Testler

FİİLİMSİLER TEST 3

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) TEST 3

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) İkisinin arasında elle tutulur, gözle görülür bir şey geçmemişti; ama gözleri ve gönülleri birbirine akmış, aileler de bu işe hayır dememişlerdi.
B) Onlar günün bu en tatlı vaktinde hararetli bir sohbete başlarken İsmail adap gereği konuşmaktan çok dinliyordu.
C) Durumların vahameti hususunda bir fikir ayrılığı yoktu; fakat sebepler ve sonuçlara gelince işler karışıyor, yollar ayrılıyordu.
D) Zulüm ile döşediği yolun taşları yerden göğe ulaşmıştı.
E) Kırmızı fesinin altındaki mağrur yüzü kederli fakat güçlü görünüyordu ve ne korkak ne de zalim gibiydi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil vardır?
A) Bu genç adamın her şeye verecek bir cevabı vardı ve bu cevapları kale almamak giderek güçleşiyordu.
B) Kapalıçarşı’nın onlarca kapısının birinden dışarı çıkar çıkmaz bir nara işittik.
C) Bir yandan sırtında bir çift kartal kanadıyla önüm sıra koşturan Settarhan’ı kaybetmemeye uğraşıyor, bir yandan etrafı inceliyor, bir yandan da zamanı çıkarmaya çalışıyordum.
D) Nihayet bir sahafın önünden geçerken camekanda açık duran bir takvim gördüm.
E) İkisi de harlı emellerine giden yolların tam üstündeki Azerbaycan’ı kontrol altında tutmaya çalışıyorlardı.

3. Şehre serinlik ve güzellik versin diye açılmış, fakat şu haliyle ancak kir ve hastalık dağıtan üstü açık su kanallarının kıyısından geçe geçe mahalleleri birbirinden ayıran kapılardan gire çıka kayalıkların üzerine kurulmuş evlerin arasındaki kirli ve daracık sokaklarda yürüye yürüye  yıkık duvarları, mazgallarla delinmiş surları takip ede ede sonunda depolar ve yazıhanelerle dolu bir sokağa saptık biraz sonra.
Yukarıdaki altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) açılmış
B) dağıtan
C) gire çıka
D) yürüye yürüye
E) saptık

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
A) Yer yer kırık cam bir kasenin içindeki sıcak suyu sabunla köpürttükten sonra usturayı sert kayışın üzerinde bir sağa bir sola biledi.
B) Aslında ihtiyacı yoktu Zencan malı usturanın bu bilinmeye ama maksat, müşterisine verilen değeri bilsin, içi rahat etsindi.
C) Daha doğrusu şu civan delikanlı, kendisine fazladan bir değer verilmesine ihtiyacı yok gibi görünüyordu.
D) Ehliyetine duyduğu güvenle eli şahdamarın üzerinde titremedi.
E) Ticarethanenin nasıl yürüdüğünü çocukluktan itibaren zihnine nakşetmişti.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim fiil, sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) En iyi dokumayı yapan tezgahlar nasıl ayırt edilir?
B) Ayla’nın yanılmadığı bir husus daha vardı.
C) Halının hasıyla basitini bir bakışta ayırabilirdi ve bu yeti onda sadece babadan geçme bir bilgi değil içten gelmeydi.
D) Cevizleri kırma işini sana bırakıyorum.
E) Bense onun mücadele etmeye çalıştığını düşünüyorum.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil yoktur?
A) Bir miktar para koydu tezgahın üzerine, ayrıldı, hafif bir kişneme işitti o sırada.
B) Onun güzelliği, varlığının her unsurunun zıddıyla birlikte kendisini yalanlamasındaydı.
C) Sanat göstermek için önce iyi bir malzeme sonra da onu işleyebilecek usta gerekliydi.
D) Mükemmel eserin ortaya çıkışı, saatlerini değil günlerini aldı.
E) Akşama kadar ufak tefek işlerle uğraştı, böyle bir işe ancak tan vakti başlanırdı.

7. En çok fiilimsi bulunan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gün doğarken uyanmak üzere kandili üfleyip kenardaki şilteyi açtı.
B) Gençlik yıllarından bu yana sanatının merhalelerini düşünerek derin, mutlu bir uykuya daldı.
C) Tebriz sokaklarında kırk yere uğradı, sonunda akşam inerken izbe bir sokağın köşesindeki Gürcü’nün çayhanesine girdi.
D) Ortada suyu şırıl şırıl akan mermer bir havuz vardı ve duvar diplerinde çepeçevre sekiler sıralanmıştı.
E) Gürcü’nün çayhanesi de iki hayat arasında, zaman öldürenlerle zamanı olmayanların yan yana çay yudumladığı bir geçiş noktası, sınır mıntıkasıydı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır?
A) Varlığın dört temel unsurunu sunduğu için yüceltilen bu harika şeyle keyfini keyfetti.
B) Zümrüt yeşili cam gövdeden süzülen ışığın, halının üzerine dökülüşünü seyretti bir süre.
C) Yaz kış sırtından çıkarmadığı toprak rengi çuha harmanisinin rüzgarı bile sekide oturanları ürküten dev gibi bir adamdı.
D) Ateşten cümleleri arka arkaya dizerek konuşurken Tebriz’in bütün rüzgarlarını soluk borusunda estiriyordu.
E) Bu yüzden en fazla incindiği yerden vuruyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?
A) Çayını yudumlamakta olanlardan biri sağ eliyle geniş bir yay çizdi.
B) Gözleri sana ayırdıkları o pastada kaldı.
C) Çünkü herkes kendisine gelecek paydan emindir.
D) Çok geçmedi, kaldığı yerden devam etti.
E) Küçümser bir gülümseme dudaklarının ucunda sallanıyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-maz” ekinin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Sanatçıdan unutulmaz şarkılar dinleyeceksiniz bu gece.
B) Onların konuşmasına, gevezelik etmesine izin verilmez.
C) Sen kendini bulunmaz Hint kumaşı mı sandın?
D) Söz dinlemez insanlarla işim olur mu benim?
E) Bu binada ses geçirmez cam kullanmışlar.

edebiyatsultani.com

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır?
A) Bu işten ancak onu yaparak kurtulabileceğini anladı.
B) Güneş batana kadar hiç ara vermeden çalıştı.
C) Bir yandan çayını yudumluyor, bir yandan bala şerbete batırılmış bademleri büyük bir mutlulukla ağzına atıp çiğniyordu.
D) Aleyna’yı göz hapsine almış, adımlarını sayıyordu.
E) Hem halı ilk düğümü atınca başlar.

edebiyatsultani.com

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil şart anlamı katmıştır?
A) Konu anlatıldıktan sonra test çözüp net sayısını artırdı.
B) Yazı yazmaya devam ettikçe daha güzel yazılar yazacaksın.
C) Benim yaşıma gelince anlarsın bunu.
D) Her birini teker teker gererek diğer tellerle aynı hizaya getirdi.
E) Ödevlerini yaparak eksiklerini tamamladı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış, -iş,-uş,-üş” eklerinden birini alan kelime isim fiil değildir?
A) Onun toprağa tohum saçışını görmeliydiniz.
B) Bizim horozun ötüşü bir başkadır.
C) Sanatçının ses tonunu yükseltip alçaltışı şiire ayrı bir hava katıyordu.
D) Öğrencilerin oflayışı onu deli ediyordu.
E) Bir derdim var, bin dermana değişmem.

14. “Zarf fiiller diğer kelimelerle birlikte söz grubu oluşturabilir.” 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil grubu yanlış gösterilmiştir?
A) Ben yolu şaşırdım, diyor otoyola giremediğini  fark ederek.
B) Bir buğday başağı olup dalgalanıyorum.
C) Çayımızı içince yola revan olacağız.
D) Yol uzadıkça dağlar arasında kayboluyoruz.
E) Ödevlerini yaparak eksiklerini tamamladı.

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi zarf olduğu halde zarf fiil değildir?
A) O daha karşıya geçerken dükkana ilerlemiştim bile.
B) Setterhan’ı beklemeden süzüldüm dükkana.
C) Sofya diye gülümsedim, bir tabureye ilişirken.
D) Yerimden kalkarak raflara baktım.
E) Hadise bu konuda çekimser kaldı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?
A) Soruları düşünmeden cevaplıyorsun.
B) Eskişehir’in daracık sokaklarına daldığında güneş iyice yükselmişti.
C) Kemerler ardı ardına dizilerek koyu gölgeli serin tünellere dönüştü.
D) Atları duvardaki halkaya bağlayıp geldi.
E) Çok iyi şeyler yaparak adını yücelt.

17. Eylemsiler ek alarak cümlede yüklem görevinde kullanılabilir. 
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır?
A) Çok geçmeden hizmetkar olduğu anlaşılan bir adam tarafından içeri alındı.
B) İran’ın bütün varsıl evleri gibi bu evin de dışı kerpiç duvar içi cennet bahçesiydi.
C) Su bu memlekette her şey demekti.
D) Ceyda’nın gözlerinden sıcacık, tatlı, derin, güven uyandıran bir bakış geçti.
E) Ne istediğini, niye geldiğini sormak ayıptı, o anlatıncaya kadar beklemek adettendi.

18.Sipariş kağıdını, imzalanmış sözleşmeyi, faturayı uzattı. Teslimatı yapıp hemen geri dönmek istiyordu, aklı halı tezgahının başındakinde kalmıştı. Piruz kağıda baktı sessizce, sonra bakışlarını ayaklarının hizasına indirdi, yüzünden buruk bir ifade geçti.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklı eylemsi türleri örneklenmiştir.
B) Birden çok zarf fiile yer verilmemiştir.
C) Bir isimden önce gelerek sıfatlaşan sıfat fiil kullanılmıştır.
D) Fiilimsilerden biri durum bildirmektedir.
E) İsim fiil ekini aldığı halde kalıcı isim olan bir kelime kullanılmamıştır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiilimsidir?
A) Kalkıp teselli etmeli miydi yoksa rahatsızlık vermemek için hemen gitmeli mi?
B) Az kalsın “Allah mutlu eylesin.” diyecekti ki dilinin ucuna gelen cümleyi geri çevirdi.
C) Bu nazik adamı hemen o anda bırakıp gitmenin kabalık olacağını anlamalıydım.
D) Ölüm döşeği, ticari ilişkinin içine insani bir yan sokmuştu.
E) Onun en  sevdiği şey kitaplarıyla yalnız kalmaktı.

20. (I) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
(II) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
(III)Ya gözler altındaki mor halkalar
(IV) Neden böyle düşman görünürsünüz?
(V) Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Yukarıdaki dizelerin hangisinde sıfat fiile yer verilmiştir?
A) I       B)II       C)III       D) IV      E) V

21. Aşağıdaki altı çizili kelimelerdenr  hangisi hangisi sıfat fiil olacak şekilde kullanılmamıştır?
A) İçeri giren adamlardan birini gözüm tutmadı.
B) Bir deri bir kemik kalmış, daha şimdiden canlıdan çok ölüye benzeyen upuzun bir beden uzanmıştı sedirin üzerinde.
C) Can vermekte olan adama yol göstermenin zamanı gelmişti, çünkü şu andan itibaren yarısı diri olsa da o, ölülerdendi.
D) Şu, çökmüş yaşlı kadın herhalde onun karısı olmalıydı.
E) Sözlerini anlayamadığı uzun bir dua okunmaya başladı.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmamıştır?
A) Bu sararmış çehrede ruhun çok derin, çok bilinmez bir yerinden kopan yaşların sakince süzüldüğünü fark ettiğinde ise elini onun omzuna bıraktı.
B) Sadece kederli iç çekişleri duyuluyor, bastırılmış bütün duyguların, çığlıkların yerini tutan gözyaşları yanaklardan süzülüp duruyordu.
C) Herkes içeriyi görmek, orada neler olup bittiğini bilmek isterdi.
D) Yaşayanlar arasında böyle birisi yoktur.
E) Ölülerini ancak havada yırtıcı kuşlara bıraktıklarına dair anlatılanları hatırladı.

23. Aşağıdaki cümlelerde fiilimsi eki alan altı çizili kelimelerden hangisi bir ismi niteleme görevinde kullanılmamıştır?
A) Kesif bir koku salan yasemin fidanının altındaki minderin üzerine bağdaş kurdu.
B) Bugün her insanın hayatta ancak bir kez yaşayabileceği bir acının zelzelesi koparken şu adamın yanında olmuş
C) İnsana düşen iyi ile kötü arasında kendi safını seçmektir.
D) Aklına nicedir takılan soruyu esirgemedi.
E) Soracağın soruya dikkat etmelisin.

24. “-ma, -me” eki aşağıdakilerin hangisinde eklendiği sözcüğü kalıcı isme dönüştürmemiştir?
A) Birinin diğerine bir şey söyleme ihtiyacını hissettiği anda bile dudakların açıldığını kimseler gördü mü?
B) Her sabah iki gözleme yerim.
C) Elinde iki kazmayla tarlaya geldi.
D) Bu yaz dondurmaya bayağı zam gelmiş.
E) Bu saatte kavurma yenir mi hiç?

25. “-dık” eki aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Eşyalarının göz açıp kapayıncaya kadar yok edildiğini hatırladı.
B) Hatta bir ara gitmeye kalkıştık ama olmadı.
C) Ev sahibi mi misafir mi olduğunu düşündü ilk kez.
D) Asıl hayal sularının kendi içinde aktığını bir bilseydi.
E) Takıma katılmadık öğrenci kalmadı.

edebiyatsultani.com

CEVAPLAR:

1.E, 2.A, 3.E, 4.B, 5.C, 6.E, 7.E, 8.D, 9.A, 10.B, 11.D, 12.B, 13.E, 14.B, 15.E, 16.B, 17.C, 18.E, 19.E, 20.E, 21.B, 22.B, 23.C, 24.A, 25.B

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki aşağıdaki linke tıklayınız.

fiilimsiler test 3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap