Testler

PARAGRAF TESTİ 1

PARAGRAF TESTİ 1

1.Mecnun’un Leyla’ya tutkusu gibi bağlıyım şiire. Dünyada bir tek okuyucum kalmasa da, hiçbir eleştirmen adımı anmasa da yazmaya devam edeceğim. Biliyorum, gerçek şiir bir gün benim de kalemimden dökülecek ve ben sanatın o doyumsuz tadına varmış olacağım.
Böyle diyen bir sanatçı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanat zevkine ulaşmak için yazdığı
B) Şiirde gerçekçiliğe önem verdiği
C) Şiirlerini yetkin bulmadığı
D) Şiir yazmayı çok sevdiği
E) Şiirini geliştirmede kararlı olduğu

2. Bir şairin gerçek yaşamda, şiirlerinde çizdiği portrenin tam tersi bir kişiliğe sahip olduğunu öğrenince hayal kırıklığı yaşarız. Bu, sanatçıya olan bakışımızın yanlışlığındandır. Çünkü okurken, dinlerken, seyrederken karşımızda yalnızca yapıt vardır, kalıcı olan tek şey de o olacaktır. Yapıt gerçekten değerliyse, yadsıyamayacağımız bir sanatsal özelliği içinde taşıyorsa, onun taşıdığı güzelliği bozacak her şeyi kafamızdan silmemiz gerekecektir. Bunu yapmamak, nice güzel şiirden, romandan, öyküden kendimizi yoksun bırakmak anlamına gelecektir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okur, bir yapıta değer biçerken sanatçının kişiliğini göz önüne almaktadır.
B) Nitelikli bir yapıt, daha ilk sayfalarda kendini belli eder.
C) Yaşam gerçekleri sanat yapıtında tüm çıplaklığıyla yansıtılamaz.
D) Kimi sanatçılar, kişiliklerini yapıtlarına yansıtmaktan kaçınır.
E) Yapıtta önemli olan ne anlatıldığı değil, nasıl anlatıldığıdır.

3.(I) Tarihi roman deyince bizde hemen, herkesçe bilinen, çarpıcı bir tarihi olayı anlatan roman akla geliyor. (II) Bir tarihi olayı, gerçeğe sadık kalarak bütün yönleriyle anlatması bekleniyor romandan. (III) Tarihi roman, bütün dönemlerde okurların ilgisini çekmiştir hep. (IV) Halbuki romancı, hangi konuyu ele alırsa alsın, her şeyden önce bir sanatçı, romanı da sanat yapıtıdır. (V) Sanat da, ele alınan konu gerçek olsa bile, onda birtakım seçmeler yapmayı gerektirir. (VI) Ayrıntıların kimi öne çıkarılır, kimi arkada bırakılır; yetmedi, sanatçı gerçeğe kendinden bir şeyler katar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.     B) III.     C) IV.      D) V.      E) VI.

4. Yaşamın içinde yaşanan olayların mantığına uygun olup olmadığını pek sorgulamayız. Olmuşsa olmuştur, gözüyle bakarız yaşananlara. Ama iş bunları kaleme dökmeye gelince durum farklılaşır. Sanatçı, okuru sözlerine inandırmakla yükümlüdür. Bu yüzden sanat ürünü daha ölçülü olmak, gerçeğin ardından koşmak, gerçeğin bir kez olanından çok, her zaman ve her yerde yinelenecek olanını bulmak zorundadır.
Bu parçada savunulan düşünceyle aşağıdakilerden hangisi anlamca çelişir?
A) Yazarlar, yapıtlarında konu edindiği olayların mantıklı bir çerçevede gelişmesini sağlamalıdır.
B) Sanatçı, yapıtında birtakım olayları anlatırken dış dünyanın gerçekleriyle çatışmaya girmemelidir.
C) Sanatçı, yapıtlarında yaşam gerçeklerinden uzaklaşmalı, okura, kendi kurduğu dünyanın kapılarını aramalıdır.
D) Sanat yapıtlarında, gerçek yaşamda her zaman rastlanabilecek olaylara yer verilmelidir.
E) Okurda yaşanmışlık duygusu uyandırabilen yapıtlar başarıyı yakalamış demektir

5. Edebiyatımızda gözle görülür bir farklılaşma yaşanıyor. Çevresindeki farklı kaynaklardan beslenip yeniden şekillenerek yeni yatağında akıp gidiyor edebiyatımız. ……. Örneğin, Mevlana ritimleri büyük kentlerde caz tınılarına karışıyor. Bakıyorsunuz, bir meddah anlatısının izleri modern bir romanda karşımıza çıkıyor. Klasik edebiyat sınıflandırılmalarının, günümüz sanatçılarının yeni sentezleriyle geçerliliğini yitirdiği görülüyor.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Sanat alanında bir karışıklık ortaya çıkıyor.
B) Geleneksel sanatın dışına çıkılmadığı görülüyor.
C) Çok sesli ve çok renkli bir şekle bürünüyor.
D) Yapıtlarda geleneğin baskısı altında kalındığı görülüyor.
E) Böylece daha çok sanatsevere seslenebilme olanağı buluyor.

6. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan bu sanatçı; romancı, öykücü, şair, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi ve eleştirmen olarak da tanınır. Altmış bir yıllık ömrüne birçok çalışma sığdıran sanatçı, daima en güzelin peşinde olmuş, kılı kırk yaran bir sanatçı olma kimliğini korumuştur. Birçok sanatçı gibi o da devrinde tam anlaşılamamış, bundan rahatsız ve şikayetçi olmuştur. O, başarıyı hak ettiğini söyleyerek başarılarının görmezlikten gelinmesine isyan etmiştir. Ne var ki aradığı ilgi ve şöhrete ölümünden sonra kavuşmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Farklı türlerde yapıtlar verilmiştir.
B) Yapıtlarını titizlikle oluşturmuştur.
C) Okurların ilgisizliğini önemsememiştir.
D) Yapıtlarının başarısına her zaman inanmıştır.
E) Döneminde, beklediği ilgiyi görmemiştir.

7. Gediz’in etrafındaki uçsuz bucaksız topraklarda yol alırken birden denizin kokusunu duyarsınız. Yolun hemen sağında bir Roma köprüsünü ve yanı başında Anıtkule’yi görürsünüz. Yeşil yeşil tepeleri aşınca da kendinizi mavi mi mavi bir denizin kenarında bulursunuz. Günümüz Ege’nin mavisine, deniz fenerlerine takılır. Bu doyumsuz manzarayı izlerken içinizden balıkçıların ağlarına, deniz fenerinin ışığına dokunuvermek gelir. Akşamları da rüzgarın ve akan derelerin sesi eşsiz bir müzik ziyafeti sunar sizlere.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
B) İkilemelere yer verilmiştir.
C) Kişisel duygular belirtilmiştir.
D) Üçüncü kişili anlatımla oluşturulmuştur.
E) Düşünceler kanıtlanmaya çalışılmıştır.

8. Kuzeyinde Madra Dağı, güneyinde Yunt Dağı ile çevrili Bakırçay Havzası’nda kurulmuş olan Bergama, Yunan bir tarihçinin ifadesiyle, “Küçük Asya’nın en ünlü ve en muhteşem şehri” olarak adlandırılır. Kral saraylarını barındıran akropol, müzikle hasta tedavisinin ilk merkezlerinden olan asklepion, binlerce kızıl tuğladan yapıldığından “Kızılavlu” da denen Serapis Tapınağı… Ya da akropol içinde bulunan fakat sökülüp götürülen Zeus Sunağı… Kısacası mermer, mabet ve saraydır Bergama.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
B) Öznellik ağır basmaktadır.
C) Eksiltili cümlelere yer verilmiştir.
D) Alıntıya yer verilmiştir.
E) Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur.

edebiyatsultani.com

CEVAPLAR:
1.B, 2.A, 3.B, 4.C, 5.C, 6.C, 7.E, 8.C

PARAGRAF TEST 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap