Testler

KELİME GRUPLARI TEST 3

KELİME GRUPLARI (SÖZ ÖBEKLERİ) TEST 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir kelime grubu yoktur?
A)Gölün kıyısındaki taşta oturuyordum hâlâ.
B) Bulutlu şemsiyemi sıkı sıkı tutuyor, yeşil sulara bakıyordum.
C) Elimle koymuş gibi buldum onları.
D) Şehrin bu taraflarında zaman yavaş geçer.
E) Ardından kollarını boynuma doladı, sımsıkı kucakladı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan birleşik fiil diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur?
A) İlk şaşkınlıktan sonra bir parça sakinleşebildik.
B) Kötü alışkanlıklarını terk edersen ne mutlu sana!
C) Yanından koca trenin geçtiğini fark etmedi bile.
D) Benim baktığım yere yaralı bir çift gözün de benim kadar dikkatle baktığını hissediyorum.
E) Gülendam’ın bütün istekleri kabul olundu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan tamlamanın çeşidi diğerlerinden farklıdır?
A) Şunun şurasında gitmemize ne kadar kaldı?
B) Gençlerin tamamı askere gönüllü gidiyor.
C) Acemi bir yazıyla harfleri sağdan sola doğru istiflemeye başladı.
D) Kalemlerini defterinin arasına koydu.
E) Kadınların hıçkırıkları ihtiyarların gözyaşlarına karışmıştı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu yoktur?
A) Kimi ağlamaklı kimi kahkahalı bunca insanın hepsi de bir şeyleri unutmak için buraya sığınmışlardı ya da unuttukları bir şeyi hatırlamak için.
B) Onların Rusça konuştuklarını işitebildi.
C) Bıyıkları yeni terlemiş sarışın çocuk, henüz heybetlenmemiş sesiyle bağırıyordu.
D) Bir yandan hazin bir aşk şarkısını çalıp söylüyorlardı.
E) Öyle yakıcı söyleniyor ki bu nağme, aşkın dili ortak, anlamasam da fark etmez.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu vardır?
A) İşaret parmağını göğe doğru kaldırarak bir şeyler mırıldandı.
B) Kendisini karşılayan Yelda’nın üzerinde her zamankinden farklı bir neşe, dilinin altında hayli büyük bir bakla vardı.
C) Onun bıyık altından gülümsediğini başı önünde, elleri kucağında sofranın örtüsüne bakarken bile fark etti.
D) Sonunda Rumeysa varsa İsmail dünyanın yedi iklim dört bucağına yürüyerek gidip o yolları yürüyerek dönebilirdi.
E) Gecenin artakalan zamanında yolculuğun ayrıntıları konuşuldu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama grubu yoktur?
A) Sonrasını araba ve trenle devam edecekti.
B) Batum’a defalarca gelmişti, ama her defasında yaşadığı sevinç bu kez de gecikmedi, denizi görecekti.
C) Ne yarınki hesapları ne de ödemesini bir türlü yapmayan müşterileri düşünmek istiyordu.
D) Kokulu sabunlardan veya limon kolonyasından almayı ihmal etme.
E) Ne gözünün rengini ne endamını hatırlıyor şimdi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim yoktur?
A) Böyle bir zamanda yaranıza tuz basmak istemezdim.
B) Feleğin çemberinden geçmiş şu Fazilet’i can evinden vurdun sen.
C) Her şey o kadar güzel ki daha fazlasını istemek niye?
D) Bu söyledikleri onda adamakıllı yer etmiş.
E) Senin yamuk yapacağını hesaba katmalıymışım.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A) En alt satırda ise önce yazılmış sonra üzeri çizilmiş sonra vazgeçilmiş de yeniden yazılmış bir satır duruyordu.
B) Bir kadının neyi sevebileceğini en iyi yine bir kadın bilebilirdi.
C) Kader tıpkı dün gibi bugün de ne  kadar şaşırtıcı şeylere gebe.
D) Onun bu ilk sonbahar gününde bile solmuş siyah paltosuna sıkı sıkı sarınmasına, boynundaki kül rengi kaşkola baktı.
E) Tezgahları, vitrinlere, ışıkları farklı olsa da kuyumcuların hepsi birbirine benziyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil grubu yoktur?
A) Gönül almayı da başardı, nesi varsa döktü saçtı ortaya.
B) Şu gözler ne masum aşklar ne yasak sevdalar görmüş de bir gözünün gördüğünü diğer bilmemişti.
C) Küpeleri kadife bir keseye yerleştirmekte olan kuyumcu, mücevherden daha kıymetli şeyleri olduğunu da söyledi.
D) Neticede önüne sürülen iki sikkeyi almaktan kaçınamadı.
E) Bankadan para çekmesi lazımdı akşam akşam.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil grubu yoktur?
A) Kitabın sayfalarını çeviren adam: “Rusça kitap okuyamam ben Sofya.” dedi.
B) Kadın, adama verdiği kitabı geri aldı.
C) Parmağını bir cümlenin üzerine koydu, okumaya başladı.
D) Bana alfabeyi öğreteceğin günü dört gözle bekliyorum.
E) O gün onun yanından on beş harf öğrenmiş olarak çıktı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil grubu yoktur?
A) Hiç anlamına gelen bir işaret yaptı Şeyda, gülümserken.
B) Kapı camının arkasından onun gitgide uzaklaşan, ince, uzun, güzel hayaline bakarken kendi kalbinin hararetinden ateşin kokusunu aldı.
C) Kalbinin yangın haberini sardı sarmaladı, günü gelince açmak üzere bir kuytuya kaldırdı.
D) Antuan hafif aksayarak duvar kıyısından dükkana doğru geliyordu.
E) Çok geçmeden kitabı kaldırdı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı kelime grubu vardır?
A) Settarhan bu rengi tanırdı, genellikle yapıp ettikleriyle yüzünün rengini birbirine uyduramamış, bedeni acemi ama ruhu ateşler almış zümresinin yüzünde görülürdü.
B) Nefti renkli vagonların dolmuş olduğunu sabahleyin görmüştü.
C) Irmak nazlı akıyor ve şehir bir harita gibi uzanıyordu.
D) Köprüyü geçip şehrin merkezine geldi.
E) Çünkü bu ayrılıkta ümit, yolun sonunda vuslat vardı.

13. “Sonra gülücükler içinde ellerimi avuçlarına alarak şenlikli şenlikli anlatmaya başladı.” cümlesindeki söz öbeğiyle aynı tür söz öbeği aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Yangındı aslolan, dumanın nereden tüttüğü önemli değildi.
B) En üstte, başlangıçtan beri gözüne kestirdiği bordo madalyonlu halıda karar kıldı.
C) Güzelliğin pahalı bir şey olduğunun farkındaydı elbet ama önünde sonunda ayakaltına atılacak bir şeye bu kadar ruble ödemek işine gelmemişti.
D) Eski defterler gözden geçirildi, alacak verecekler hesaplandı, ikindiye doğru işler bitti.
E) Camları buharlanmış, duvarları boncuk boncuk terlemiş, rutubetli, karanlık koridorlarda yürüdüler.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlaması yüklem olmuştur?
A) Usulca fincana bıraktı incecik limon dilimlerinden birini.
B) Rus işgalinden sonra ismi değiştirilen Gence’ydi burası.
C) Oturduğumuz yer elli kişilik bir bekleme salonuydu.
D) Gencelilerden biri öne çıktı, bu herhalde cemiyetin başkanıydı.
E) Toz toprak, ter ve öfke içinde, nefes nefeseydi ve haksızlığa uğramışların gücüyle heybetliydi.

15. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç olarak kullanılmıştır?
A) Kalabalığın büyük bir kısmı esir edilen askerlere erzak paketleri atıyordu.
B) Yaşlı bir kadın kırık bir tasa doldurduğu suyu pencereye doğru uzattı.
C) Yanaklarından sağlık fışkıran genç bir kız durumu fark etmişti o sırada.
D) Etrafındaki kişilerin kimseye yardım edecek hali, vakti yoktu.
E) Bir an sağına soluna bakınan genç kız fazla düşünmedi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne isim fiil grubudur?
A) Esir treninin demir tekerlekleri demir rayların üzerinde ağır ağır dönüyordu.
B) Buraya iki çift kelam etmek için geldim.
C) Kendisini ilgiyle dinleyen, ismini merak eden bir müşteri bulmaktan memnun, anlattıkça anlatıyordu.
D) Hesapları iyice incelemek lazım.
E) Üstelik pişkin adam, teslimat vakti gelen üç halıyı da dükkandan ayrılırken ona yüklemeye kalkışmasın mı?

17. Kadife kesenin içinden Azam’ın küpelerini çıkardı, yastığın üzerine bıraktı, başını da hemen yanına yasladı. Azam’ın yavaş hareketlerle küpelerden birinin kancasını açtığını, aynanın önünde başını hafifçe yana doğru eğerek nazik bir hareketle kulağına taktığını, aynı hareketi bu kez diğer kulağı için tekrarladığını, sonra yarı dönüp muammalı bir tebessümle kendisine baktığını hayal etti.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sıfat tamlaması vardır.
B) Zarf fiil grubu iki tanedir.
C) Birden fazla isim tamlaması vardır.
D) Edat grubu yoktur.
E) İsim tamlaması olarak kullanılan kelime grubu dolaylı tümleç olmuştur.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubunun görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Sonra ipi kopmuş bir kukla gibi, masaya, yanağının üzerine yıkıldı.
B) Suzan da buraya sizi görmek için gelmiş.
C) Teslimattan sonra misafirini kapıya kadar yolcu etti.
D) Ümitleri, hayalleri ölü balıklar gibi kıyıya vurdu.
E) Kum gibi para dökmekten çekinmediler.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beş farklı söz öbeği vardır?
A) Dükkan sahibi bir parça aydınlık uğruna hiçbir zahmetten ve masraftan kaçınmamış, on dükkanı aydınlatmaya yetecek kadar ışığı bir araya toplamıştı.
B) Teslimat için köşklerden birinin önünde durunca içeri davet ettiler.
C) Gidebildiği yere kadar trenle gidecek, sonrasında araba, at ve kervanla devam edecekti yola, ne bulursa.
D) Başını kompartımanın camına yasladı, bir süre sonra sarsıntıyla uyandı.
E) Elini siper edip kapının kirli camından içeri baktığında kandillerin ölgün sarı ziyasında gördü onu.

20. Oturacak yer bulamayınca  borusu nar kesmiş kocaman kömür sobasına ellerini uzatarak ayakta dikildi. Sarı semaver, buharlar çıkararak kaynıyordu ve kocaman karnı bir orduya yetecek kadar su almışa benziyordu.
Yukarıda altı çizili söz öbeklerinin hangisi aşağıda verilmemiştir?
A) Edat grubu
B) Zarf fiil grubu
C) Sıfat tamlaması
D) Bağlama grubu
E) Sıfat fiil grubu

21. Örnek                       Kelime grubu

yatak örtüsü                  bağlama grubu
geleceğa dair                 zarf fiil grubu
ey yaşayan ölü              isim tamlaması
canım sıkılınca             ünlem grubu
Nazan veya Mehmet

Yukarıda verilen kelime grupları ve kelime grubu örnekleri eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
A) yatak örtüsü
B) geleceğe dair
C) ey yaşayan ölü
D) canım sıkılınca
E) Nazan veya Mehmet

22. Şu iki  günlük dünyada herkes çoluk çocuğunun boğazından iki lokma ekmek geçirmek derdindeydi.
Yukarıdaki altı çizili kelime grupları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) isim tamlaması-sıfat tamlaması
B) sıfat tamlaması-isim tamlaması
C) isim tamlaması-isim fiil grubu
D) sıfat tamlaması-isim fiil grubu
E) edat grubu-unvan grubu

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu zarf tümleci olarak kullanılmıştır?
A) Demin konuştuğun adamların yıktığını yapmak için geldim.
B) Ceviz gibi bir şişlik vardı kafasında.
C) Deve kadar boyu vardı hırpani kılıklı, esrarengiz adamın.
D) Sen onun öyle göründüğüne bakma, çakı gibi çocuktur o.
E) Bu kadar yolu kaç günde katedebiliriz?

24. “Onları da dillerin bağlandığı ana kaynağın ortak diliyle mi anlamıştım?”
Yukarıdaki altı çizili söz öbekleri aşağıdaki cümlelerden hangisindekilerle sıralanış bakımından da özdeştir?
A) Fotoğrafların dünyasına girerek zaman ve mekan atladığım bu rüya nizamında artık hiçbir şeyin gayrimümkünü kalmamıştı.
B) Bulutların gölgesi altında aniden yükselen testere dişi ya da sünger görünümlü bu yalçın dağlar ancak minyatürlerdeki kadar gerçek.
C) Alışkanlıklarımla uyuşmayan  bu seyahat tarzına ben de dahil olmuşum çoktan.
D) Taşları arasından yabani otlar fışkıran bu terk edilmiş şehir kendi zamanını yaşıyor.
E) Ve ben orada uzun zamandan beri  ilk kez ağlıyorum.

25. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir isim fiil grubu sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) Fakat Fatih’in kabri olan bahçeye gidecek olmak duygusu çok güzel.
B) Gözüme çarpan ilk beyti işaretlemek üzere sayfanın kenarını kıvırıyorum.
C) Her şeyin üzerine gölgesini salmaya alışkın kalbim, ondan ne aldığını bilmiyor.
D) Hiçbir kalbin böyle acı bir terennüm karşısında korunaklı kalmasına imkan yok.
E) Kervansaraydan bozma bir otelde odalarımıza çekiliyoruz.

CEVAPLAR:

1.E, 2.A, 3.C, 4.E, 5.A, 6.B, 7.C, 8.E, 9.B, 10.C, 11.A, 12.A, 13.C, 14.D, 15.A, 16.D, 17.D, 18.E, 19.A, 20.D, 21.B, 22.D, 23.A, 24.C, 25.E

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Kelime-Gruplari-Test-3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap