Testler

YAZIM KURALLARI TEST 4

YAZIM KURALLARI TEST 4

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)  Eski nazırlardan Naim Efendi, kızı Sekine, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemil ile birlikte yaşamaktadır.
B) Damat Servet Bey, lükse düşkün bir adamdır, Seniha da serbest yetişmiş bir kızdır.
C) Seniha’nın çevresinde Faik ve Hakkı Celis adlı iki genç vardır.
D) Seniha ve Faik’in birliktelikler sonucu gelişen olaylar karşısında Naim Efendi sarsılır,  Hakkı Celis şehit düşer.
E) Bunu öğrenen Naim Efendi hızla çöken bir dünyada yapa yalnız kalmıştır.

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Eserimizin başkahramanı Yedigey’in çalıştığı tren istasyonuna bir gece ansızın karısı çıka gelir.
B) Beraber çalıştığı arkadaşı, Kazangap’ın öldüğünü söyler.
C) Yedigey karısına Kazangap’ın ölümünü diğer insanlara haber vermesini söyler.
D) Yedigey de Kazangap’ın ölümünü tanıdıklara duyurmak üzere giderken uzay üssünde bir hareketlilik olduğunu fark eder.
E) Yedigey, uzay üssünün yanında bir uzay gemisi görür.

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Mini mini gül yağı şişesini getirdi, içine kolonya koydum.
B) Dürüstlükten nasibini almayan ikiyüzlü ve menfaatçi insanları gördükçe Pervin adeta bir şok yaşamıştır.
C) Pervin yaşadıklarını sorgulamaya başlar, çevresindeki insanlara da bundan bahseder.
D) Bilişsel davranışçı terapi, insanların hem sorunlarını çözer hem de bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmede kullanacakları birtakım becerileri de öğretir.
E)Soldan dört ayak üzerinde, yalın ayak, başı kabak bir adam görülür

4. Aşktan söz ediyorlardı. Evvelce söylenen şeyleri kim bilir kaçıncı kez yineliyerek bu eski konuya ilişkin görüşlerini ortaya koyuyorlardı. Alacakaranlığın tatlı hüznü konuşmalarını yavaşlatmış, içlerini sevecen duygularla doldurmuştu. Bazen gür bir erkek sesi, bazen de yumuşak bir kadın sesiyle tekrar tekrar dudaklardan dökülen “aşk” sözcüğü oturdukları küçük salonda pır pır eden bir kuş, bir ruh gibi dolaşıyordu.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 1     B) 2      C) 3      D) 4

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Tam otların sarardığı zamanlar yere yüzükoyun uzanıyorum.
B) Tuz ekmek düşmanı, iyilik bilmezin biridir o.
C) Yol buradan itibaren kasaba yolları gibi Arnavut kaldırımı idi.
D) İlkyaz akşamlarında hep ağacın altına gelir, onu düşünürüm.
E) Her şeyi anlarcasına yüzümüze baktı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Karısı ocağı tutuşturmak için olanca soluğu ile ateşi üflüyordu, ocaktaki çer çöp yaştı.
B) Günümüzde ant içmek yeterli olmuyor, insanlar değişti.
C) Ameliyathane önünde sabırsızla oğlunun doğumunu bekliyordu.
D) Mum tutan kılavuzların arkasından içeri girdik.
E) Sağnak yağmur mahallede sele sebep oldu.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Matcha, geleneksel olarak Japon çay seramonilerinde kullanılan özel bir çay çeşididir.
B) Şimdi bir istepne lastiğine ihtiyacımız var.
C) Salomanje daha çok salon ve yemek odasının bir arada olduğu büyük salonlar için kullanılır.
D) Bu aleti bir dakikada dönderene helal olsun!
E) Darbuka çalmayı yedi yaşında öğrenmişti.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
A) Antep fıstığına zam üstüne zam geldi.
B) Beni aşşalamaktan bir türlü vazgeçmiyordu.
C) En sevdiğim elma çeşidi Amasya elmasıdır.
D) Yaklaşık bir dakikada 150 milyon al yuvar tahrib olur.
E) Anladımki senden bana fayda yok.

9. Yazım yanlışı olmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Antalya’da görev yapan birisini buldum, onunla becaiş yapmaya karar verdik.
B) Başakşehir, akıllı şehircilik ve yeni teknolojiler üretimi için Türkiye, bölge ve dünyaya örnek olabilecek ender yerlerden birisidir.
C) Suya en baş köşeyi ayırmalarının nedeni de iyi suyun, hemen hemen memleketimizin dört bucağından fışkırmasıdır.
D) Saldırıda ölen şehitlerin ailelerine baş sağlığı dilemek üzere evlerine gitmeyi planladık.
E) Onun bunu bilmiyerek yaptığını sanıyorum.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur?
A) Çocuklar etrafı darma dağınık bırakmış, onları uyarmanın zamanı geldi.
B) Böyle tükrük saçtığına bakılırsa ya politikadan konuşuyor ya birini batırıyordu.
C) Bunca yolu bu araçla nasıl katettiniz?
D) Hastabakıcı duvarın önündeki dolaptan bir battaniye çıkarıyor.
E) Onun değer bilmez olduğunu yeni mi öğrendin canım?

11
.
I.  Ön yargılarından kurtulmadan yanıma gelme.

      II. Her ata sözü yerleşmiş bir itiyadın, bir âdetin, bir huyun söz biçimine girmesi, böylelikle perçinleşmesi demektir.
      III. Trafik kazasından sonra göz altlarında morluklar oluşmuştu.
      IV. Çocuğum bu sürekli göz altından huzursuz oluyor, ben sinir küpüne dönüyorum.
       V. Bu kelime, birdenbire insana şöyle bir irkilme verir.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I-II     B) II-IV    C) III-V    D) II-V      E) I-III

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Aldırmamaya çalışarak insanları yara yara kül rengi apartmana doğru yürüdü kararlı adımlarla.
B) Özgüveni yüksek kişiler, başkalarından üstün olmaya çalışmaz. 
C) Bir oldu bittiye getirerek tarlamızı elimizden aldılar.
D) Onları ancak kırk ikindi yağmurları kamçılar, yatıştırırdı.
E) Dün akşam gelen misafir çocukları odamı alt üst etmiş.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Çocuklar bahçeye çıkmak istediler, gelgelelim yağmur başladı.
B) Kocasının zayıf bir adam olduğunu bilmez miydi, bilirdi, şimdi bir de ikiyüzlü olduğunu gözleriyle görüyordu.

C) Çayın suları başıboş akıp gidiyor, bir işe yaramıyordu.
D) Çalıştık bahçıvanla sabah akşam başbaşa, bu üç gülü büyüttük üç yiğit arkadaşa.

E) Raskolnikov, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı romanının başkarakteridir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Basım evinin işleri bu ara çok yoğunmuş.
B) Yıllarca bakım evinde çalıştım.
C) Körsünüz azîzim, bakarkörsünüz; nâfile zahmet edip bakmayınız.
D) 
Belliki bir sıkıntısı vardı ve anlatıp rahatlamak istiyordu.
E) 
Hastanenin baş hemşiresi ben oldum.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Saatlerce çalışmaktan bitgin düşmüştük.
B) Kimi kast ettiğimi boş ver! Arkadaşlara da söyle, sakin olsunlar.
C)Aralarında yurt çapında ün yapmış bilimadamları vardı.
D) Bu kuruma geçen sene iş için elli bin kişi baş vurmuştu.
E) Azrâil başucumuzda dolaşıp duruyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Bineal, iki yılda bir düzenlenen bir sanat etkinliği anlamına gelmektedir.
B) Bolulu aşçıların yaptığı yemeklerin tadı bir başka oluyor.
C) İş iyi, birde yeni usta bulduk mu yürütürüz.
D) Burokrasinin işlevsel olmayan özelliklerini konuşmak lazım.
E) Kayın peder çalışmak için Bodrum’a gitti.
CEVAPLAR: 1.E, 2.A, 3.A, 4.B, 5.B, 6.E, 7.E, 8.D, 9.B, 10.C, 11.B, 12.A, 13.D, 14.C, 15.E, 16.B
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap