Testler

Anlatım Bozuklukları Test 4-Çıkmış Sorular

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 4-ÇIKMIŞ SORULAR

11. Bu kitap (I) , yayınevimizin (II) ölümünün 10. yıldönümünde (III) ünlü şaire (IV) onun yüce  anısına (V) armağandır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangi kelime ya da kelime grubu çıkarılmalıdır? (1985-ÖSS)
A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kendi” kelimesinin çıkarılması, anlatımda bozukluğa yol açmaz? (1985-ÖSS)
A) Bu ayrıcalığın sadece kendi için olduğunu sanıyorsa aldanıyor.
B) Kendi gibi gece gündüz çalışacak birini arıyor.
C) O da herkes gibi kendi hakkına razı olmalıdır.
D) Herkesi kendi gibi düşünmeye zorluyor.
E) Bu kez kendi değil, kardeşi gelmiş.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “onu” kelimesi çıkarılırsa cümlenin anlatımı bozulur? (1985-ÖSS)
A) Çoğu zaman biçimsel özellikler üzerinde durur, az da olsa onu geliştirmeye çalışırız.
B) Bulunduğu çevreyi inceliyor, onu yazılarında gereç olarak kullanıyor.
C) Fıkranın geleneksel anlamını değiştirmiş, onu daha da zenginleştirmiştir.
D)Yazma sözünden ne anladığımı açıklamak, onu tanımlamak istiyorum.
E) Çevremizi duyu organlarımız yardımıyla tanır, onu bu organlarımızla öğreniriz. 

14. Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit – baz dengesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de yol açmaz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? (1986-ÖSS)
A) “ilaç” kelimesine “-m” eki getirilerek
B) “ne de” kelimeleri atılarak
C) “yol açmaz” yerine “sebep olmaz” denilerek
D) “olumsuz” kelimesi çıkarılarak
E) “ne de” kelimeleri “üzerinde” kelimesinin sonuna alınarak

1. “İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir “
Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir?(1981-ÖSS)
A)Neşeli, sağlıklı, şen bu görünüşü vardı.
B)Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı.
C)Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık. 
D)Doğadaki canlılar üzerinde sayısız inceleme yapıldı.
E)Ormanların iklim üzerindeki etkisi anlatıldı.

2. “Sınıfa girer girmez insanı düşündüren, ilginç (I) sorular başlar. Çocukların düşüncelerine önem verince, şaşırtıcı (II) sorular peş peşe gelir. Bir anda büyür(III), küçücük (IV) çocuklar, mantıkları (V) ile kocaman olurlar.”
Yukarıdaki parçada altı çizilmiş sözlerden, bulunduğu yere göre anlamca en gerekli olanı hangisidir? (1982-ÖSS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

3. “Hiçbiri – Ali Suaivi’den başka – ülkede bu ayaklanmayı düşünmemiş, padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır. “
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? (1982-ÖSS)
A) İkinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.
B) Birinci cümlecikteki arasöz, gereken biçimde düzenlenmemiştir.
C)Birinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.
D) Birinci cümlecikteki yüklemin sonuna “-dir” eki getirilmemiştir.
E) Her iki cümleciğin yüklemleri arasında olumluluk olumsuzluk bakımından uyum sağlanmamıştır. 

4. “Genç saçlarına ak düşmemiş, şiirimize, hikâyeciliğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu saydıklarım.”
Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?
A) genç B) saçlarına C) hikâyeciliğimize D) getiren E) bu (1982-ÖSS) 

5. “Yazar, bu özü, birtakım ilkelerden, hazır formüllerden yola çıkarak değil, somut gerçeklerden, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor.”
Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz? (1983-ÖSS)
A) bu – yeniden
B) ilkelerden – somut
C) birtakım – değil
D) yazar – gerçeklerden
E) hazır – yaşanmış 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? (1983-ÖSS)
A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik.
B) Parkın içindeki kurumuş ağaçları kestik.
C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık.
D) Babamla birlikte evdeki eski eşyaları dışarı taşıdık.
E) Gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına koştuk. 

7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönünden yanlıştır?
(1983-ÖSS)
A) Yayınevinin çıkardığı bütün romanları alıyorum, okuyorum.
B) Bu koşullar içinde pek çok sanatçı olduğunu duyuyorum, görüyorum.
C) Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu.
D) Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm.
E) Erken yatıp erken kalkmanın yararına inanırdı, herkesi de inandırırdı. 

8. “Cansız varlıkların ya da soyut kavramların çoğulları özne olduğunda bunların yüklemleri tekil olur.” 
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır? (1983-ÖSS)
A) Köylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar.
B) Dağlar, gün batımına doğru kızıllaştı.
C) Boksörler yaman dövüştüler.
D) Bu düşünceler, geçerliliğini çoktan yitirdi.
E) Bu tür duygular, gözlerimi yaşartırlar. 

9. “Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi.” cümlesindeki anlatım pürüzü nasıl giderilebilir?
A) “şehirlere” yerine “şehirlerde” kelimesini getirerek
B) “Türkleştirdi” den önce, “insanları” kelimesini ekleyerek
C)”yerleştirmek suretiyle” yerine “yerleştirerek” kelimesini getirerek
D)”Türkleştirdi” yerine “Türkleştirildi” kelimesini ekleyerek
E) “Türkleştirdi”den önce, “oraları” kelimesini ekleyerek (1984-ÖSS)

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “daha” kelimesi çıkarılınca cümlenin anlamında daralma olur?
A) İstiyorsanız bir defa daha anlatayım.
B) Bilmiyorum, ben göreve daha yeni başladım.
C) Bekle, Müdür Bey daha gelmedi.
D)O zamanlar bu yol, şimdikinden daha kötüydü.
E) Görünüşüne bakma, daha altı yaşına yeni girdi. (1984-ÖSS)


15. Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi.
Yukarıdaki ikinci cümlede bir anlatım bozukluğu vardır. Bu bozukluk, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? (1986-ÖSS)
A) “kısa” yerine “kısaydı” getirilerek
B) “kısa’dan sonra “ve” ekleyerek
C) “kısa” yerine “ve” koyarak
D) “kısa”dan sonra “değil” ekleyerek
E) “boyu”dan sonra “da “ekleyerek


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1986 -ÖSS)
A) Öğretmenin, öğrencilerinin aile durumları ile de ilgilenmesi gerekir.
B) Yazarlarımızın köy yaşayışına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır.
C) Bir romancının şiirle ilgilenmesi sanatı için yararlı olur.
D) Kişilerin meslekleri dışında başka işlerle ilgilenmeleri onları dinlendirir.
E) Öğrencilerin iyi kitaplarla ilgilenmesini sağlamak bir eğitim işidir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1986 – ÖSS)
A) Bu kadar yorgunluktan sonra iyi bir tatili hak etmişti.
B) Memur, dostça ve yumuşak başlılıkla cevap veriyordu.
C) Fotoğafçılıkla ilgili incelikleri ve teknik bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.
D) Ayrıca, ara sıra gözüme çarpan yanlışlıkları da belirttim.
E) Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yerden hemen uzaklaştım. 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” kelimesine gerek yoktur? (1986 – ÖSS)
A) Mektup yazmış ise gelmekten vazgeçmiştir.
B) Bunun nedeni ise beni çok sevmemesidir.
C) Olayı ancak kendin gördün ise tanıklık yapabilirsin.
D) Bunu yapan o ise gidip kendisiyle konuşun.
E) Yanlış öğrenecek ise hiç öğrenmesin.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fazla” kelimesine gerek yoktur? (1986- ÖSS)
A) Güneşte fazla dolaşmayın.
B) Fazla kaleminiz var mı?
C) Buralara fazla yağmur yağmaz.
D) Bundan böyle, daha fazla erken kalkmalısın.
E) Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ben” kelimesi çıkarılınca anlam bozulur? 
A) En çok ben merak ediyordum.
B) Ben hemen evimize koştum.
C) Yarışta ben hepsini geçmiştim.
D) Ben 1963 yılında doğdum.
E) Ben geç geleceğini biliyordum.(1986 – ÖSS)

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.A, 4.A, 5.E, 6.A, 7.C, 8.E, 9.E, 10.A, 11.B, 12.C, 13.A, 14.B, 15.A, 16.B, 17.E, 18.B, 19.D, 20.A

Edebiyatsultani.com

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap