Testler

ŞİİR BİLGİSİ TEST 1 (7.SINIF TÜRKÇE)

ŞİİR BİLGİSİ  TEST 1 (7.SINIF TÜRKÇE)

Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar

Bir ve ikinci sorular yukarıdaki dörtlüğe göre cevaplandırılacaktır.
1. Yukarıdaki dörtlükte bulunan kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tam kafiye
B)Yarım kafiye
C)Zengin kafiye
D)Tunç kafiye

2. Yukarıdaki dörtlükte bulunan redif aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)sabahı
B)-ar
C)-ı
D)-ahı

3. Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

Yukarıdaki dörtlük konusuna göre ne tür şiirdir?
A)Lirik şiir
B)Pastoral şiir
C)Epik şiir
D)Didaktik şiir

4.Seni korkutacak geçtiğin yollar,
Arkandan gelecek hep ayak sesim.
Sarıp vücudunu belirsiz kollar,
Enseni yakacak ateş nefesim

Yukarıdaki dörtlük konusuna göre ne tür şiirdir?
A)Dramatik şiir
B)Didaktik şiir
C)Epik Şiir
D)Lirik şiir

5.Kimsesiz odanda kış geceleri,
İçin ürperdiği demler beni an!
De ki: Odur sarsan pencereleri,
De ki: Rüzgar değil, odur haykıran! 

Yukarıdaki dörtlükte dize sonlarında bulunan “an”lar  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Tam kafiye
B)Cinaslı kafiye
C)Yarım kafiye
D)Tunç kafiye

6.Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan
Derdi dağlardan aşkın, ak abalı bir çobandan
Önünde sürüleri ardında sürüleri
İniyordu yemyeşil, dumanlı bir yamaçtan

Yukarıdaki dörtlük konusuna ne tür şiire örnektir?
A)Lirik şiir
B)Satirik şiir
C)Pastoral şiir
D)Dramatik şiir

7.Bekçileri gibiyiz, ebenced buraların,
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,
Her gün aynı pınardan, doldurup testimizi

Yukarıdaki dörtlüğün son iki dizesinde bulunan redifler kaç harften oluşmaktadır?
A)Bir
B)İki
C)Üç
D)Dörtlük

8.Göğsümden havaya kattığım zehir,
Solduracak bir gül gibi ömrünü.
Kaçıp dolaşsan da sen, şehir şehir.
Bana kalacaksın yine son günü.

Yukarıdaki dörtlük kaçlı hece ölçüsüyle yazılmıştır?
A) Yedili
B) Sekizli
C) Onlu
D)On birli

9.Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,
Ne söyler su dağa çoban çeşmesi.

Yukarıdaki dörtlüğün durakları kaçarlı heceden oluşmuştur?
A)5+6
B)4+4+3
C)6+5
D)3+8

10.GELİNLİK KIZIN ÖLÜMÜ
Salâ verilirken kalktık kahveden
Kızın babası yanımızda boyu uzun
Zayıf ağzı mırıltılar.
On köylü iki subay bir tezkereci er
Sıralandık ahşap mescidin avlusunda
Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti
Ve hafif gözlerimiz yerde
Kayıp bir tayın izini süreriz sanki…

Melih Cevdet Anday
Yukarıdaki şiir hangi şiir türüne girmektedir?
A)Lirik şiir
B)Dramatik şiir
C)Satirik şiir
D)Epik şiir

11.
Elin kapısında karavaş olan
Burnu sümüklü hem gözü yaş olan
Bayramdan bayrama bir traş olan
Berbere gelir de dükkân beğenmez.

Yukarıdaki dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lirik şiir
B)Epik şiir
C)Dramatik şiir
D)Satirik şiir

12.Ben güzele güzel demem
Güzel benim olmayınca
Muhannetin kahrın çekmem
Gel deyip de gelmeyince
Yukarıdaki dörtlüğün redifleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Bir ve üçüncü dizelerdeki mısra sonlarında bulunan “-mem”ler rediftir.
B)İkinci ve üçüncü dizelerde redif kullanılmamıştır.
C) İkinci ve dördüncü dizelerde bulunan “-meyince”ler rediftir.
D) Bir ve üç, iki ve dördüncü mısralar kendi aralarında rediflidir.

13.Gelirim amma döverler
Bizi bu ilden kovarlar
Güzel olanı severler
Ben ölürüm görmeyince
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Düz kafiye kullanılmıştır.
B) Yarım kafiye kullanılmıştır.
C)Redif kullanılmıştır.
D)Tam kafiye kullanılmıştır.

14.Elmas küpe kulağında
Güller açmış yanağında
Seher vakti dost bağında
 Taze açmış güller gördüm.
Yukarıdaki dörtlük kaçlı hece ölçüsüyle yazılmıştır?
A)Yedili
B)Sekizli
C)On birli
D)Onlu

15.Yârin beyaz gerdanında
Türlü türlü haller gördüm
Sıralanmış her yanında
Yıldız gibi benler gördüm
Yukarıdaki dörtlüğün redifleri ve kafiyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
A)gerdanında ve yanında kelimelerindeki “anında”lar rediftir.
B)İkinci ve dördüncü mısralardaki “-ler gördüm”ler rediftir.
C)Gerdanında ve yanında kelimelerindeki “-ında”lar rediftir.
D) Şiirin kafiye şeması düz kafiyedir.

16. ANLATAMIYORUM
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifâyetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

Orhan Veli Kanık

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Serbest şiir örneğidir.
B)Epik şiirdir.
C)Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D)11’li ölçüyle yazılmıştır.

17.İnsanlığa dürüst davran
İnsan küçük büyük evran
İnsanlara hakça davran
Koltuk sana bâki değil
                               Yunus Emre

Yukarıdaki şiir konusuna göre ne tür şiirdir?
A)Lirik şiir
B)Pastoral şiir
C)Didaktik şiir
D)Dramatik şiir

18.Kitap en iyi arkadaş
Bana neyi sorsam söyler.
Ne anlatsa en sonunda
Çalış, iyi, doğru ol der
                               Fazıl Hüsnü Dağlarca

Yukarıdaki şiir konusuna göre ne tür şiir türüne girer?
A)Dramatik şiir
B)Didaktik şiir
C)Lirik şiir
D)Pastoral şiir

19. Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Böyle emretmiş Yaradan
Sen kalemsin ben uç muyum?
                                 Âşık Veysel

Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Dörtlük kullanılmıştır.
B)Sekizli ölçüyle yazılmıştır.
C)Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D)Lirik şiirdir.

20. Köy sallanır güldüğünde
Cin çarpılır değdiğinde
Beleş sofra gördüğünde
Yumuluyor ölmüş gibi
Yukarıdaki dörtlük konusuna ne tür şiirdir?
A)Dramatik şiir
B)Lirik Şiir
C)Satirik şiir
D)Dramatik şiir

CEVAPLAR:
1.A, 2.B, 3.C, 4.D, 5.D, 6.C, 7.A, 8.D, 9.C, 10.B, 11.D, 12.B, 13.D, 14.B, 15.C, 16.A, 17.D, 18.B, 19.D, 20.C

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Şiir Bilgisi Test 1 (7.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

Yorum yap