Eğitimle İlgili Yazılar

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Eğitim öğretimle ilgili bir sıkıntı olduğunda bu sıkıntının sorumlusunun öğretmenlerimiz olduğunu düşünüyoruz ve öğretmene performans notu vererek eğitim öğretimin kalitesini artırabileceğimizi düşünüyoruz.

Gözümüzden kaçırdığımız bir şey var: Eğitim öğretimde tek belirleyici öğretmen değildir. Eğitim öğretimin sac ayaklarından sadece biridir öğretmen. Öğretmenin dışında eğitim öğretimin teknolojik boyutu, aile boyutu, çevre boyutu olmak üzere pek çok boyutu vardır.

Eğitim öğretimin tüm boyutlarını gözden ırak tutarak sadece öğretmenin performansına odaklanmak eğitim öğretimde özlenen ve beklenen başarıyı getiremeyecektir.

Eğitimciler bilir; eğitimde olumsuz pekiştireç makbul değildir. Yani bir öğretmen sınıf ortamında öğrencilerine genellikle olumlu pekiştireç kullanır. Öğrencilerin olumsuz davranışlarını mümkün olduğunca görmezden gelir, olumlu davranışın nasıl olması gerektiğini söyler. Çünkü bir öğrenciyi etiketlemek demek onu başarısızlığa mahkum etmektir.

Öğretmen öğrencisine tembelsin demez; şunları da yapsan daha iyi olacak şeklinde yüreklendirir. Tembel dediğimiz öğrenci, artık kendi hakkında olumsuz kanaat geliştirdiği için bir daha çalışkan öğrencinin davranışlarını sergilemez.

Öğretmene not vermek demek; en başta öğretmenlerimizin başarısız olduğunu vurgulamaktır.  Böyle bir durum tespiti doğru bile olsa güdüleyici değildir.

Öğretmenlerimizin kendini geliştirmesi her meslek gurubunda olduğu gibi gerekli ve zorunludur. Bunda şüphe yok ancak öğretmenin yetersiz olduğu ve eğitim öğretimin temel sorumlusunun öğretmenler olduğunu düşünmek  tartışmaya açık bir konudur.

Öğretmene performans notu vermek eğitim sistemimizin uzun zamandır hayata geçirmeye çalıştığı öğrenci merkezli öğretim sistemine de ters bir yaklaşımdır. Çünkü uzun zamandır öğrenciyi öğrenmenin merkezine yerleştiren bir eğitim sistemine geçmeye çalışıyoruz.

Yani çocuklarımıza balık vermek yerine balık tutmalarını sağlayacak becerilerle donatmaya çalışmaktayız. Öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmeye çalıştığımız bir zamanda tekrar öğretmenlerimizi eğitim öğretimin öznesi haline getirmek ve onlardan çok büyük beklentilere girmek bundan önce savunduğumuz görüşleri görmezden gelmek anlamına gelir.

Eğitim öğretimde sıçrama yapabilmek için iyi öğretmen elzemdir. Ancak öğretmene performans notu vererek eğitim öğretimin kalitesinin artırılıp artırılamayacağı  iyi düşünülmelidir.

Bir defa öğretmenlerimize not verecek insanlar bu konuda ehil insanlar mı?, Bu insanlar objektif bir değerlendirme yapabilecekler mi?, verdikleri notlara duygularını karıştıracaklar mı? Düşük not alan öğretmenlerimiz için bir yaptırım olacak mı? Yüksek not alan öğretmenlerimiz için herhangi bir ödüllendirme olacak mı? Kısacası not verme işlemi sağlıklı işleyecek mi?

Tüm bu soruların sağlıklı cevapları bulunmadan öğretmene performans notu  vermeye kalkmak belki de faydadan çok zarar getirecektir.

Bunca sözden sonra eğitim öğretimde performansı nasıl artıracağız? diye sorulacak olursa; bu sorunun cevabı ayrı bir yazının konusudur. Ancak parolamız şu: ‘’Eğitimle ilgili eğitimciler konuşsun.’’ ya da “Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar.”

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap