Testler

Sözcük Türleri Test 7

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 7

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı  çizili sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yemekten sonra, mümkün olduğu kadar can sıkıcı şeyler okuyarak onu uyutmayı âdet etmiştim.

B) İstersen yılbaşından sonra geçen beş günde neler yaptığımı anlatayım, daha çabuk uyursun!
C) Ağır ağır, hafızamı toplamak için ara sıra duraklayarak, başladım.
D) Selma seni sevdi, beni seçti.
E) O da hiç kımıldamıyordu, gözlerini kapamıştı.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru kelimesi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Evden nasıl çıktığımı, nerelere gittiğimi, düşündüklerimi, hastanede olduğunu haber alınca oraya koştuğumu ve sabaha kadar dışarıda beklediğimi anlattım.
B) Hastanede başucunda onu seyrederken neler düşündüğümü anlatırken birkaç kere gözlerini kırptı.

C) Acaba ne zaman uyandı?
D) Öğleden sonra niçin ders çalışmadığınızı anlatın.
E) Onun gelmesine ne kadar kaldı?

 

3. Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen bir araştırmadır başlamış kafasında, o güne dek incirlerinden almadığı bu koku nerden gelebilir diye. Merakını gidermek için kalkmış sofradan, incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret sıfatı
B) Soru zamiri

C) İlgeç
D) Miktar zarfı

E) Bağlaç

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir?
A) Bütün gün hep yanımda kalmanı istiyorum!
B) Gazeteleri bir kenara bırakarak yanına oturdum.
C) Dün akşam anlattığın şeylerin, sen gider gitmez, kafama hücum edeceklerini, beni bir dakika bile rahat bırakmayacaklarını zannediyorum.
D) Bundan sonra sana güvenemeyeceğim Burak!
E) Uzun zamandan beri tren garında bekliyordu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç vardır?
A) Dünyada bu kadar rahat, bu kadar sükûn içinde ağlanabileceğim düşünemezdim.
B) Pencerenin önünde karşı karşıya oturup, saatlerce dışarıyı seyreder, hiçbir şey konuşmaz, yalnız ara sıra birbirimize bakıp gülerdik; onu hastalığı ve beni saadetim çocuklaştırmıştı.
C) Güzel havalarda beraber sokağa çıkıp yarım saat kadar dolaşmaya başladık.
D) Dışarı çıkmadan evvel, onu itina ile hazırlıyor, eğildiği zaman öksürük tuttuğu için çoraplarını bile giydiriyordum.
E) Her kelimeyi teker teker ve birkaç defa okudum.

6. “Sonra kalktım, biraz evvel hazırladığım paketi kolumun altına sıkıştırdım, dışarı çıktım.”
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, bu cümledeki “dışarı” sözcüğüyle tür yönüyle özdeştir?
A) Fakat birdenbire, avuç içi kadar kâğıt, her şeyi altüst ediyor, beni bu dünyadan alıp oraya götürüyor, benim buraya değil, telgrafın geldiği uzak yerlere ait olduğumu hatırlatıyordu.

B) Burada birkaç aydan beri beni saran hayatı sahici zannetmek, bunun devamına ümit bağlamak suretiyle ne kadar yanıldığımı gayet iyi anlıyordum.
C) Herhangi bir yerde doğmuş ve herhangi bir adamın oğlu bulunmuş olmak bu kadar mühim değildi.
D) Asıl mühim olan, iki insanın birbirini bulması bu derece güç olan şu dünyada, bu nadir saadete ermekti.
E) Hayatımızın, birtakım ehemmiyetsiz teferruatın oyuncağı olduğunu, çünkü asıl hayatın teferruattan ibaret bulunduğunu görüyordum.

7. (I) Sofradan niçin kalktığını duyan hizmetçi kadın gülmüş: (II) Boşuna zaman kaybetmeyin, demiş; incirleri bal çanağına koymuştum toplarken. (III) Demokritos’un canı sıkılmış bu araştırma fırsatını kaçırdığı, bir merak konusu elinden alındığı için. (IV) Hadi be sen de, demiş hizmetçi kadına, keyfimi kaçırdın; ama ben yine de bal kokusu incirde kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım. (V) Böyle demiş ve yanlış, kendi varsaydığı bir etkiye doğru nedenler bulmaktan geri kalmamış. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümledeki “hizmetçi” sözcüğü sıfattır.
B) II. cümledeki “toplarken” sözcüğü zarftır.
C) III. cümledeki “için” sözcüğü edattır.
D) IV. cümledeki “yine” sözcüğü bağlaçtır.
E) V. cümledeki “nedenler” sözcüğü isimdir.

8. Ünlü ve büyük(I) bir filozofun bu hikayesi, sonunda bir kazanç(II) umudu olmaksızın, bizi seve seve bir şeylerin ardına düşüren araştırma tutkumuzu apaçık(III) anlatıyor. Plutarkhos’un anlattığı buna benzer bir örnekte de adamın biri (IV) arama zevkini yitirmemek için kuşkulandığı gerçeğin kendisine söylenmesini istemez: Kana kana su içme zevkini yitirmemek için hekimin kendisini (V) sıtmadan kurtarmasını istemeyen hasta gibi.
Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangileri görevce özdeştir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) I. ve V.
D) II. ve III.
E) IV. ve V.

9. Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara
Sana doğru (I) uzanan çaresiz ellerimi.
Sırrımı söylüyorum vefakâr (II) balıklara:
Yalnız onlar tutacak bu dünyada yerimi.
Koyverip (III) telli pullu saçlarımı rüzgâra,
Bir çocuğun ardına (IV) düşen heykellerimi
Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara (V)
Bu dizelerdeki numaralanmış kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. sözcük edat değildir.

B) II. sözcük niteleme sıfatıdır.
C) III. sözcük zarftır.
D) IV. sözcük cins isimdir.
E) V. sözcük fiildir.

10. Şu şapkayı çıkarıp atıyorum ırmağa;
Her şeyim sizin olsun, hep sizin kesik başlar.
Rüyasında örümcek başlarsa ağlamaya,
İçine gül koyduğum tüfek ölmeye başlar.
Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa
Gibi ölüm önünde öz benliğim yavaşlar.
Öyleyse şu şapkayı fırlatayım ırmağa.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz zamir

B) Edat
C) Miktar zarfı
D) İşaret sıfatı
E) Kılış fiili

11. Bu erkekler kokuyu kediler gibi alır
Ve kediler her gece sürünür yastıklara.
Denizleri bahtiyar eden günler kısalır;
Satılmayan çiçekler, zehirli ve kapkara,
Unutulmuş erkekler ve kadınlara kalır.
Bir geyiğin gözleri düşer eriyen kara
Ve erkekler kokuyu kediler gibi alır.
Bu dizelerde geçen altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) zarf-isim-bağlaç-edat

B) sıfat-isim-bağlaç-edat
C) zarf-zarf-bağlaç-edat
D) sıfat-isim-bağlaç-edat
E) sıfat-zarf-bağlaç-edat

12. Ve yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık!
Ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi.
Sana da, Monna Rosa, taş bebeği bıraktık,
Ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi.
Senin hatıran gibi büyük, yeni, karanlık;
Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi…
Ve yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık!

Bu dizelerde geçen altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) edat-bağlaç-zarf-zarf

B) edat-zarf-zarf-isim
C) edat-bağlaç-sıfat-isim
D) edat-bağlaç-isim-zarf
E) edat-bağlaç-sıfat-zarf

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü cümlede bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğim.
B) Sizinle giderim, yalnız dediklerimi yapacaksınız.
C) İşte ben bugün yalnızım artık.
D) Onu daha fazla yalnız bırakmak istemiyordu.
E) Sokaktaki yalnız çocuğa sahip çıkacağım.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” edatı cümleye durum anlamı katmıştır?
A) Senin ile aramızdaki anlaşmazlığa bir son vermeye geldim.

B) Gong sesinin çalması ile boks maçı başladı.
C) Cengiz’in gelmesi ile hepimizi bir sevinç kapladı.
D) Bahar, evdekiler ile kucaklaştıktan sonra kahvaltıya oturdu.
E) Aslan, avını yakalamak için sabır ile bekliyordu.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura.
Tüyüme horozdan çok itimat edeceğim,

B) İtimat edeceğim şu belalı yağmura.
Ruhuma bayrak yapıp ben teslim edeceğim

C) Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğim.
    Bir tren ışığına, güneşe çekmek seni

D) İçimde tavusların bir bir kaybolduğunu,
    Bana da bir çift ak kanat kaldığını

E) Son söz olarak söylemek istiyorum.
    Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara

16. (I) Boş bırakılmış topraklar, gübreli ve bereketliyseler, yüz bin çeşit otlarla dolar. (II) Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor, işe yarar tohumlar ekiyoruz. (III) Kadınlar kendi başlarına kalınca biçimsiz birtakım et parçaları çıkarırlar sağlam ve doğal bir beden yaratabilmeleri için bir tohum almaları gerekiyor. (IV) Ruhlar da böyledir; onları bir düşünceyle uğraştırıp dizginlerini tutmazsanız, uçsuz bucaksız bir hayal dünyasında, başıboş, öteye beriye dolaşıp dururlar. (V) Böyle bir aylaklık içinde ruhların kurmadığı hayal, düşmediği kuruntu, yaratmadığı gariplik kalmaz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede isim niteleyen sözcük kelime grubudur.

B) II. cümlede çokluk eki alan isim vardır.
C) III. cümlede bir isim tamlamasını belirten belgisiz sıfat vardır.
D) IV. cümlede “başıboş” sözcüğü sözcük türü bakımından isimdir.
E) V. cümlede “aylaklık” sözcüğü birden fazla sıfat almıştır.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.D, 4.B, 5.D, 6.B, 7.D, 8.E, 9.A, 10.C, 11.B, 12.C, 13.B, 14.E, 15.E, 16.D

sozcuk turleri test 7 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap