Edebi Şahsiyetler

Yaşar Nabi Nayır (1908-1981)

yaşar nabi nayırYazın yaşamının ilk devrinde şiirler yazmış ve Yedi Meşalecilerden biri olarak tanınmıştır.

Yaşar Nabi; roman, hikaye, fıkra, makale, gezi yazısı, inceleme, çeviri, deneme, oyun ve manzum destan türlerinde de eserler vermiştir.

Edebiyatımızda yayıncılığıyla ünlüdür. Varlık Yayınevi’ni kurmuş ve yaklaşık yarım asır bu yayınevini yönetmiştir. Varlık dergisini de çıkarmış ve edebiyatımıza büyük katkılar sağlamıştır.

Varlık’ta çıkan yazılarında dil, edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini açıklamıştır

Edebi fikirleriyle, Türkçe’nin sadeleşmesi ve Atatürkçülük doğrultusundaki çabalarıyla iz bırakmıştır.

Fransızca’dan çeviriler yapmış, derlemeler ve incelemeler hazırlamıştır.

Sözlük çalışmaları da yapmıştır.

Eserleri:

Şiir:

Yedi Meşale (ortak kitap), Kahramanlar, Onar Mısra

Roman:

Bir Kadın Söylüyor, Adem ve Havva

Öykü:

Bu da Bir Hikayedir, Sevi Çıkmazı

Oyun:

Mete, İnkılap Çocukları, Beş Devir, Köyün Namusu, Radyofonik Öyküler

Derleme:

Genç Neslin En Güzel Hikayeleri, Türk Nesir Antolojisi, Başlangıçtan Bugüne Türk Şiiri, Günümüz Türk Hikayeleri

Sözlük:

Kılavuz Sözlük/Osmanlıca-Türkçe, Türkçe-Osmanlıca

Biyografi:

Ahmet Haşim, Ömer Seyfettin, Tevfik Fikret, Homeros, Moliere

Makale-İnceleme:

Balkanlar ve Türklük, Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri, Nereye Gidiyoruz, Yıllar Boyunca, Atatürkçülük Nedir?, Atatürk Yolu, Edebiyat Dünyamız, Dost Mektupları, Değişen Dünyamız, Çağımıza Ters Düşenler

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

  • Yaşar Nabi’nin bakışından sanki edebiyat işlerini ek iş olarak yaptığını düşündüm. adamda acayip bir entelllektüel tipi var. Dışa vurmuş iyimserliği ve kendine güveni yüzünden okunuyor.

Yorum yap