Yazılı Soruları

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (B Grubu)

1. Aşağıda anlatımı bozuk olarak verilmiş cümlelerin anlatım bozukluğunun nedenlerini ve bu cümlelerin düzeltilmiş biçimlerini yazınız. (20p)

Herkese başarılarını anlatır, kendine hayran olmasını isterdi.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:
İki hanım otobüsten indi. Hanımlardan biri şişman ve orta yaştaydı.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:
Arkadaşını iskeleye yaklaşan vapurdan alıp eve gitti.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:
Değişik alternatiflerle karşılaştığınızda doğru karar verin.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:
İstanbul ve Tekirdağ’ı kaplayan bir plan yapılmasına karar verildi.

a) Anlatım bozukluğunun nedeni:

b) Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

2. Aşağıdaki yazarlardan hangisi fıkra türünde eser vermemiştir?(2p)

A) Falih Rıfkı Atay B) Ahmet Rasim C) Şevket Rado D)Oktay Akbal E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir? (5p)

“O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun ( ) yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.’’

“Edebiyatımız karamsar mı değil mi ( ) Tartışılması gereken bir konu ( ) Yalnız önce şunu belirtmeliyim ( ) Karamsar konusunda sorun
( ) yazarın gerçeğe bakışıdır.’’

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (7 p)
*Fıkra yazarının ……………………….., ……………………………….., …………………………… bir anlatımı vardır.
*Reşat Nuri Güntekin, ………………………………………………………. ile gezdiği, gördüğü yerleri anlatmıştır.
*Siyaset dünyasının tanınmış ismi üzerine yazdığım bu kitabın ………………………………….. türünde olduğunu söylüyor bazı eleştirmenler. Oysa ben bu devlet adamının hayatını, dışarıdan bakan bir gözle anlatmadım. Onunla görüştüm, ondan anılarını dinledim ve bu dinlediklerimi bire bir yazıya geçirdim. Bu sebeple kitap ………………………… türünün güzel bir örneği.
*Bir yakınını kaybeden kişilere ………………………… mektubu yazılır.

5. Aşağıdaki ifadelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. (5p)
Sohbet, çoğunlukla, günlük konuların işlendiği ciddi bir anlatımla kaleme alınan bir yazı türüdür. ( )
Biyografilerde sanatçıların eserlerinden söz edilmez. ( )
Günlükler üzerinden zaman geçtikten sonra belge özelliği kazanabilir. ( )
Biyografi yazarı öznel yargıları sık sık kullanır. ( )
Edebiyatımızdaki en önemli gezi yazısı örneği 16.yy.da yazılan Seyahatname’dir. ( )

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç yoktur? Doğru şıkkı işaretleyiniz, diğer şıklardaki belirteçleri bulunuz ve bu belirteçlerin ne tür belirteç olduğunu belirtiniz. (12p)
A) Bu çevrenin çocukları yaşıtlarına göre daha bakımlıydı.
B) Yazarın böyle bir söz söylediğini hiçbirimiz hatırlamıyorduk.
C) Ağacın gölgesinde iki masa hazırladılar hemen.
D) Salı günü kimse katılmadı mı ek çalışmaya?
E) Biraz ileri git de Mustafa da yanımıza gelsin.

Kuşlar arasında yarasa ne ise düşünceler arasında da kuşku odur; İkisi de hep alaca karanIıkta uçarlar. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız. Çünkü kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi alt üst eder, çığırından çıkarırlar. Günlümüzün değil, kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. Kuşku, en yiğit yaratılışta bile kendini gösterir. Yalnız bu yaratılıştaki kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz. Çünkü böyleleri çoğunlukla enine boyuna düşünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar. Korkak yaradılışlarda ise kuşku çok kolay kök salar.
7. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır? Yazınız.(5p)

8. “Merhamet” konulu bir paragraflık bir metin yazınız.(10p)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam genişlemesine uğramış bir kelime vardır?(4p)
A) Hayat rastlantılarla doludur.
B) Selim Bey bu gece hiç uyumadı.
C) Az kalsın uçağın burnu yere sürtüyordu.
D) Şu günlerde paraya çok ihtiyacı vardı.
E) Hayaller gerçekleşmedi onun.

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını gösteriniz.(8p)

*Karanlığın beyaz çağrısında açan gülsün.

*Bana gerçekleri bir türlü anlatamıyor.

11. “Bu tutum, yazarı, duyarlılığının tutsağı durumuna getiriyor; onun, içine kapanmasına yol açıyordu.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Doğru şıkkı işaretleyiniz ve diğerlerini gösteriniz.(5p)
A) Küçük ünlü uyumuna uymayan kelime
B) Kaynaştırma ünsüzü
C) Ünsüz değişmesi
D) Ulama
E) Ünlü daralması
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Doğru şıkkı işaretleyiniz ve diğer şıklardaki yanlışları düzeltiniz.(5p)
A) Sen cömertsindir, ona da yardım et; o da bu yardımı asla unutmaz.
B) Büyük oğlum 3 Mart 1984’de doğdu, küçük oğlum 28 Ekim 1986’da.
C) Henüz, sıfatla belirteci birbirinden ayırdedemiyorum diye üzülme.
D) DSİ’nde memur olarak çalışan Dayım, iki yıl sonra emekli olacak.
E) Hiç bir konuda yardım istemedin bu güne kadar bizden.

13. Aşağıdaki cümleleri anlamına, yapısına, yükleminin türüne ve yükleminin yerine göre inceleyiniz.(12)
a. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada çocuklarından çektiği kadar.
Anlamına göre: yapısına: yüklemine: yükleminin yerine:

b. Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim?
Anlamına göre: yapısına: yüklemine: yükleminin yerine:

c. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni.
Anlamına göre: yapısına: yüklemine:

Hazırlayan: Süleyman Kara

Yukarıdaki yazılı soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11sınıf2dönem1yazılıBgrubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap