Testler

Zamirler Test 5

ZAMİRLER TEST 5

1.”Ne kadar” söz öbeği aşağıdakilerden hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
A) Ne kadar öfkeliyse benden çıkarsın öfkesini.
B) Sen ne kadar zalim bir adammışsın Zaloğlu Rüstem.
C) Bu etin ne kadarı size yeter?
D) Ne kadar uğraşsam da nafile!
E) Elazığ’da ne kadar kalmayı planlıyorsun?

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?
A) Benim aşk sarhoşu olan canıma ne istiyorsa yapsın!
B) Suyun nehirden kaçtığı nerede duyulmuş?
C) Herkes merakla bekliyordu; acaba asacak mı, kesecek mi, parçalatacak mı?!..
D) Korkmayan bir edepsizi korkuturum ama korkan birini neden korkutayım?
E) Âşık gönül ateşi ile sevgiliyi arar, fakat sevgiliyi görünce kendini kaybeder!

3. (I) Modern hayat, insana tüketimi arttırmak ve üretimi hızlandırmak için beklentilerini yüksek tutmayı öğreterek, ondaki yetinme duygusunu köreltmiş; kanaatin bir değer olarak toplumda yer etmesinin ekonomik alanda doğru olmadığını düşündürmüştür. (II) Kapitalist ahlakın tezlerinden biri, mevcutla yetinmemek ve sürekli var olandan daha fazlasını aramaktadır. (III) Örneğin; bir şirkette çalışanlar ürettiklerini fazlalaştırmak ister ve ellerinde olanlarla yetinmezlerse, şirketin toplam üretiminin artmasına katkıda bulunmuş olurlar. (IV) Bu yaklaşım insanların üretmesine vesile olmuş olsa da, diğer yandan onları mutsuz eder. (V) Mutsuz birey, diğer kimselerle sağlıklı ilişki kuramadığı için, toplam kalitede verim düşer.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?
A) I            B) II          C) III           D) IV          E) V

4. Teşekkür; sözel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla gerçekleşmelidir. Bir kimsenin sözleriyle teşekkür etmesi, ancak diğer taraftan yeni hırslarla mücadele etmesi halinde bu, gerçek bir teşekkür olmayacaktır. Halinden şikâyet eden arı olmadığı gibi, halinden şikayet eden tavuk da bulunamaz. Tüm hayvanlar görevlerini ifa eder, gerisini düşünmezler. Ancak insana, diğer canlılardan başka olarak, yeme içme ve üremenin ötesinde, felsefi bir bakış verilmiştir. Farklı bilinç durumlarının ve algılamalarının olması insanda başka amaçlarının da olması gerektiği düşüncesini oluşturur.
Yukarıdaki cümlelerde kaç belirsizlik zamiri vardır?
A) 1           B) 2              C) 3              D) 4              E) 5

5. Kanaatte bir farkındalıkla birlikte, kişinin sahip olduklarını yeterince algılaması söz konusudur. Değerleri tanımlarken, zıt kavramları kullanmak daha iyi algılanmalarını sağlayabilir. Mesela, kanaatin zıddı, doyumsuzluktur. Bir öğrencinin sınava girdiğini ve sonuçta on üzerinden dokuz puan aldığını varsayalım. Bu durumda öğrencinin başarısını görüp, başarısızlığına odaklanmaması gerekir. Eğer ki aldığı sonuçtan memnun değilse kendisine “Elimden gelen gayreti gösterdim mi?” sorusunu sorar ve eğer cevabı “evet” ise elde ettiği sonuca kanaat etmesi gerekir. Ancak yapabileceklerinin bütününü yapmadığını düşünüyorsa, eksik bıraktığı noktaların ona neler öğrettiğini düşünerek bir sonuca varabilir. Tüm bunlara rağmen doyumsuz kimselerin tavrı, dokuz puanlık başarıyı görmektense, bir puanlık bir başarısızlığı fark etmektir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Şahıs zamiri
B) Belgisiz zamir
C) İşaret zamiri

D) Soru zamiri
E) İlgi zamiri

 

6.Dünyadaki büyük firmalar, iş yerini sevmenin verimi artırdığını görmüşler; kampüs şeklinde düzenledikleri çalışma yerlerinde, çalışanlarının havuz, sauna, spor gibi farklı alternatiflerle dinlenebilecekleri, kendilerini(I) evlerinde gibi hissedebilecekleri ortamlar hazırlamaktadırlar. Bu (II) şekilde, çalışan, yaptığı işin karşılığında ödüllendirilir. Yapılan araştırmalarla çalışanın bu şekilde rahatlamasının verimi arttırdığı saptanmıştır. İnsanların makine gibi çalışıp üretmelerini beklemek yerine, çalıştığı mekânı sevimli ve sıcak hale getirebilmek ve bunun (III) için de mevcut durumdan memnuniyet duymak gerekir. Ancak insan her zaman istediği şartlara sahip olmayabilir, ancak akıllı insan yakınmacı olmak yerine sahip olduğu şeylerden(IV) mutlu olma becerisini kazanan insandır. Değiştiremeyeceği konuya odaklanan bazıları (V) iş yerinin huzurunu da bozarlar.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir?
A) I        B) II          C) III           D) IV          E) V

7. Kanaatin yanlış anlaşıldığı noktalardan birisi, harcanan emek ya da elde edilen sonuç açısından hangisinde yetinilmesi gerektiğidir. Sadece elinden gelenle yetinmek, insanı tembelliğe götürür. Bunun adı kanaat değil, tembelliktir. Fakat elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuca razı olmak, insana huzur verir. Böyle kişilerin ikinci bir iş yapma konusunda da motivasyonları olur. Beklentileri çok yüksek olan doyumsuz kimseler bir süre sonra “Ne yapsam başaramıyorum.” diyerek çalışmayı bırakırlar. Ve onlar neticede “ya hep ya hiç” anlayışıyla hareket ettiklerinden hiçbir iş yapamamış olurlar.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Üçten fazla belgisiz zamir vardır.
B) Soru zamiri olan bir sözcük vardır.
C) İşaret zamiri vardır.
D) Şahıs isminin yerini tutan bir zamir vardır.
E) “Doyumsuz kimseler” söz öbeğinin yerini tutan bir zamir vardır.

8. Herhangi bir işte başarısız olmak kişinin motivasyonunu kırar, şevkini kaçırır. Dikkatle bakıldığında, hırslı ve doyumsuz bu (I) insanların hiçbir işte başarılı olamadıkları görülür. Bunlar (II) başarısız olma fikrine her kapıldıklarında farklı bir işe yönelirler. Yeni işlerinde de istikrar sağlayamaz; oradan (III) da bir başka alana kayarlar. Geçmişlerine baktığımızda onların (IV) amaçsız, hedefsiz ve istikrarsız hayatlarıyla karşılaşırız. Kişinin, amacına doğru ilerlerken, başardıkları ile yenilgilerini doğru biçimde değerlendirip değerlendirememesi onun (V) hırslı mı, kanaatkâr mı olduğunu gösterir.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir?
A) I        B) II            C) III           D) IV          E) V

9. İnsanın zihninde böyle bir sorunun dolaşması son derece normaldir. Bu (I) noktada sürenin işleyişi sırasında oluşan yetinme duygusu ile, sonuçta ortaya çıkan kanaati birbirinden(II) ayırt etmek gerekir. Bir işi yaparken gayret etmek ve sonucu kabullenmek önemlidir. Bunu (III) başarabilen kimse, işin sonuna geldiğinde bir muhasebe yapar. Olayın iyi ve kötü yanlarının bütününü (IV) net olarak gördüğünde, geride bıraktığı süreçten de mutlu olur. Zira bu durum insanda geçmiş bilincinin oluşmasına sebep olur. Gelecek bilinci gibi, geçmiş bilinci de herkes(V) için önemlidir.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir?
A) I          B) II          C) III           D) IV          E) V

10. İnsan evrende okyanusun ortasındaki bir gemi gibidir. İçindeki duygusal enerji, onu (I) ayakta tutar; akıl enerjisi ne (II) yapacağını planlar ve ruhsal enerjisi karayla bağlantısını sağlar. Kimi (IIII) zaman mutlu olduğu halde, okyanusun ortasında nereye (IV) gideceğini bilemez bir halde bulunabilir. Ya da denizde ilerlerken geçici bir mutluluk yaşasa da o (V), aklını kullanmadığı takdirde nereye gideceğini bilemeyeceğinden mutluluğu geçici bir mutluluk haline gelebilir.
Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış sözcüklerinden hangisi ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. sözcük, şahıs zamiridir.
B) II. sözcük soru zamiridir.
C) III. sözcük belgisiz zamirdir.
D) IV. sözcük soru zamiridir.
E) V. sözcük şahıs zamiridir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi eki zamir görevinde kullanılmıştır?
A) Çevredeki pet şişelerin hepsini toplayacağız.
B) Vücudumuzdaki damarların kaç km uzunluğunda olduğunu biliyor musun?
C) Havuzun suyundaki klor oranını biliyor musun?
D) Zenginin malı fakirinkinin çenesini yorarmış.
E) Caddedeki kalabalık az önce dağıldı.

12. (I) İnsanın içindeki duygusal enerji, onu ayakta tutar; akıl enerjisi ne yapacağını planlar ve ruhsal enerjisi karayla bağlantısını sağlar.
(II) Kimi zaman mutlu olduğu halde, okyanusun ortasında nereye gideceğini bilemez bir halde bulunabilir.
(III) Ya da denizde ilerlerken geçici bir mutluluk yaşasa da aklını kullanmadığı takdirde nereye gideceğini bilemeyeceğinden mutluluğu geçici bir mutluluk haline gelebilir.
(IV) Evrenin varoluşunun farkında olmak düşünceyi düşünmeyi gerektireceğinden ve bu da insanda olduğundan insan, kendi gücünün sınırlı ve yetersiz olduğunu fark ettiğinde kontrolünü kaybetme hissi yaşar. 
(V) İnsan, belirsizlik karşısında hissettiği tehlike duygusuna karşılık anlam arayışına gider.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir zamir kullanılmamıştır?
A) I         B) II            C) III           D) IV          E) V

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok” sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır?
A) İnsan beyninde çok büyük bir bellek olduğunu söyleyebiliriz.
B) Yapılan çalışmalarda bu kişilerin beyninde yön bulma bölgelerinin çok geliştiği ortaya çıkmış.
C) Ben her şeyi biliyorum, hafızam çok kuvvetli.
D) ‘Her şeyi hallederim.’ deyip her işi kendi tekelinde toplarsa, bu kadar verinin çok olduğu bir zamanda çok hata yapar.
E) “Çoğu gitti, azı kaldı” deyip yola devam edeceğiz.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A) Size yardım etmeye ne gün gelelim?
B) Bana nasıl bir teklifle geldiğinizin farkında mısınız?
C) Evden çıkarken neyi almayı unutmuştunuz?
D) Urfa’ya buradan hangi araçla daha rahat gideriz?
E) Şu hasta kaç gündür burada yatıyor?

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler vardır?
A) Hangi bilginin, ne tarafa gideceğine siz karar verebiliyorsanız, işte o an zamanı yakaladınız demektir.
B) Onun için beyin temelli liderlikte mantıklı karar vermek, duygularla karar vermek ve güven duygusuyla karar vermek önemli. 
C) Aktif bir yaşam; istediğiniz, keyif aldığınız herhangi bir egzersiz veya sporu yaparak kendinize sağlayabileceğiniz harika bir yatırımdır.
D) Hipokampusun Alzheimer’da ilk etkilenen bölgeden biri olduğunu da vurgulamak isterim ben.
E) İçimizdeki kötücül duyguları, vahşi atı terbiye eder gibi terbiye etmezsek vahşi at bizi istediği yere götürür.

16. I. Empati, başkalarını anlamaya çalışmaktır.
II. Bizim yere atıp bıraktığımız her şey için bir kişinin beli bükülüyor.
III. Bazıları üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse bir başkasına zarar vermemiş oluyor.
IV. İnsanın neden kötülük yaptığına dair yapılan araştırmaların neredeyse hepsinin sonucunda empati yoksunluğu ortaya çıkmıştır.
V. Kimileri içlerindeki iyi duyguları besleyerek büyütür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir zamir kullanılmıştır?
A) I        B) II        C) III           D) IV          E) V

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türeyen bir sözcük vardır?
A) Narsist kişiler empati yapamıyorlar ve başkalarının haklarını göremiyor.
B) Bu kişilerde hak duygusu gelişmiyor; elinde imkanı olan, imkanı olmayanı ötekileştiriyor.
C) Biz hangisini beslersek o kazanacak.
D) Kötücül duygularla en büyük zararı kendimize veriyoruz.
E) Amacı olmayan kimseye iktisat para yönetimi öğretilemez, onun için önce amaç öğretilmeli.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri, soru anlamı sağlamaz?
A) Verdiğimiz cevaplardan hangisi doğru, sence?
B) Sınıftakilerden kaçı yarınki açılışa gidecek?
C) Sana verdiğim paranın ne kadarını harcadın?
D) Onun senden ne istediğini biliyor musun?
E) O daireyi almak için nelerimizi satmamız gerek?

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Anne baba bu dönemin özelliklerini bilir, buna göre davranırsa çocuk daha iyi yetişiyor.
B) Bu kişiler çok rahat bırakılırsa gevşiyor, çok sıkılırsa kaçıyor.
C) İnsanın kendisini aşan ego idealleri olmalıdır; kendisi, ailesi ve vatanı için idealleri olmalıdır.
D) Kişi bu idealleri dava edinirse üretken olup başkalarına faydalı olabiliyor.
E) Gençler bilimin yardımıyla kültürümüzü sevebilir, yoksa onları popüler kültür harcıyor.

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.B, 4.A, 5.E, 6.B, 7.C, 8.A, 9.A, 10.C, 11.D, 12.E, 13.E, 14.C, 15.D, 16.B, 17.B, 18.D, 19.B

zamirler-test-5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap