanmıştı.
B) Sıcaklar başlayınca karlar erimeye başladı.
Onun sinirlerine hâkim olaması çok zordur.
C) Akşamüzeri dağın tepesine sis çöktü.
Kendisine yapılan iyiliği hiç unutmaz.
D) Öfkesini bir türlü bastıramazdı.
Ün sahibi olmanın da zorlukları vardır.

12. Bu adam dara düşen insanlara yol göstermekten büyük bir sevinç duyardı. Bu nedenle herkes ondan yardım isterdi.
Bu parçada “yol göstermek” deyimi aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
A) Kılavuzluk etmek
B) Bir işin yöntemini bilmek
C) Çıkarlarını korumak
D) Görgülü davranmak

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır?
A) Sarayın bahçesinde türlü türlü ağaçlar vardı.
B) Çaydanlıktaki su beş dakika içinde kaynadı.
C) Mutlu anlarınızda zaman su gibi akar.
D) Leylekler sulak alanlarda balık avlardı.

14. I. Karpuzu ortadan ikiye kesti ve dilimlere ayırdı.
II. Bu ilaç baş ağrısını kısa sürede keser.
III. Birkaç dilim ekmek kesti ve bunları közün üstünde kızarttı.
IV. Teknisyen vakit yitirmeden elektriği kesmiş.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “kesmek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I ile II
B) I ile III
C) II ile III
D) III ile IV

15. “Salmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sarkıtmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Kuyuya bir kova saldım ve buz gibi su çıkardım.
B) Annem yakaladığımız kuşu bizden aldı ve onu saldı.
C) Son günlerde kendini iyice saldın Nalan Hanım.
D) Bahar gelince bütün ağaçlar dal budak salar.

16. Almanya’da işçi olarak çalıştığı yıllarda tanık olduğu olayları bire bin katarak anlatmaktan büyük bir keyif alırdı.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) İşini yaparken kılı kırk yarardı.
B) İşine gelmedi mi o konuyu hemen kapatırdı.
C) Sen de onun başarılarını çok abartıyorsun.
D) Başkalarını hor görmek doğru değildir.

17. Aşağıdaki dizilerin hangisinde soyut anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir?
A) Tablo-sır-maden-metal
B) Endişe-oy-bulut-sis
C) Gök-nehir-su-plan
D) Hayal-zaman-akıl-ahlak

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.B, 4.C, 5.C, 6.D, 7.B, 8.A, 9.A, 10.C,  11.D, 12.A, 13.C, 14.B, 15.A, 16.C, 17.D

sozcukteanlamtest8-6.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap