Testler

Fiil Kipleri Test 2 (7.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren bir kip eki kullanılmıştır?
A)Keşke kızım da yanımda olsa.
B) Kahvelerinizi balkonda için.
C) Çocukların üstünü örtelim.
D) Yemekten kalkalı belki bir saat oldu.

2. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin hangisinde dilek kiplerinden biri kullanılmamıştır?
A) Bizi bu konuda aydınlatın.
B) Orta yaşa gelmeden saçları döküldü.
C) Gözlerini uzaklara pek uzaklara dik.
D) Çok körpe görünse de öyle değil.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?
A) Günde on iki defa karnı acıkır.
B) Sadi Bey hiç sesini çıkarmadı.
C) Size de aynısını diliyorum.
D) Çevremizdeki çalılıklar oldukça sıktı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipi kullanılmıştır?
A) Sen de sakin, huzurlu hayatına geri döneceksin.
B) Ben hemen atlar gelirim.
C) Derin derin içimize çekelim.
D) Halimi görmüyor musun?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Bu numaraları yemem ben.
B) Ona Sühan’dan mesaj gitmemiş.
C) Bugün çok yemek yemeyin.
D) Bazı gerçekleri size anlatamıyorum.

6. “Cahide Hanım hüngür hüngür ağlamaya başlar.” cümlesindeki fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emir kipi
B) Geniş zaman
C) Gereklilik kipi
D) İstek kipi

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde emir kipinin olumsuz ikinci çoğul şahsıyla çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Lütfen ayaklarınızı sallamayınız.
B) Gerçekten karısını iyice anlamamışsınız.
C) Hiç zayıflayamayasınız emi.
D) Her şeyi soğukkanlılıkla düşünemezsiniz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiilde anlam kayması vardır?
A) Seninle anlaşmaya çalıştık.
B) Hayatta değer verdiği tek şeyi elinden alacaksın.
C) Kar küreme aletleri yarın burada olur.
D) Sen benim ne düşündüğümü biliyor musun?

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil, şahıs eki almamıştır?
A) Bu ay üçüncü hediyeyi alacağız.
B) Dayının çocukları sünnet oldular.
C) Ben bir şey yazayım, onu götürelim.
D) Ay, onları daha iyi görebilmek için yavaş yavaş, çaktırmadan, daha tepeye, göğün ta ortasına çıkıyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipi kullanılmıştır?
A) Boş laflarınla şairane hayallerimi dağıtma.
B) Şimdiden yarın alacağımız hediyeyi düşünmeyelim.
C) Daha fazla yürümemeliyiz bu soğukta.
D) Bugün ayı avına gidilmez.

11. Şart kipi eki alan aşağıdaki hangi fiil istek kipi anlamında kullanılmıştır?
A) Havalar soğursa kömürü daha fazla kullanırız.
B) Biraz ilerlerseniz hepimiz sığarız.
C) Bahçeyi dolaşırsan sen de görürsün.
D) Keşke biz de çay içsek.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde haber kiplerinden biri kullanılmamıştır?
A) Bu konuda senden bir ricam olacak.
B) Vakit vakit ince bir yağmur serpeliyor.
C) Yarım saat daha tırmanayım.
D) Sen tüccar olamazsın delikanlı.

13. “Biz üzerimize düşeni eksiksiz yaparız.” Cümlesindeki fiilin kipi ve şahsı aşağıdakilerden hangisidir?
A) istek kipi, birinci çoğul şahıs
B) emir kipi, birinci tekil şahıs
C) geniş zaman, birinci çoğul şahıs
D) şimdiki zaman, birinci tekil şahıs

14. “Söyleyin çocuklara, gitmesinler.” Cümlesindeki kip ve şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emir kipi, 3.çoğul şahıs
B) Şart kipi, 3.çoğul şahıs
C) İstek kipi, 3.çoğul şahıs
D) Emir kipi, 2.çoğul şahıs

15. Aşağıdaki fiil kiplerinden hangisinde 2.tekil şahıs kullanımında şahıs eki kullanılmaz?
A) Şart kipi
B) İstek kipi
C) Emir kipi
D) Geniş zaman

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde henüz yapılmamış bir işten bahsedilmektedir?
A) Ayaklarımızın altından küçük taşlar, kireçli topraklar dökülüyor.
B) Çamın kalın gövdesine arkamı dayadım.
C) Sana Yalnız Efe’nin hikayesini anlatacağım.
D) Hikayesini anlatmaya devam etmiş.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller vardır?
A) “Çocuğumu kaçıran filandır, tutun!” der.
B) Herkes onun İzmir’e birinin yanına evlatlık gittiğini sanır.
C) Bu efenin kim olduğu bir zaman anlaşılmaz.
D) Benim teyzem bir gün odundan gelirken onu görmüş.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylemde başkasından duyulma anlamı vardır?
A) Bütün vanalar kapatıldı.
B) Yolun kaygan olmasından dolayı kaza olmuş.
C) Sessizce çekip gideceğim buralardan.
D) Ben hamsi yemeyeli bayağı zaman olmuş.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir eylem yapılması veya yapılmamasıyla ilgili bir zorunluluk vardır?
A) Oturmuş, oğlunun geleceği günü sayıyor.
B) Verdiğiniz sözleri mutlaka tutmalısınız.
C) Saat dörtte saat kulesinin önünde olacağım.
D) Ferdi, sabahlara kadar uyumaz.

20. “Artık bu şehirde daha fazla duramayız.” Cümlesindeki kiple aynı görevde kullanılan kip aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Esti hasret rüzgarı, yıktı gönül tahtımı.
B) Bari şu işi yarım bırakmayalım.
C) İşsiz adama kız verirler mi?
D) Evlat acısına daha fazla dayanamamış.

Cevaplar: 1-D, 2-B, 3-D, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 8-C, 9-D, 10-C, 11-D, 12-C, 13-C, 14-A, 15-C, 16-C, 17-A, 18-B, 19-B, 20-C

Fiil Kipleri Test 2 (7.Sınıf Türkçe)’yi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Fiil Kipleri Test 2 (7.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap