Yazılı Soruları

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (A Grubu)

1. Sohbetle denemenin farklı yönlerini yazınız.(9)

2. Aşağıda anlatımı bozuk olarak verilmiş cümlelerin anlatım bozukluğunun nedenlerini ve bu cümlelerin düzeltilmiş biçimlerini yazınız. (16)

Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

Bu büyük apartmanlar, birbirine yaklaşık yapılmış.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

İnsani yetenekleri ön plana çıkaran, değer veren bir eğitimden yanayız.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

O koşuyor, bizse yavaş yavaş yürüyorduk.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

3.Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız. ( 10 puan )

ESER                                                     TÜRÜ                                   YAZARI
Günlerin Getirdiği
Beş Şehir
Afak-ı Irak
Çankaya
Ömer’in Çocukluğu
“Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır (….) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlıyabiliyormuşuz gibi geliyor bana (….) Kültürümüzün ayırılmaz ögeleri gün geçdikçe yokolmaya yüz tutuyor (….) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler (….) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık (….)hemde bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere.”
4.Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.( 10 puan )

5.Yukarıdaki paragraftaki yazım yanlışlarını düzeltiniz. ( 10 puan )

6.Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. ( 10 puan )
a.( ) Makale; daha uzun yazılır, kesin bir yargı ve kanıtlamaya gider. Buna karşılık, fıkra; kısa, etkili ve dokunaklı bir sonuca varmak amacını güder.
b.( ) Gazete ve dergilerin fıkra yazarları; günlük olayları, özel bir görüşle inceleyip eleştirerek ya ciddî ya da güldürücü bir dille, sohbet biçiminde okuyucularına düşüncelerini aktarırlar.
c.( ) Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır.
d.( ) Söyleşilerin en önemli özelliği, yazarın samimi, içten bir ifade tarzını ortaya koymamasıdır.
e.( ) Gezi yazısında görülenler genellikle üçüncü kişinin ağzından yani anlatılır.
7. Aşağıdaki cümleleri anlamına, yapısına, yükleminin türüne ve yükleminin yerine göre inceleyiniz.(12)

a. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada çocuklarından çektiği kadar.
Anlamına göre: yapısına: yüklemine: yükleminin yerine:

b. Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim?
Anlamına göre: yapısına: yüklemine: yükleminin yerine:

c. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni.
Anlamına göre: yapısına: yüklemine:
Gözyaşım, utangaç boynunun
İnciden kolyesi olsun.
Her damla,vefasız teninde
Bir veda busesi olsun.
İsterim,sen de ben gibi yan,
Ömrüne hep ağla.
Hep ağla,bu benden,son dua,
Bu benden ,ayrılık hediyesi olsun…

8.Yukarıdaki şiirde bulunan altları çizili sözcüklerin türlerini yanlarına ok çıkararak belirtiniz.(8p)
9. “Bu tutum, yazarı, duyarlılığının tutsağı durumuna getiriyor; onun, içine kapanmasına yol açıyordu.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Doğru şıkkı işaretleyiniz ve diğerlerini gösteriniz.(5p)
A) Küçük ünlü uyumuna uymayan kelime
B) Kaynaştırma ünsüzü
C) Ünsüz değişmesi
D) Ulama
E) Ünlü daralması

10. Deneme yazı türünün beş özelliğini yazınız.(10)
Başarılar dilerim. Süleyman Kara

Yukarıdaki yazılı soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11sınıf2dönem1yazılıAgrubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap