Yazılı Soruları

11.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

1.Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.(Her boşluk 3 puandır. 45 P)

 1. 27 Ekim 1914’te ilk resmî Türk tiyatrosu …………………………..kurulmuştur.
 2. Çağdaş Türk tiyatrosunun Batı tiyatrosu düzeyine getirilmesinde …………………………..’un büyük katkısı olmuştur. Bu sanatçımız çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu kabul edilir.
 3. Güngör Dilmen’in yazdığı …………………………..adlı eser absürt tiyatronun önemli bir eseridir.
 4. Epik tiyatronun kurucusu Cumhuriyet Dönemi sanatçısı ………………………dir. Bu sanatçımız yazdığı ……………………………adlı tiyatrosu ilk epik tiyatromuzdur.
 5. Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle yazılan ilk tiyatro Yusuf Ziya Ortaç’ın ……………….adlı oyunudur.
 6. Eleştiride hareket noktası …………………………..ve …………………………..dır.
 7. Bir kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya koyduğu esere …………………………..denir.
 8. Divan edebiyatındaki ………….. , halk edebiyatındaki ……………. , siyasi ve sosyal içeriğe sahip olduklarından eleştiri türünün birçok özelliğini yansıtır.
 9. Namık Kemal’in Ziya Paşa’ya karşı yazdığı …………………………..adlı eseri, Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk eleştiri kitabıdır.
 10. Öznel eleştiriye ………………………….eleştiri de denir.
 11. ………………………….., Diyorlar ki adlı eseriyle Türk edebiyatında mülakat türünün ilk yetkin örneğini vermiştir.
 12. Cevat Fehmi Başkut’un……………….adlı eseri yurt dışında sergilenen ilk tiyatrodur.

2.Mülakat ve röportaj ile ilgili verilen bilgiler doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız. (15 P)

1)      Mülakatı yapan kişi, toplumun merak ettiği veya ilgi çekici konulara yönelik hazırladığı soruları konuşmacıya yöneltir. 
2)      Sorular önceden hazırlanmaz. Mülakat sırasında doğaçlama sorulur. 
3)      Mülakatta, mülakat yapılan kişiye her türlü soru sorulabilmelidir. 
4)      Mülakatın amacı toplumu aydınlatmaktır. 
5)      Mülakatta yazar kişisel görüşlerini yansıtır. 
6)      Mülakatta yalın, açık, duru bir dil ve anlatım kullanılır. 
7)      Mülakatta öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır. 
8)      Röportaj bir kişiyle sınırlıdır. 
9)      Röportajlar sınırlı bir okur kitlesine seslenir. 
10)  Röportaj yazarı, yeri geldiğinde metnini, belge ve fotoğraflarla zenginleştirebilir. 
11)  Röportajlar günlük yazılardır, tarihsel belge niteliği taşımaz. 
12)  Röportajlarda yazarın kişisel görüşlerine yer verilir. 
13)  Röportajlar da mülakatlar da gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdir. 
14)  İlk röportaj Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır. 
15)  Röportajlarda ve mülakatlarda soru-cevap tekniği kullanılır. 

 

3.Tiyatro ile ilgili verilen yazar-eser tablosunu doğru bir şekilde eşleştiriniz.(10 P)

A.    Ahmet Kutsi Tecer Cimri
B.     Cevat Fehmi Başkut Sarı Naciye
C.    Turgut Özakman Keziban
D.    Moliére Cengiz Han’ın Bisikleti
E.     Orhan Asena Mikado’nun Çöpleri
F.     Recep Bilginer Buzlar Çözülmeden
G.    Refik Erduran Koçyiğit Köroğlu
H.    Shakespeare Hürrem Sultan
İ.       Turan Oflazoğlu Romeo ve Juliet
J.      Melih Cevdet Anday Pembe Evin Kaderi

 

4) Anlatım bozukluklarını bularak nedenini yazınız.(10 puan)

A.    Yemeğini kesin bitirmiştir galiba. 
B.     Bu pazar bahçemize ağaç ekeceğiz. 
C.    Okul müdürü okulu tatil ettirdi, bu hafta gitmeyeceğiz. 
D.    Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine neden oldu. 
E.     Kardeşine haksız yere iftira attılar. 
F.     Hiç kimse derse gelmedi, evde uyudu. 
G.    Arkadaşım kendini çok beğeniyor, burnundan tüy aldırmıyor. 
H.    Oğlunu dün pazarda gördüm. 
İ.       Bu çocuk değil cümle kurmayı roman bile yazamaz. 
J.      Tatile bir defa, geziye üç defa gittim. 

 

5)Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırıp altlarına yazınız.(10 puan)

a)Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal bozukluklarını eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimde yansıtır.
b)Sözlerinden çok, adının önem kazanması, bir eleştirmenin en büyük korkusudur.
c)Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı.
d)Herkesi duygulandıran, soylu bir davranıştı.
e)Her çağ, kendi şiirini, ikinci bir dil yaratarak oluşturur.

6)Aşağıdaki parçada yay ayraç ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10 P)
Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum.(2009 ÖSS) 

CEVAP ANAHTARI
1.Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.(Her boşluk 3 puandır. 45 P)

 1. 27 Ekim 1914’te ilk resmî Türk tiyatrosu Darülbedayi kurulmuştur.
 2. Çağdaş Türk tiyatrosunun Batı tiyatrosu düzeyine getirilmesinde Muhsin Ertuğrul’un büyük katkısı olmuştur. Bu sanatçımız çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu kabul edilir.
 3. Güngör Dilmen’in yazdığı Canlı Maymun Lokantasıadlı eser absürt tiyatronun önemli bir eseridir.
 4. Epik tiyatronun kurucusu Cumhuriyet Dönemi sanatçısı Haldun Taner’dir.  Bu sanatçımız yazdığı Keşanlı Ali Destanı adlı tiyatrosu ilk epik tiyatromuzdur.
 5. Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle yazılan ilk tiyatro Yusuf Ziya Ortaç’ın Binnaz adlı oyunudur.
 6. Eleştiride hareket noktası eserve sanatçıdır.
 7. Bir kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya koyduğu esere otokritik (özeleştiri)
 8. Divan edebiyatındaki hiciv, halk edebiyatındaki taşlamalarda siyasi ve sosyal içeriğe sahip olduklarından eleştiri türünün birçok özelliğini yansıtır.
 9. Namık Kemal’in Ziya Paşa’ya karşı yazdığı Tahrib-i Harabatadlı eseri, Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk eleştiri kitabıdır.
 10. Öznel eleştiriye izlenimcieleştiri de denir.
 11. Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar ki adlı eseriyle Türk edebiyatında mülakat türünün ilk yetkin örneğini vermiştir.
 12. Cevat Fehmi Başkut’unPaydosadlı eseri yurtdışında sergilenen ilk tiyatrodur.

2.Mülakat ve röportaj ile ilgili verilen bilgiler doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız. (15 P)

1)      Mülakatı yapan kişi, toplumun merak ettiği veya ilgi çekici konulara yönelik hazırladığı soruları konuşmacıya yöneltir.D
2)      Sorular önceden hazırlanmaz. Mülakat sırasında doğaçlama sorulur.Y
3)      Mülakatta, mülakat yapılan kişiye her türlü soru sorulabilmelidir.Y
4)      Mülakatın amacı toplumu aydınlatmaktır.D
5)      Mülakatta yazar kişisel görüşlerini yansıtır.Y
6)      Mülakatta yalın, açık, duru bir dil ve anlatım kullanılır.D
7)      Mülakatta öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.Y
8)      Röportaj bir kişiyle sınırlıdır.Y
9)      Röportajlar sınırlı bir okur kitlesine seslenir.Y
10)  Röportaj yazarı, yeri geldiğinde metnini, belge ve fotoğraflarla zenginleştirebilir.D
11)  Röportajlar günlük yazılardır, tarihsel belge niteliği taşımaz.Y
12)  Röportajlarda yazarın kişisel görüşlerine yer verilir.D
13)  Röportajlar da mülakatlar da gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdir.D
14)  İlk röportaj Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.Y
15)  Röportajlarda ve mülakatlarda soru-cevap tekniği kullanılır.D

3)Tiyatro ile ilgili verilen yazar-eser tablosunu doğru bir şekilde eşleştiriniz.(10 P)

A.    Ahmet Kutsi TecerDCimri
B.     Cevat Fehmi BaşkutFSarı Naciye
C.    Turgut ÖzakmanİKeziban
D.    MoliéreGCengiz Han’ın Bisikleti
E.     Orhan AsenaJMikado’nun Çöpleri
F.     Recep BilginerBBuzlar Çözülmeden
G.    Refik ErduranAKoçyiğit Köroğlu
H.    ShakespeareEHürrem Sultan
İ.       Turan OflazoğluHRomeo ve Juliet
J.      Melih Cevdet AndayCPembe Evin Kaderi

4) Anlatım bozukluklarını bularak nedenini yazınız.(10 puan)

A.    Yemeğini kesin bitirmiştir galiba.Çelişen sözcüklerin kullanılması
B.     Bu pazar bahçemize ağaç ekeceğiz.Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C.    Okul müdürü okulu tatil ettirdi, bu hafta gitmeyeceğiz.Dolaylı tümleç eksikliği
D.    Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine neden oldu.Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
E.     Kardeşine haksız yere iftira attılar.Gereksiz sözcük kullanılması
F.     Hiç kimse derse gelmedi, evde uyudu.Özne eksikliği/Özne-yüklem uyuşmazlığı
G.    Arkadaşım kendini çok beğeniyor, burnundan tüy aldırmıyor.Deyimin yanlış kullanılması
H.    Oğlunu dün pazarda gördüm.Anlam belirsizliği(Zamir eksikliği)
İ.       Bu çocuk değil cümle kurmayı roman bile yazamaz.Mantık ve sıralama hatası
J.      Tatile bir defa, geziye üç defa gittim.Yüklem eksikliği

 

5)Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırıp altlarına yazınız.(10 puan)

a)Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal bozukluklarını/ eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimdeyansıtır.

Belirtili nesne / zarf tümleci / yüklem

b)Sözlerinden çok, adının önem kazanması, / bir eleştirmenin en büyük korkusudur.

Özne / yüklem

c)Ünlü yazar, /söyleşimiz sırasında/ bana/ bugünlere nasıl geldiğini/ anlattı.

Özne / zarf tümleci / dolaylı tümleç / belirtili nesne / yüklem

d)Herkesi duygulandıran, soylu bir davranıştı.

Yüklem

e)Her çağ, / kendi şiirini, / ikinci bir dil yaratarak/ oluşturur.

Özne / belirtili nesne / zarf tümleci / yüklem

6)Aşağıdaki parçada yay ayraç ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10 P)

Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ? )Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( : )Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ; )para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( , )diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ? )Çünkü bunları yaşıyorum.(2009 ÖSS)

( ? )( : )( ; )( , )( ? )

11.sinifsecmeliturkdiliveedebiyati2.donem2.yazılısorulariagrubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap