Testler

Tamlamalar Test 4

TAMLAMALAR TEST 4

1. (I) İnsanlara kızmama imkân yoktu, çünkü insanların en kıymetlisi, en iyisi, en sevgilisi bana en büyük kötülüğü etmişti; diğerlerinden başka bir şey beklenebilir miydi? (II) İnsanları sevmeme ve onlara tekrar yaklaşmama da imkân yoktu; çünkü en inandığım, en güvendiğim insanda aldanmıştım. (III) Başkalarına emniyet edebilir miydim? (IV) Böylece herhalde seneler geçecek, beklediğim gün gelecek ve her şey sona erecekti. (V) Başka hiçbir şey istemiyordum.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde isim tamlamasının tamlananı adlaşmış sıfattır?
A) I. B) II. C) III.           D) IV.         E)V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasına girmiş sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır?
A) Aradan bu kadar seneler -tam on sene, hatta biraz da fazla- geçtikten sonra öğrenmenin ne faydası vardı?

B) Kendilerini korumak için şirketlerin bazı tedbirleri olmalı.
C) Sistemi, tüm insanlığın gerçek faydasına hizmet edecek şekilde düzenlemeliyiz.
D) Hayata geçirilecek yasal düzenleme ve gözetimler, bireysel dijital korunmanın resmi dayanağını oluşturacaktır.
E) İnsanlığın gerçek mutluluğu nasıl sağlanacak?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A) Gelin bir yerde oturalım; birbirimize soracak şeyler vardır.

B) Gençler kendilerini video oyunlarının fantezi dünyasında serinletiyor.
C) Hepimiz yenilmez savaşçılar, göz kamaştıran şöhretler olmayı diliyoruz.
D) Ekran giderek daha fazla kamusal alanı sömürgeleştiriyor ve bizde giderek daha fazla şüphe uyandırıyor.
E) Başka bir yerde buradakinden daha güzel bir hayat olmalı, dedirtiyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili isim tamlaması vardır?
A) Hepsini senin adınla çağırıyorum,

arkamdan şımarık gülüşüyorlar
B) Benim çetrefil yolculuğum kesinleşmiş.
C) Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu var.
D) Hiçbir şeyin farkında değildiler.
E) Dağıtır gecelerim senin sarışınlığını.

5.
Yazlar bilirim memleketime özgü

Yiğit köy delikanlılarının (I)
İncir çekirdeği meselelerle (II) birbirlerini kurşunladıkları
Birinin ölü dudaklarından (III) sızan kan daha kurumadan
Üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan
Diğeri kan ter içinde (IV) yayla yollarında
Mavzerinin demirini alnına dayamış
Yüreği susuzluktan bunalan
İçinden mahpushane çeşmeleri akan
Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını (V) sanıp
Apansız silahına davranan
Nice delikanlıların figüranlık yaptığı
Yazlar bilirim memleketime özgü
Yukarıda numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I numaralı dizede belirtisiz isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir.

B) II numaralı dizede bir isim, belirtisiz isim tamlaması tarafından nitelenmiştir.
C) III numaralı dizede belirtili isim tamlamasının arasına isim türünde bir kelime girmiştir.
D) IV numaralı dizede tamlayanı birden çok sözcükten oluşmuş bir belirtisiz isim tamlaması vardır.
E) V numaralı dizede belirtisiz isim tamlaması vardır.

6. Adeta, ufacık bir çocukken (I) yazıp da neşre cesaret edemediğim bu hikâyeyi, ölen annemin kitapları (II) arasında buldum. Garip bir merakla (III) okudum. Çok, ama pek çok beğendim. Eskiden niçin beğenmemişim de, bir tarafa atmışım? Şimdi niçin bu kadar beğeniyorum? Acaba zavallı anneciğimin (IV) şefkatini bana hatırlattığı için mi? Her neyse… Sevgili Cânib’im, bugün en güzel bir eserim (V) sandığım şu yazıyı işte sana ithaf ediyorum.
Yukarıdaki parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sıfat tamlaması değildir?
A) I B) II      C) III            D) IV         E) V

7. İsim tamlamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Tür belirtir: iş elbisesi, spor ayakkabısı, ladin ormanı

B) Yer belirtir: Tendürek Dağı, Konya Ovası, İzmit Körfezi
C) Araç belirtir: sazan balığı, hellim peyniri, köy yumurtası
D) Zaman belirtir: temmuz güneşi, yaz sıcağı, cumartesi tatili
E) Neden belirtir: kaza kurbanı, sel felâketi, kaza kurbanı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması yoktur?
A) Deli Murat, memleketin en azılı bir derebeyi idi.

B) Artık en küçük bir fenalık bile onun vicdanında sönmez bir azap cehennemi tutuşturuyordu.
C) Uzun kış geceleri, vahşî bir saraya benzeyen kulesinin tenha odasında, ocağın alevlerine dalarak yaptıklarını düşünürdü.

D) Bu şeyh, devrinin en büyük erenlerindendi.
E) Deli Murat’ın vahşî bir saraya benzeyen kulesi geniş ovaya inen yolun üstünde idi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı soyut isim olan bir isim tamlaması vardır?
A) Odanın köşesinde eski tabureler vardı.

B) Kebabın yanında pilav da getiriyorlar bazı şehirlerde.
C) Kazanın içinde löp löp etler vardı.
D) Bir devenin üstünde, tek başına, çöl ortasında gidiyordu.
E) Başarısının sebeplerini tek tek sıraladı.

10. (I) Kurumuş ağaçların hepsi aniden ilkbahar bademleri gibi çiçek açmıştı. (II) Bu mucize herkesi şaşırttı. (III) Deli Murat, sevincinden bu bir anda yeşermiş ağaçların diplerini öpüyor, gözlerinden saadet yaşları akıyordu. (IV) İşte artık günahları, kırk kanın günahı affedilmişti. (V) Demek kaza ile vurduğu adam ölüme lâyık bir günahkârdı! (VI) Bunun kim olduğunu tahkik etti, menzilde hazır bulunan yolcuların hepsi tanıyorlar.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) I. ve VI. cümlede tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır.

B) II. ve III. cümlede sıfat tamlaması vardır.
C) IV. ve V. cümlede sıfat tamlaması kullanılmıştır.
D) IV. cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır.
E) V. cümlede sıfat tamlamaları vardır.

11. Bazen bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur?
A) Kasabanın kedilerinden ve köpeklerinden korkardı.
B) Erkeklerin yanında uslu uslu oturur, kadınların dedikodusunu dinlerdim.
C) Yemek dolabında ev baklavası ve sütlacı var.
D) Dayının adını ve soyadını söyler misin?
E) Tıraş makinesini ve köpüğünü rafa koydu.

12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi, isim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Soğuk yorganın altında büzülerek uyudum.
B) Dışarıdan ürpertici ayak sesleri geliyor.
C) Eksiklik ve yetersizlik duygusunu sıklıkla taşır.
D) Kurallara uymayan böyle bir kişiye, yaptığı işin sonucunu yaşatmak yeterlidir.
E) Bir dergide yayımlanan araştırmanın sonuçları oldukça ilginçti.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlanan eki düşmüştür?
A) Sizin yazlık ne zaman satışa çıkarıldı?

B) Kitabın son sayfasında beni bir sürpriz bekliyordu.
C) Çay bardağının kenarında kırıklar vardı.
D) Kahvaltı tabağının hepsini bitirdi.
E) Liseye hazırlık öğrencileri sınav salonundaydı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
A) Bebeklik dönemi sonrasında size uyum sağlamasını beklerken bu inatlaşmalar ya da öfke nöbetleri nereden çıktı?

B) Özerklik dönemi çocuğunuzun kendisini ortaya koyduğu, her şeyin kendisinin olmasını istediği, istediği kıyafeti giymek istediği dönemdir.
C) Bu ısrarlı çabaları sizi ne kadar yorsa, sinirlendirse de tüm bunları bir geçiş dönemi olarak kabul etmek ve bu döneme her şekilde hazırlıklı olmak zorundasınız. 
D) Bu tip engelleyici davranışlar çocuğun uyumsuzluğunu daha fazla arttırarak gelişimini olumsuz etkilemektedir.
E) Yardımseverlik, iyilikseverlik kisvesi altında hedef seçtiği kişiyi öfkelendirir, çıldırtabilirler.

15. Vücut ağırlığının denetiminde davranış değişikliği tedavisi, fazla ağırlık kazanımına neden olan yemek yeme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirmeyi veya azaltmayı, olumlu davranışları ise pekiştirerek yaşam biçimi haline gelmesini amaçlayan bir tedavi şeklidir.
Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Birden fazla zincirleme isim tamlaması vardır.

B) İkinden çok sıfat tamlaması vardır.
C) Tamlayanı belirtisiz isim tamlaması olan isim tamlamaları vardır.
D) Sıfatın nitelediği ad tamlamasına yer verilmiştir.
E) Tamlayan eki almış bir isim tamlaması yoktur.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, isim tamlamasını nitelemiştir?
A) Size kızdıkları zaman pasif mücadele yolunu seçerler.
B) Damak tadınıza uygun olan çayı bulup, doğru demleme teknikleri ile çayınızı demleyin.
C) Bu nedenle demlikteki çayı karıştırın ve yüzeydeki çayları suyun dibine doğru itin.
D) Çayın demlenme süresi de tadını etkileyen faktörlerden biridir.
E) Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını kısığa alın ve 15-20 dakika kadar bekleyin. 

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.B, 4.E, 5.C, 6.B, 7.C, 8.B, 9.E, 10.D, 11.B, 12.B, 13.A, 14.B, 15.E, 16.A

tamlamalar test 4 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap